zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ovzdušie Dolného Liptova stále v ohrození

04.03.2004
Ovzduší
Ovzdušie Dolného Liptova stále v ohrození
Kto drží v rukách čierneho Petra problému nazvaného ovzdušie? Ružomberská celulózka, mesto Ružomberok, občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov alebo samotní Ružomberčania?


Vybudovať verejný kontrolný systém, zabezpečiť pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a dospelých v Ružomberku a okolí, zverejňovať informácie o situácií v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia a požadovať prijímanie opatrení na jeho zlepšenie. To sú navonok samozrejmosti, ktoré ale pri pohľade zvnútra až takými samozrejmosťami nie sú.

\"Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov (OODL) vzniklo za účelom bezvýhradného zabezpečenia čistoty ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku a zabezpečenia účasti na následnom povoľovacom a
kontrolnom procese,\" uvádza sa v stanovách združenia. Niekoľko rokov regionálne noviny i celoštátne médiá uverejňujú informácie o odstraňovaní ekologického dlhu Severoslovenských celulózok a papierní a.s. Ružomberok (od leta 2003 Neusiedler SCP a.s.) o investovaní miliárd do ekológie, o plnení predpísaných limitov znečisťovania, jedným slovom o zlepšovaní životného prostredia. A Ružomberok naďalej zapácha...

Samo združenie konštatuje, že sa za posledné roky v danej oblasti udialo niekoľko podstatných zmien. Pozitívnou skutočnosťou sú bezpochyby zmeny v energetickom hospodárstve SCP a.s. - prechod na ušľachtilé palivá, najmä zemný plyn, odstavenie zastaraných kotlov s výraznou redukciou základných znečisťujúcich látok. Taktiež zastavenie používania elementárneho chlóru v bieliacom procese buničiny odstránilo možnosť únikov tohto veľmi nebezpečného plynu. Napriek tomu sa pri bielení naďalej používa chlórdioxid. Posledná rekonštrukcia ružomberskej celulózky v roku 1995 však nepriniesla požadované zníženie zapáchajúcich organosírnych zlúčenín k nulovým hodnotám, ako to bolo garantované v projekte stavby. Naopak, došlo k ich radikálnemu nárastu. 

V roku 1999 podpísalo 3031 obyvateľov Ružomberka a jeho okolia \"Petíciu občanov proti dlhodobému znečisťovaniu environmentálneho ekologického prostredia v Ružomberku a priľahlom okolí z výrobného procesu SCP a.s. Ružomberok\", následne v roku 2001 vzniklo Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov s viac ako 270 členmi. Združenie sa opakovane pokúšalo komunikovať tak s fabrikou ako aj s príslušnými mestskými odbormi a komisiami, do kompetencie ktorých patrí ochrana životného prostredia regiónu a zdravia jeho obyvateľov, aby SCP prijalo patričné opatrenia na zníženie škodlivých emisií v ovzduší.

Bez toho, aby sa vyriešili problémy so zápachom na úrovni súčasnej kapacity výroby,  sa SCP a.s. Ružomberok rozhodol zvýšiť kapacitu výroby celulózy o viac ako 70 %. Doteraz pritom neboli odstránené vážne pochybnosti o dopade prevádzky na zdravie ľudí a životné prostredie. Nie je zabezpečený ani prístup občanov k aktuálnym informáciám o stave zapáchajúcich látok v ovzduší. Občianske združenie po mnohých neúspešných pokusoch dospieť k pozitívnemu výsledku svojich snažení nakoniec pristúpilo k jedinému zákonnému prostriedku - podalo žaloby na preskúmanie zákonnosti stavebných povolení na jednotlivé časti rozšírenia výroby. Rozhodnutia mesta Ružomberok a Krajského úradu v Žiline sú totiž podľa názoru Občianskeho združenia v rozpore so zákonom, a preto požaduje ich zrušenie. Požaduje tiež zrušenie niektorých nezákonných posudkov orgánov ochrany zdravia a ochrany ovzdušia.

Krajský súd v Žiline vytýčil pojednávania v prvých troch sporoch na január a február 2004. Súčasne v dvoch prípadoch odložil vykonateľnosť stavebných povolení. Do jednotlivých konaní sa však na strane žalovaných úradov prihlásil Neusiedler SCP, a.s. ako tzv. vedľajší účastník. Súd následne konanie odročil, aby mal Neusiedler SCP, a.s. lehotu na vyjadrenie, ktorú ukladá zákon. Všetky tri pojednávania súd odročil na 16. apríla 2004. V tento deň prerokuje zákonnosť stavebného povolenia na várňu, zákonnosť posudku orgánu ochrany ovzdušia a do tretice zákonnosť stavebného povolenia na pec na vápno.

Súčasne však prebieha povoľovací proces na zostávajúce časti rozšírenia výroby (odparku, vláknitá linka). Mesto Ružomberok začalo v týchto konaniach opätovne preverovať OODL, či je oprávnene účastníkom správneho konania v tejto veci. Hoci pracovníčka Mestského úradu už pred rokom kontrolovala zoznam členov a dokumenty združenia, mesto teraz žiada predloženie týchto listín na úrad a požiadalo tiež predloženie dôkazu, že \"občianske združenie OODL plní ustanovenia Stanov občianskeho združenia OODL.\" Tento postup úradu, ktorý bez ohľadu na zákony plní vôľu NSCP, navodzuje otázku, koho záujmy vlastne mesto chráni.

Už len čerešničkou na torte je fakt, že Slovenská stavebná inšpekcia, Inšpektorát Žilina, zistila, že Neusiedler SCP, a.s. vykonával stavebné práce na várni a nebielenom praní aj po rozhodnutí súdu, ktorým sa odložila vykonateľnosť stavebného povolenia na túto stavbu. NSCP teda nerešpektoval rozhodnutie súdu. Navyše tiež zistila, že NSCP už stavbu užíva, a to bez kolaudačného rozhodnutia.

Cieľom združenia nie je likvidácia prevádzky SCP, a.s., ani zastavenie výroby papiera a celulózy v Ružomberku. Združenie sa však usiluje o to, aby sa problém zapáchajúcich organosírnych zlúčenín v Ružomberku a okolitých obciach začal riešiť skutočne a dôsledne. Doterajší postup Neusiedler SCP, a.s., mesta Ružomberok a ostatných dotknutých orgánov nedáva žiadnu záruku, že rekonštrukcia a modernizácia celulózky prinesie lepšie výsledky ako posledná rekonštrukcia v roku 1995.

Zdroj: Changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí