zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak nakládají s odpady v Poděbradech? Informace o sběrných střediscích, kontejnerech na tříděný sběr atd.

26.03.2004
Odpady
Jak nakládají s odpady v Poděbradech? Informace o sběrných střediscích, kontejnerech na tříděný sběr atd.

KAM S ODPADY V PODĚBRADECH ?

TŘÍDĚNÝ ODPAD:

Na tříděný odpad je v Poděbradech  určeno 29 volně přístupných stanovišť rozmístěných po celém území města ( sklo, papír, plasty )

 • plasty a papír se odváží 1 x týdně vždy v úterý

 • sklo je odváženo 1 x za měsíc

OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ A KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD:

 • objemný komunální odpad (např. nepotřebné kusy nábytku)       

 9 sběrných míst s pevnou provozní dobou-viz tabulka

 • kompostovatelný odpad (tráva, listí, zetlelé seno, shnilé ovoce apod.)

 • větvě

 • sběrná místa jsou během provozu pod dozorem pověřeného pracovníka

 • v zimním období je provozní doba zkrácena a kontejnery na kompostovatelný odpad a
  větve nejsou přistavovány

 

P R O V O Z N Í   D O B A   S B Ě R N Ý C H   M Í S T

Období Provozní doba

Počet kontejnerů a odložitelné druhy odpadů

2.1.2004-27.2.2004 11,00-16,00 hod.

1 ks objemný komunální odpad

1.3.2004-31.3.2004 11,00-17,00 hod.

3 ks surové dřevo, objemný komunální a
   kompostovatelný odpad

2.4.2004-29.9.2004 11,00-19,00 hod.

3 ks surové dřevo, objemný komunální a
   kompostovatelný odpad

1.10.2004-5.11.2004 11,00-17,00 hod.

3 ks surové dřevo, objemný komunální a
   kompostovatelný odpad

8.11.2004-28.2.2005 11,00-16,00 hod.

1 ks objemný komunální odpad

Velkoobjemové kontejnery nebudou přistaveny pouze ve dnech 12.4., 5.7., 17.11., a 24.12.2004 (státní svátky).

 

PROVOZ 9ti SBĚRNÝCH MÍST:

 

Pondělí:

parkoviště za obchodním domem Jiří

 

ČSAP s.r.o. – roh ulice Chládkova a Boučkova

 

Velké Zboží – před hasičskou zbrojnicí

 

 

Středa:

Mánesova ul. – U Kaštanu

 

OVOCKO – ul. Ovocná

 

OVOZEL – ul. Za Nádražím

 

 

Pátek:

Kluk – zásobní zahrada TSMP s.r.o.

 

Přední Lhota – před hasičskou zbrojnicí
  Polabec – před hospodou U Václava

VŠECHNY DRUHY ODPADŮ - SBĚRNÉ DVORY:

1) Areál TSMP s.r.o.

 • provozní doba:  pondělí – pátek          700 – 1800 hod.
                         sobota                       800 – 1200 hod.

 • možno odložit všechny druhy odpadů (sklo, plasty, objemný a kompostovatelný odpad, kovový šrot, textilní odpad, pneumatiky, stavební suť do objemu 1 m3), včetně nebezpečného odpadu

 • sběrný dvůr je určen jak pro podnikatele tak i pro občany

 • nebezpečné odpady (např. baterie, akumulátory, zářivky, ledničky, použité oleje, obaly od barev, rozpouštědla, kyseliny) jsou sbírány 2 x ročně též mobilním svozem ze sběrných míst

  v letošním roce se mobilní svoz nebezpečných odpadů provádí v sobotu ve dnech 27.3 a 2.10.2004

2) ul. Na Hrázi - bývalé sběrné suroviny

 • provozní doba: pondělí, úterý, středa a pátek                  800 – 1700 hod.
                        čtvrtek:                                                 800 – 1900 hod. (letní čas)
                                                                                    800 – 1700 hod. (zimní čas)
                        každá sudá sobota:                                 800 – 1100 hod.

 • sběrný dvůr pro odkládání odpadů, které nevznikly z podnikatelské činnosti

 • zde mohou občané odložit sklo, plasty, papír, stavební suť, kameny, objemný komunální odpad, chemický neznečištěné dřevo, větve, tráva, kompostovatelný odpad bez znečišťujících příměsí

 • není však zde možné odkládat jakékoliv nebezpečné odpady (vyřazené ledničky, zářivky, baterie….)

V obou sběrných dvorech mohou občané Poděbrad odložit výše uvedené druhy odpadů pouze po předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Poděbrad.

Svozy popelnic budou v roce 2004 prováděny dle harmonogramu bez výjimek, tzn. i ve dnech státních svátků.

V případě nejasností se obraťte na:

MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí

tel: 325 600 482

MěÚ Poděbrady, odbor finanční - v případě otázek plateb za odpady

tel: 325 600 228

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

tel: 325 630 040

 

ZDROJ: OŽP města Poděbrady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí