zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na INSTRUKTÁŽNÍ KURS PRO VODOHOSPODÁŘE A PRACOVNÍKY V OBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

18.03.2004
Voda
Pozvánka na INSTRUKTÁŽNÍ KURS PRO VODOHOSPODÁŘE A PRACOVNÍKY V OBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBORNÝ GARANT KURSU: Ing. Tomáš Fuka, CSc., TECHNECO Praha

EDUKA,  Ing. Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4
pořádá kurs  CH 2411
INSTRUKTÁŽNÍ KURS PRO VODOHOSPODÁŘE A PRACOVNÍKY V OBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

19. až 21.4.2004
Místo konání: FTVS UK, J.Martího 31, Praha 6

ODBORNÝ GARANT KURSU: Ing. Tomáš Fuka, CSc., TECHNECO Praha

PROGRAM KURSU:
1. Základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství:
- z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod před znečišťováním. Zákon č.254/2001 Sb. (vodní zákon)
- komentář k jednotlivým ustanovením , povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami, poplatky za odběry a vypouštění odpadních vod, vodoprávní úřady a jejich kompetence, pokuty, vodoprávní řízení. Aktualizace prováděcích předpisů k vodnímu zákonu. Praktické zkušenosti.
2. Typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění. Ekologické charakteristiky znečišťujících látek.
3. Biologické čištění odpadních vod:
- řešení malých a velkých zdrojů, aerobní a anaerobní čisticí procesy, provedení čistíren, zpracování kalů
4. Chemické čištění odpadních vod:
- základní principy zpracování odpadních vod, možnosti intenzifikace čištění, strojně technologické vybavení čistíren, kalové hospodářství
5. Možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků:
- minimalizace spotřeby vod a produkce odpadů, ekologizace výrobních procesů, technologická a organizační opatření
6. Analytické kontrolní metody:
- sledování účinnosti, vyhodnocování provozu

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing.T.Fuka,CSc., TECHNECO Praha, Ing.J.Kuběna, ČIŽP Praha

ČASOVÝ ROZVRH KURSU:
Pondělí 19.4.2004:
12.00 - 13.00 Individuální příjezd účastníků na místo konání,  ubytování, registrace, zahájení kursu
13.00 - 17.00 Přednášky
Úterý 20.4.2004:
8.30 - 12.30 Přednášky
12.30 - 13.30 Polední přestávka
13.30 - 17.00 Přednášky
Středa 21.4.2004:
8.30 - 12.30 Přednášky
12.30 - 13.00 Ukončení kursu

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 19.4. až 21.4.2003
Místo konání: Fakulta tělesné výchovy UK, J.Martího  31, Praha 6
Doprava: Z konečné metra \"A\" Dejvická tramvají č.20 a 26 směrem do Divoké Šárky, výstupní stanice \"Nad Džbánem\". Odsud pěšky doleva dopředu cca 300 metrů do areálu FTVS.
2. Cena kursu: vložné 3 820 Kč 5%DPH 191 Kč = 4 011 Kč
ubytování       419 Kč 5%DPH 21 Kč   =    440 Kč
celkem          4 451 Kč
3. Poplatek za kurs poukažte na nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu):EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám. 43, Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol 2411, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení kursu, i v tomto případě je však nutno zaslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně \"POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA KURS\"!
5. Ubytování je zajištěno v místě konání od 19.11. do 21.11.2003, tj. 2 noci. Stravovat se lze v místě konání (mimo večeří).
6. Uzávěrka přihlášek na kurs je dne 12.11.2004. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné přihlášky kursu zúčastnit, poplatek vracet nebudeme, zašleme Vám však učební texty poštou. Na kurs je možno vyslat náhradníka.
7. Změna programu vyhrazena.
8. Po předchozí dohodě umožníme firmám z oboru reklamní vstup, popř. rozdání firemních materiálů.
9. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výrazné snížení vložného, takže platí:          3000 Kč 5%DPH 150 Kč = 3 150 Kč ( ubytování).
10. Informace o tomto kursu obdržíte na adrese EDUKA,Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241712348, 602362581, fax: 241471966.
E-mail: eduka@eduka.cz
Internet: http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí