zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NOVÁ LEGISLATIVA VE SJEDNOCENÉ EVROPĚ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

22.03.2004
Obecné
Voda
Odpady
Chemické látky
Havárie
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NOVÁ  LEGISLATIVA  VE  SJEDNOCENÉ  EVROPĚ  A  OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
Téma nakládání s různými chemickými látkami a zajištění ochrany životního prostředí je z hlediska změn legislativy vysoce aktuální a přináší řadu změn, které je nutno poměrně dokonale znát, neboť nedodržování zákonných ustanovení je dosti vysoce postihováno.

EDUKA,  Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4
pořádá seminář CH 2423
NOVÁ  LEGISLATIVA  VE  SJEDNOCENÉ  EVROPĚ  A  OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
AKTUALIZACE  SOUČASNĚ  PLATNÝCH  PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ

5.5.2004
Místo konání:  Zasedací sál firmy  ŠKODA Praha, M.Horákové 109, Praha 6

Téma nakládání s různými chemickými látkami a zajištění ochrany životního prostředí je z hlediska změn legislativy vysoce aktuální a přináší řadu změn, které je nutno poměrně dokonale znát, neboť nedodržování zákonných ustanovení je dosti vysoce postihováno. Proto je pořádán tento seminář, na němž budou probrány základní poznatky o současně platné legislativě a předpokládaném vývoji v oboru.
ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: Ing. Tomáš Fuka, CSc., TECHNECO Praha

PROGRAM SEMINÁŘE: (středa 5.5.2004)

8.30 –  9.00  Registrace účastníků, zahájení semináře
9.00 -  12.45 
1. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/2003 Sb. -  povinnosti firem při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
2. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. -  povinnosti firem při vzniku odpadů a nakládání s nimi
- Novela zákona o obalech
3.  Zákon  o prevenci závažných havárií – povinnosti firem při výskytu (umístění) nebezpečných chemických látek a přípravků
4.  Zákon o silniční přepravě – přeprava nebezpečných věcí podle ADR
– povinnosti firem mj. při příjmu, přepravě a odesílání nebezpečných chemických látek, přípravků, odpadů a jiných nebezpečných věcí (i zařízení obsahující nebezpečné látky)
12.45 – 13.10   Přestávka
13.10 – 14.00 
5.  Novela vodního zákona  č. 20/2004 Sb. – zákon řeší problematiku nakládání s vodami a problematiku záměrů týkajících se odběru vod a vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientů. V návaznosti na další související předpisy budou uvedeny možnosti technických a technologických opatření v provozech průmyslových čistíren odpadních vod, kterými je možno intenzifikovat jejich provoz  
14.00 – 14.30 
6.  Diskuse, dotazy, závěr  semináře

PŘEDNÁŠEJÍ: Mgr. Blanka Fialová, Ing. Karel Jangl, oba EKOLINE Brno,  Ing. Tomáš Fuka, CSc., TECHNECO Praha
Součástí semináře bude výstavka produktů firmy EKOLINE Brno.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 5.5.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha,M.Horákové 109, Praha 6
Doprava: Metrem trasa „A“ do stanice Hradčanská, nebo tramvají č. 1,8,18,25,26 do stejné stanice
2. Poplatek za seminář činí: vložné   1 1650,40 Kč 5% DPH 82,60 Kč = 1 733 Kč
3. Poplatek za kurs poukažte nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu): Ing. J. Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám.43,  Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol  2423, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení semináře, i v tomto  případě je však nutno poslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno  správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně „POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA SEMINÁŘ“.
5. Uzávěrka přihlášek na seminář  je dne 28.4.2004. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné  přihlášky semináře zúčastnit, pošleme Vám doprovodné texty poštou, ale  poplatek vracet nebudeme. Na seminář je však možno vyslat náhradníka.
6. Změna programu vyhrazena.
7. Po předchozí domluvě umožníme firmám z oboru krátké reklamní vystoupení, popř.rozdání firemních materiálů.
8. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výraznou slevu vložného, takže budou hradit poplatek ve výši:    1000 Kč 5%DPH 50 Kč =  1 050 Kč
9. Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241 712 348, 602 362 581, FAX: 241 471 966, E-mail: target=_blank>eduka@eduka.cz, Internet http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí