zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář BIOODPADY V LEGISLATIVĚ A PRAXI

16.03.2004
Odpady
Pozvánka na seminář BIOODPADY V LEGISLATIVĚ A PRAXI
Seminář je určen zejména pro pracovníky odborů životního prostředí v krajích, městech a obcích, střední a vysoké školy....

EDUKA,  Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4

pořádá seminář CH 2418

BIOODPADY  V  LEGISLATIVĚ  A  PRAXI

7.4.2004

Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha, M.Horákové 109, Praha 6

Seminář je určen zejména pro pracovníky odborů životního prostředí v krajích, městech a obcích, střední a vysoké školy se zaměřením na zemědělství a životní prostředí, zemědělské organizace, samostatně hospodařící zemědělce, firmy zajišťující nakládání s komunálním odpadem, poradenské firmy v oblasti ŽP, provozovatele zařízení k nakládání s potravinářských firem, apod.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů MŽP Praha

PROGRAM SEMINÁŘE: (středa 7.4.2004)

8.30 –  9.00  Registrace účastníků, zahájení semináře

9.00 -  12.45
1.  Problematika bioodpadů z pohledu státní správy
- Ing.Leoš Křenek, MŽP Praha

2.  Plán odpadového hospodářství ČR, POH krajů a POH původců odpadů - podmínky  pro nakládání s bioodpady a jejich naplňování
- Mgr. Miloslava Tomiková, MŽP Praha

3.  Připravované předpisy EU v oblasti nakládání s bioodpady
- Ing. Michaela Velíšková, MŽP Praha

4.  Možnosti využívání bioodpadů v obcích, příklady z ČR a členských států EU                 
- Ing. Antonín Slejška, CZ-BIOM

5.  Postup při výběru vhodného systému a správné volby technologie pro nakládání s bioodpady včetně bioodpadů vytříděných z komunálního odpadu
- Ing. Jaroslav Váňa, CZ-BIOM

12.45 – 13.10   Přestávka

13.10 – 14.00 
6.  Technické vybavení pro komunální (obecné) kompostárny
-   Ing. Plíva, VÚ zemědělské techniky  

7. Dotace ze SFŽP a fondů EU na podporu využívání biodegradabilních odpadů
- Ing. Ivana Štríchlová,  SFŽP Praha

14.00 – 14.15   Diskuse, dotazy, závěr semináře     

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum konání: 7.4.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha,M.Horákové 109, Praha 6
Doprava: Metrem trasa „A“ do stanice Hradčanská, nebo tramvají č. 1,8,18,25,26 do stejné stanice
2. Poplatek za seminář činí: vložné  1 632,40 Kč 5% DPH 81,60 Kč =  1 714 Kč
3. Poplatek za kurs poukažte nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu): Ing. J. Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám.43,  Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol  2418, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení semináře, i v tomto  případě je však nutno poslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno  správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně „POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA SEMINÁŘ“.
5. Uzávěrka přihlášek na seminář  je dne 1.4.04. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné  přihlášky semináře zúčastnit, pošleme Vám doprovodné texty poštou, ale  poplatek vracet nebudeme. Na seminář je však možno vyslat náhradníka.
6. Změna programu vyhrazena.
7. Po předchozí domluvě umožníme firmám z oboru krátké reklamní vystoupení, popř.rozdání firemních materiálů.
8. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výraznou slevu vložného, takže budou hradit poplatek ve výši:    1000 Kč 5%DPH 50 Kč =  1 050 Kč
9. Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241 712 348, 602 362 581, FAX:02/41471966, E-mail: eduka@eduka.cz, Internet http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí