zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM HYDROMETEOROLOGICKÉM ÚSTAVU – 20. 3. 2004

17.03.2004
Ovzduší
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM HYDROMETEOROLOGICKÉM ÚSTAVU – 20. 3. 2004

50. výročí Českého hydrometeorologického ústavu

Na slavnostním shromáždění v historické budově Karolina si Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) připomene 18. března 2004 padesáté výročí zrodu Hydrometeorologického ústavu. Zřízením Hydrometeorologického ústavu 1. 1. 1954 se poprvé v českých zemích dostaly pod jednu střechu meteorologie a hydrologie, což byl začátek jejich novodobé historie. Včleněním problematiky ochrany čistoty ovzduší do náplně ústavu v roce 1967 byl dovršen proces, na jehož konci dnes ČHMÚ vykonává podle zřizovací listiny Ministerstva životního prostředí funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní služby určené přednostně pro státní správu. Přetvoření Českého hydrometeorologického ústavu do instituce pokrývající tři obory umožňuje poskytovat komplexní synchronizované informace o stavu atmosféry,  hydrosféry a o čistotě ovzduší, včetně předpovědí a výstrah před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy (např. povodněmi či vichřicemi), výskytem smogu a překračováním imisních limitů. Ústav se věnuje i sledování klimatu a jeho možným změnám.
Po roce 1989 se vývoj ústavu díky novým podmínkám zrychlil a v roce 1993 se stal místo rozpočtové příspěvkovou organizací  – od té doby je kryto zhruba 20 % nákladů z komerční činnosti. Český hydrometeorologický ústav má v současné době na pracovištích v Praze, sedmi regionálních pobočkách, šesti leteckých meteorologických stanicích, 22 profesionálních meteorologických stanicích a observatořích a Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové okolo 800 zaměstnanců, kterým pomáhá téměř 3 000 dobrovolných pozorovatelů. Zavádění moderních metod spojené s inovací měřicí,  technologické, a spojovací techniky spolu a s výkonnými počítači a počítačovými sítěmi umožnilo podstatné zkvalitnění poskytovaných služeb a produktů.   
Organizační uspořádání ČHMÚ, založené na mezioborové integraci, spolu s napojením na nově budovaný systém krizového řízení ČR se osvědčilo při včasném varování  obyvatelstva a krizových orgánů při povodních v roce 1997 a zejména v roce 2002. Integrace Předpovědní a výstražné služby (PVS) odpovídá i současným představám Světové meteorologické organizace o aktivní roli národních hydrometeorologických služeb. K dalšímu zkvalitnění činností a vybavení ústavu by měl přispět i vládou schválený rozsáhlý program modernizace PVS na léta 2004–2007 i investice do měřicích sítí podporované ze strukturálních fondů EU.
Přestože těžiště práce spočívá v provozní činnosti spočívá v provozní činnosti, všechny tři obory řeší grantové projekty jak českého, tak mezinárodního výzkumu.
Po dobu své existence ústav spolupracoval a spolupracuje s mnohými službami a organizacemi, zejména s

-          Armádní povětrnostní službou
-          Slovenskou hydrometeorologickou službou
-          Univerzitou Karlovou, Praha
-          Masarykovou univerzitou, Brno
-          Českou zemědělskou univerzitou,  Praha
-          Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, Brno
-          Českým vysokým učením technickým, Praha
-          Vysokým učením technickým, Brno
-          Vojenskou akademií, Brno
-          ústavy Akademie věd ČR, zvláště s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR
-          rezortními a jinými odbornými institucemi, zvláště s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, Státními podniky Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy  a Odry aj.

Na slavnostním shromáždění v Karolinu budou nejlepší pracovníci oceněni za vynikající práci zlatými a stříbrnými medailemi Antonína Strnada.
V návaznosti na 50. výročí Českého hydrometeorologického ústavu a při příležitosti Světového dne vody, pořádaného 22. března 2004 pod heslem Voda a katastrofy a Světového meteorologického dne, organizovaného 23. března 2004 pod heslem Počasí, podnebí a voda v informačním věku, pořádá Český hydrometeorologický ústav v sobotu 20. března 2004 Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout od 9 do 14 hodin pracoviště v Praze-Komořanech, na Libuší (aerologická sonda bude vypuštěna ve 12 hodin), Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně a Ostravě. Zpřístupněny budou i všechny profesionální meteorologické stanice kromě letišť. Podrobný informační materiál je k dispozici na internetové adrese ČHMÚ: www.chmi.cz (upoutávka Mimořádná akce).

Kontakt pro novináře:

Heslo Voda a katastrofy – ing. Jan Kubát, tel. 241 765 713, e-mail:kubat@chmi.cz
Heslo Počasí, podnebí a voda v informačním věku – RNDr. Radim Tolasz, tel. 241 767 754, e-mail: target=_blank>tolasz@chmi.cz
Ochrana čistoty ovzduší – Ing. Jaroslav Šantroch, CSc. , tel 241 765 803, e-mail: target=_blank>santroch@chmi.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí