zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.03.2004
Obecné
Krátce - různé

Brňané loni vytřídili více využitelného odpadu
Brňané loni opět vytřídili více využitelného odpadu než v předcházejícím roce. Podle údajů městské společnosti Spalovna a komunální odpady (SAKO) například skončilo ve speciálních kontejnerech 1660 tun papíru, tedy o 543 tun více než v roce 2002, kdy se začalo s jeho sběrem. Podle ředitele SAKO Karla Peroutky se nepotvrdila obava, že zavedení plošného poplatku za odpad omezí třídění.  Brňané mají ve městě k dispozici asi 250 kontejnerů na sběr papíru. U většiny z nich pak obyvatelé najdou i nádoby na třídění bílého a barevného skla. Loni se ho vytřídilo 1322 tun proti 1259 v roce 2002. Kontejnerů na sklo je v Brně  přes 2400. Zvedlo se i množství sebraných PET lahví, a to meziročně o 61 tun na 363 tun. Kromě nádob na tříděný odpad mohou obyvatelé Brna odevzdávat dále využitelný ale i nebezpečný odpad do 47 sběrných středisek. Ve sběrných střediscích a v rámci sběrových dnů se loni sešlo celkem 22 177 tun odpadu, o rok dříve to bylo kolem 19 000 tun.

Plzeňský kraj chce kvůli DPH vyšší dotaci na likvidaci lednic
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) požaduje kvůli květnovému růstu daně z přidané hodnoty (DPH) doplatek k dotaci na likvidaci vyřazených lednic. Ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi proto zaslalo žádost o zvýšení dotace z 15,1 na 17,3 mil. Kč. Sdružení získalo letos v lednu od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) stoprocentní dotaci ve výši 15,1 mil. na tzv. recyklaci domácího chlazení. Vzhledem k tomu, že se má od května zvýšit DPH u nakládání s odpady z 5 na 19 %, nelze podle sdružení splnit základní podmínky pro přiznání podpory. Jde zejména o počet 27 500 kusů kompletně zlikvidovaných lednic, dále o množství zneškodněných látek z vyřazených chladniček (celkem 2750 kg) a s tím související minimální výtěžnost regulovaných látek z jednoho chladicího systému a izolace (250 gramů). Sdružení proto požaduje doplatek, v krajním případě snížení počtu odstraňovaných kusů o 3843. V minulé etapě zlikvidovalo sdružení přes 12 000 lednic, celkem už 30 000. V současné době se výrazně zvyšujepodíl vyřazených výrobků, které obsahují velké množství regulovaných látek (freonů). Jejich likvidace je ale podstatně dražší.

Do Domečku v Praze 10 mohou lidé opět odkládat zadarmo odpad
Obyvatelé Prahy 10 mohou po třech měsících opět zdarma odkládat objemný či nebezpečný odpad ve sběrném dvoře Domeček v Dřevčické ulici v Malešicích. Vršovické radnici se podařilo dojednat s pražským magistrátem jeho zařazení do celopražského systému nakládání s odpady. V minulých letech provoz dvoru platila radnice Prahy 10, což ji ročně stálo až šest milionů korun. Další dva až tři miliony ročně zaplatila za likvidaci černých skládek na svém území. Městská část se rozhodla, že dál už tuto službu platit nebude. Uplynulé tři měsíce proto lidé museli za odložení odpadu ve sběrném dvoře platit. Do sběrných dvorů mohou občané odevzdávat zdarma například nábytek, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače a zařízení domácnosti, kovový, dřevěný a stavební odpad, ale i odpad, který vzniká při úpravě zahrad. Dvůr sbírá i papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad, jako například ledničky.

Olomouc anketou zjišťuje, zda lidé třídí odpady
Olomoucká radnice zjišťuje prostřednictvím ankety, kterou magistrát zveřejnil na své internetové prezentaci, zda lidé třídí odpady. Výsledky šetření rada využije v připravované prezentaci systému separace odpadů, řekl náměstek primátora Miroslav Petřík. \"Součástí ankety je i formulář na dotazy a připomínky. Už z prvních ohlasů víme, že bude třeba občany informovat o tom, jak zacházíme s tříděným odpadem,\" uvedl Petřík. Mnozí z účastníků ankety si totiž myslí, že pracovníci technických služeb vyvážejí nádoby na separovaný odpad na jednu skládku a jejich práce je tak zbytečná. Do takzvané webankety, kterou zájemci najdou na adrese www.olomoucko.cz, se zatím zapojilo asi 190 lidí. Více než polovina účastníků šetření zvolila na otázku, zda třídí odpady, kladnou odpověď. Na území Olomouce je v současné době 420 stanovišť na separovaný odpad. Do nádob mohou lidé ukládat papír, sklo, plasty a od konce loňského roku i kartónové krabice od nápojů.

Třídící linka na PET lahve umožní lepší využití odpadu
Novou linku na třídění PET lahví podle barev uvedla do provozu firma OZO Ostrava. Technologie umožní lepší využití plastových odpadů, které se následně použijí k výrobě tkanin. Dosud se láhve přidávaly do směsi odpadu, ze kterého se poté vyrábělo palivo. Linka bude do konce května ve zkušebním provozu. \"Nyní tam vytřídíme asi padesát tun PET lahví měsíčně, cílový stav je sto tun,\" uvedl Karel Belda, ředitel společnosti OZO Ostrava, která odváží a zpracovává odpad od asi čtyř set tisíc obyvatel Ostravy a okolí. Vytříděné bílé, zelené či modré láhve se lisují ve Frýdku-Místku. Poté putují do Polska, kde je v Bielsko-Biale zpracovna PET lahví. Zpracované láhve se vracejí zpět do Česka, do Silonu Planá, kde se z nich dělají tkaniny, které slouží například jako podšívky do bund. Do nové linky na separaci PET lahví OZO Ostrava vložila 7,5 milionu korun. Nejde přitom o příliš výdělečnou činnost. \"Nechceme na tom prodělat, ale jsou to aktivity motivované zejména ekologicky a ne ziskem,\" sdělil technický náměstek ředitele Petr Belda. Kromě přínosu pro životní prostředí navíc linka zaměstnává osm lidí, část z nich zdravotně postižených. Další zaměstnanci by měli přibýt poté, co se provoz linky rozšíří o třetí směnu.

Vranová Lhota - Jak jsme již před časem informovali, na základě informací pamětníků a zběžného průzkumu v terénu je možné nedaleko osady Stará Roveň předpokládat další úložiště toxických látek. Pravděpodobně ještě horší než to, které bylo v roce 2002 zlikvidováno v Rovenském dole.
Odborníci hodlají lokalitu předběžně monitorovat a je dokonce zpracován projekt na jeho případnou sanaci. Dosud však nedošlo k žádným jednáním ohledně praktického uskutečnění této ekologické akce, ani jejího financování.
\"Není v silách obce ani regionu projekt uskutečnit. Vždyť například likvidace úložiště v bývalých důlních štolách přišla na dvacet milionů korun, a tady je možné počítat s náklady několikanásobně vyššími,\" uvedl specialista na podobné akce Milan Blaha.
Před nedávnem prostor navštívil i předseda parlamentního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Radko Martínek, který uvedl, že o této ekologické zátěži bude informovat ministra životního prostředí a budou se hledat možná řešení.

Pardubice - Odborný seminář na téma využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví připravila včera v kongresovém sále Hotelu Labe Elektrárna Chvaletice. Na sedm desítek účastníků debatovalo o tom, jak nakládat s ohromnými objemy hmot, které vznikají při spalování uhlí v elektrárnách a odsiřování kouřových elektrárenských plynů. \"Mezi vedlejší produkty patří popílek, energosádrovec, struska a stabilizát, což je směs popílku, vápna a vody s příměsí energosádrovce,\" uvedl Marek Škoda z chvaletické eletrárny. Energosádrovec je kupříkladu prodáván k výrobě cementu, popílek rovněž putuje do cementu a na výrobu porobetonu.
\"Vzhledem k tomu, že ročně spálíme asi milion tun uhlí, tak máme asi 350 tisíc tun popílku, který používáme i ve formě stabilizátu na krajinotvorbu a rekultivaci krajiny v okolí Chvaletic,\" popisuje jedno ze zajímavých využití vedlejšího energetického produktu Marek Škoda.
Do roku 2017 by se tak měla tvář krajiny Chvaleticka vrátit do podoby, kterou měla před zahájením těžby mangano-kyzové rudy.

Střední Čechy - Hejtman Petr Bendl vyhlásil jarní kolo grantového řízení pro ekologické projekty. \"Žadatelé mohou peníze získat například na čistírny odpadních vod, na ochranu památných stromů a zvláště chráněných částí přírody nebo na záchranné chovy ohrožených druhů živočichů,\"uvedla Helena Procházková z tiskového oddělení krajského úřadu. Loni, kdy bylo mezi 38 žadatelů rozděleno asi dvacet milionů korun, získala peníze například chráněná území Ostrovecká olšina v Jesenici nebo Červená louka v Rakovníku. Podobnou částku kraj rozděloval na ekologické granty i na podzim, kdy se o ni ale dělilo padesát žadatelů. \"Letos do kraje poputuje opět několik desítek milionů korun, přesná částka však zatím nebyla stanovena. Stanoví ji krajští zastupitelé 31. března,\" upřesnila Procházková. Bližší informace o grantovém řízení naleznou zájemci na webových stránkách krajského úřadu. Krajští úředníci mohou materiály zaslat na adresu žadatelů i písemně nebo jim je předat při osobní návštěvě. Čas na podání žádostí zbývá ještě do konce dubna.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí