zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Den Země v Brně

07.04.2004
Obecné
Den Země v Brně
Den 22. dubna je na celé Zemi spojen s oslavami, jejichž společným motivem je obrácení pozornosti k životnímu prostředí, ke vzájemnému vztahu člověka a Země.

Programová nabídka besed, přednášek, pořadů pro děti

duben-květen 2004

Toto široké téma umožňuje velkou různorodost organizovaných aktivit, od ochrany přírody a harmonické soužití obyvatel města s okolím, po vztah člověka k jeho zdraví.

Den Země v Brně má svou tradici. Připomínání tohoto svátku se nesoustřeďuje pouze na samotný 22. duben, ale probíhá od začátku dubna do konce května. Různá sdružení, školy, školská zařízení, organizace a spolky již tradičně při této příležitosti připravují řadu akcí, které pomáhají zlepšovat životní prostředí v našem městě a přispívají tím k vytváření \"Brna - Zdravého města\". Město Brno každoročně vstupuje do těchto oslav přípravou a tiskem předkládané brožury, zodpovědnost za organizaci jednotlivých akcí nesou jejich pořadalelé.

Ing. Martin Vaněček
Odbor životního prostředí MMB


Obsah
Historie Dne Země
Programová nabídka akcí
Program ke stažení ve formátu PDF [425kB]

HISTORIE DNE ZEMĚ

Den Země jako první uspořádali američtí studenti 22. dubna 1970. Snažili se prosadit přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení státních rozpočtů na ochranu životního prostředí. Akce Earth Day se zúčastnilo 20 milionů občanů USA.

Pro dosažení trvale udržitelných podmínek naší civilizace na Zemi byl
v rámci Earth Day formulován tento program:

 • zvýšit energetickou účinnost
 • přejít na obnovitelné zdroje energie
 • recyklovat materiály a odpady
 • vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozonovou vrstvu
 • omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a ke snižování její produktivity

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i u nás. Největší význam Dne Země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země má svou tradici také v Brně. Po několik let tu úspěšně probíhal Ekotrh, který vznikl díky aktivitě brněnských ekologických iniciativ.

V posledních letech se nabídka programů nesoustřeďuje pouze na 22. duben, ale po celý duben a květen přináší občanům i návštěvníkům našeho města pestrou paletu aktivit zaměřených na pěstování vztahu k životnímu prostředí a podporu zdravého životního stylu.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA AKCÍ


Duben

3. duben
PTAČÍ DEN
Soutěžní stezka pro děti po zoo pořádaná k mezinárodnímu dnu ptactva.
Areál ZOO Brno.
ZOO Brno, Bc. Hadová Jana,
tel.: 546 432 328, hadova@zoobrno.cz

3. duben
SKALNÍ MLÝN - CYKLOTURISTICKÁ HVĚZDICOVÁ JÍZDA DO MORAVSKÉHO KRASU
Rekreační akce pro mládež a rodiny, setkání cykloturistů.
Sraz před devátou hodinou u zimního stadionu za Lužánkami, odjezd v 9 hod. Další sraz na mostě přes Svitavu v Obřanech v 9.30 hod.
Program na Skalním mlýně ve 12 hod.
KČT - Jihomoravská oblast - programová rada,
Ing. Rabušic, Jasanová 18, Brno, tel. 545545130, 541220098, 602 854 500
pavel.rabusic@volny.cz
nebo rabusic@bn.cizp.cz

3. duben
JARNÍ VÝSADBA JEDLIČEK
Jarní výsadba jedliček zakoupených ve vánočním období. Místo výsadby je vzdáleno 30-40 minut pohodlné chůze po vyznačené cestě. Přímo na místě je možné si jedličku koupit za 50 Kč.
Sraz účastníků na autobusové zastávce Útěchov - rozcestí v 10 hodin.
ZO ČSOP Veronica, Marie Kotyzová, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 755, veronica@ecn.cz

4. duben
FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Dopoledne plné her s tématikou zdraví a ochrany přírody pro děti od 5 do 12 let. Spolupracuje klub Pathfinder.
Dětské hřiště u ZŠ Řehořova, Brno - Černovice v 10 hodin.
O.s. Život a zdraví, PharmDr. Hana Machová,
tel.: 533 306 343, rmach@wo.cz

4. duben
EXKURZE PO STUDÁNKÁCH MEZI ADAMOVEM A BLANSKEM
Tradiční výcházka po studánkách Brna a okolí. Navštívíme studánky Ptačí svatyni (informační tabule) a U psa. Pokračujeme k nádraží Adamov zastávka (5 km). Odtud po zelené ke studánce Pod hradem, k Novému hradu ke studánce U tetřeva, po červené ke studánkám U kukačky a U Huberta. Po Dívčí cestě zpět do Adamova.
Sraz účastníků v 9 hodin na zastávce autobusu
č. 43 Brno-Královo pole, odjezd v 9:11 do Útěchova.
ČSOP, Regionální sdružení v Brně, Rudolf Pecháček, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 753, rscsop.brno@ecn.cz

4. duben
FILIPOVI KAMARÁDI
Zábavné putování s Filipem a jeho kamarády do země zdraví a na nebezpečný ostrov, kde řádí zákeřná Drogera, Alkoholín a tabákoví bandité. Akce je určena pro veřejnost - děti od 5 do 12 let a je doprovázena videoprojekcí. Přednáší PharmDr. Hana Machová.
Sbor církve adventistů, Olomoucká 43, Brno - Černovice ve 14 hodin.
O.s. Život a zdraví, PharmDr. Hana Machová,
tel.: 533 306 343, rmach@wo.cz

6. duben
VERNISÁŽ VÝSTAVY TAJ-ŤÜN HEJZLAROVÉ
Vernisáž maleb krajin, květů a trav paní Taj-Ťün Hejzlarové, která se narodila v městě Chan-kchou na řece Jang-c´, v kraji tisíce jezer. Od vysokoškolských let žije v Československu.
Začátek v 17 hodin, v dalších dnech měsíce dubna a května jsou výstavní prostory otevřeny ve dnech pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
Výstavní prostory Domu ochránců přírody, Dalibor Zachoval, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 756, casopis.veronica@ecn.cz

7. duben
DEN PRO ZDRAVÍ
Nabídka poraden zdravého životního stylu. Součástí akce bude nabídka výrobků a pomůcek na podporu zdravého životního stylu (ochutnávky zdravé výživy, zdrav. potřeby a pomůcky, potraviny pro zvláštní výživu, čaje aj.)
Od 9 do 15 hod., IBC Brno, Příkop 6, vchod C.
Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Mgr. Alena Neumanová, Stará 25, Brno,
tel.: 545 425 357, neumanova@zubrno.cz

10. duben
VELIKONOCE V ZOO
Velikonoční dílna pro děti, ukázka práce se zvířaty, soutěžní křížovka. Akce trvá až do 12. dubna.
Areál ZOO Brno
ZOO Brno, Bc. Hadová Jana,
tel.: 546 432 328, hadova@zoobrno.cz

17. duben
UKLIĎME SI MĚSTO
U příležitosti Dne Země pořádá Hnutí Brontosaurus akci - úklid městské zeleně v Brně - Líšni. Rádi bychom se zbavili nelibého nepořádku dříve než opět zaroste jarní zelení. Chybět nebude výstava k ochraně životního prostředí v Brně, táborák s opékáním špekáčků, zpívání s kapelou a tak podobně.
Od 13:30 do 18:00, sraz účastníků u KC Líšeň, Kotlanova 7.
Hnutí Brontosaurus, Lucie Nováková, Michalova 4,
Brno, tel.: 544 215 585, hnuti@brontosaurus.cz, www.brontosaurus.cz

18. duben
JARNÍ ZOOTROFEJ POŘÁDANÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ
Soutěž pro děti zaměřená na ochranu přírody a ekologickou výchovu.
Areál ZOO Brno
ZOO Brno, Bc. Hadová Jana,
tel.: 546 432 328, hadova@zoobrno.cz

19. duben
DEN ZEMĚ V LUŽÁNKÁCH

9.00-13.00 pro brněnské základní a střední školy

 • přírodovědná stezka parkem Lužánky
 • přírodovědné testy
 • pracovní a ukázkové dílny
 • otevřené skleníky
 • otevřená zvířátková klubovna

14.00-17.00 pro brněnskou veřejnost

 • přírodovědná stezka parkem Lužánky
 • přírodovědní testy
 • otevřené skleníky
 • otevřená zvířátková klubovna

CVČ Lužánky, Lidická 50, 602 00 Brno, paní Zajíčková,
tel.: 549 524 115, e-mail: zajickova@luzanky.cz

19. duben
STROM ŽIVOTA V IKEA
Informační stánek v brněnské prodejně IKEA - prodej propagačních materiálů (CD Strom života, trička, pohlednice, keramika, horoskop - vše s tematikou stromů). Vše, co jste chtěli vědět o stromech. Až do 31. května.
Nadace Partnerství, Panská 7, Brno, tel. 542 422 761, 542 422 766,
pship@ecn.cz, strom.zivota@ecn.cz

20. duben
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ HRAJÍ PRO STROMY
Koncert brněnského orchestru studentů ZUŠ, jehož výtěžek bude věnován na podporu sázení stromů v programu Strom života Nadace Partnerství.
Koncert se uskuteční v sále sídla Veřejného ochránce práv, Údolní 39 v Brně od 19 hodin.
Nadace Partnerství, Panská 7, Brno,
tel. 542 422 761, 542 422 766, strom.zivota@ecn.cz

20. duben
CIBULOVINY V PARKU LUŽÁNKY
Vycházky za účelem zhlédnutí parku Lužánky a především za účelem prohlídky jarních cibulovin. Účastnici za doprovodu správce parku projdou Lužánkami a budou
seznámeni s krásami a zajímavostmi parku.
Sraz účastníků bude před CVČ Lužánky a to v 10 hodin pro děti, v 16 hodin pro dospělé (pouze za příznivého počasí).
Veřejná zeleň města Brna, Ing. Němcová,
tel.: 542 422 653

21. duben
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na přírodovědné stanici Kamenáčky se veřejnost bude moci seznámit s činností a prohlédnout si více než 50 druhů chovaných zvířat včetně takových, jako jsou krokodýlové.
Akce proběhne ve středu 21.dubna od 14.30 do 17.30 hodin. Kamenáčky 4a, Židenice, zastávka Dělnický dům
Přírodovědná stanice Kamenáčky, Kamenáčky 4A,
Ing. Romana Křížová, tel.: 548 211 117

22.duben
SRAZ CYKLISTŮ KE DNI ZEMĚ
Již 15. ročník srazu cyklistů a příznivců nemotorové dopravy s manifestační jízdou po Brně, možnost získat informace o stavu cyklistické sítě v Brně a o akcích brněnských cyklistických klubů.
V 16.30 hodin na Zelném trhu
BICYBO, Klub Bicyklové Brno, Panská 7, Brno,
bicybo@seznam.cz, www.bicybo.aktualne.cz

22. duben
DEN ZEMĚ NA ZELNÉM TRHU
U příležitosti tradičních oslav Dne Země po celém světě připravujeme pro širokou veřejnost zajímavé spektrum informačních stánků, které nabídnou zamyšlení nad vztahem člověka/společnosti a životního prostředí. Témata, která připravujeme:

 • stromy a veřejná zeleň
 • doprava
 • ochrana zvířat
 • ekologické zemědělství a biopotraviny
 • studánky v Brně a okolí a kvalita jejích vod
 • úspory energií a alternativní zdroje energi
 • odpady
 • praní a čištění
 • ekologická výchova
 • lidská práva
 • dobrovolnická práce
 • Fairtrade

Bude zajištěn doprovodný kulturní program pro děti i dospělé.
Den Země pořádají brněnské ekologické organizace.
Podrobnější informace na Zeleném telefonu města
Brna 542 422 750, e-mail: veronica@ecn.cz

22. duben
DEN ZEMĚ V NOVÉM LÍSKOVCI
Pro malé i velké návštěvníky zde bude připravena řada aktivit, her, soutěží, dílen a informací o přírodě a životním prostředí. Přijďte se s námi bavit a vesele oslavit Den Země.
Vše proběhne přímo ve čtvrtek 22.dubna, v době od 13 do 18 hodin na zahradě přiléhající k DDM mezi ulicemi Svážná a Oblá.
ZO ČSOP Jestřábník, Petr Laštůvka, Ondrouškova 3,
Brno, petr.lastuvka@volny.cz, www.jestrabnik.tk

22. duben
4. ROČNÍK DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA SAKO 2004
Svoji zručnost zde předvedou osádky svozových vozů firem SAKO Brno, a. s., .A.S.A., spol. s r. o., van Gansewinkel, a. s. a RWE Umwelt s. r. o. Můžete si s nimi také zasoutěžit!
Akce je pořádaná v rámci veletrhu ENVIBRNO 2004 na volné ploše v areálu BVV Brno od 12 do 16 hodin.
SAKO Brno, a.s., Ing. Jana Švestková, Jedovnická 2,
Brno, tel.: 548 138 206, svestkova@sako.cz

22. duben
PŘEHLÍDKA KRESEB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ POBOČKY V BOHUNICÍCH
Ze země, deště, sluníčka vyrostla nám kytička. Výstava bude otevřena až do 7. května.
Pobočka KJM, R. Müllerová, Lány 3, Brno-Bohunice,
tel.: 547 211 746, lany@kjm.cz

24.duben
ŽIDLOCHOVICKÝ PARK A BOBRAVA
Pohodová cyklistická vyjížďka do překrásných lesů chráněného území Bobrava s návštěvou Židlochovického zámeckého parku, na závěr posezení s možností seznámení se členy brněnských cyklistických klubů a s příležitostí popovídat si o problémech cyklistické dopravy.
Sraz v 9 hodin u haly Rondo.
BICYBO, Klub Bicyklové Brno, Panská 7, Brno,
bicybo@seznam.cz, www.bicybo.aktualne.cz

24. duben
TRADIČNÍ OSLAVA DNE ZEMĚ V POUZDŘANECH
Vycházka na Pouzdřanskou step spojená s vernisáží výstavy Petra Barana a Zdeňka Bernáta v Domě U Klimešů, Pouzdřany.
Odjezd vlaku z Brna do Pouzdřan v 8.28 ze stanice Brno-hlavní nádraží, sraz zájemců o vycházku v 9.30 u vlakové zastávky v Pouzdřanech.
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno,
Zelený telefon města Brna 542 422 750, veronica@ecn.cz

25. duben
STRAŠIDÝLKA ZE ŠPILBERKU VI. ANEB JAK BĚŽÍ ROK
Rodinné soutěžení dětí a rodičů v parku pod hradem Špilberkem. Opět si můžete společně zahrát, něčemu novému se přiučit a hlavně prožít společné rodinné nedělní odpoledne. Letošním tématem celé hry jsou jednotlivé roční měsíce. Během několika hodin si prožijete Velikonoce, letní prázdniny, Vánoce i Silvestra. Nebude chybět i tradiční pohádka na baštách hradu Špilberku o sedmi strašidýlkách, zlém Všekazovi a moudré Bílé paní.
Přijďte kdykoliv mezi 13.00 až 15.30,vstup do parku z ulice Husovy, naproti hotelu International
Centrum pro rodinu a soc. péči Brno, Jana Benešová, Josefská 1, Brno,
tel.: 542 217 464, kaminky@centrum.cz nebo rodiny@iol.cz

27. duben
Životní prostředí v Tuřanech
Beseda s aktivisty organizací pro životní prostředí spojená s výstavou.
Pobočka KJM, pí. Paďourová, Tuřanské nám. 1, Brno -Tuřany,
tel.: 545 229 962

30. duben
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANKET \"ROPÁK 2003\" A \"ZELENÁ PERLA 2002\"
Soirée v HaDivadle s vegetariánským občerstvením. Součástí programu je vystoupení amatérských divadelních souborů ANOBRŠ a A.I.D.S., kteří zahrají hru \"ODSUN aneb psychologický thriller z prostředí radnice\".
K poslechu hraje tradičně Cimbálová muzika Veronica bez cimbálu a jako host ze Znojma folkové duo Pozdní sklizeň (Martin Škorpík a Zuzana Jukešová). Účast přislíbila řada významných členů Komise, která ropáky a perly vybírá, očekává se i ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Předprodej vstupenek pro veřejnost za 120 Kč je v Ekologické poradně na Panské 7 nebo u Dětí Země.
Místo konání: HaDivadlo, Poštovská 8D - ALFA pasáž, Brno, 18 až 23 hodin.
Děti Země Brno, Miroslav Patrik, Cejl 48/50, Brno,
tel.: 545 210 393, dz.brno@ecn.cz

Květen

3. květen
KYTIČKA V PARKU - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Čarodějné probouzení vody, hry a soutěže, objevování přírody v parku, dárky z kouzelníkova kufru! Od 15 do 18 hodin v parku na Rooseveltově ulici (u fontány naproti Janáčkova divadla).
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno,
tel.: 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

8. květen
KÁMEN - NEŽIVÁ ZEMĚ?
Země živá či neživá? Co je to kámen? Jak vzniká? K čemu je dobrý? Jak ho využívá člověk? Na tyto otázky budeme aspolečně hledat zábavnou formou (kvízy, luštěnky apod.) odpovědi. Poznáme základní druhy kamene a na závěr půjdeme zjistit, jaký stavební kámen byl použit při stavbě Biskupského dvora. Program je určen pro děšti školou povinné, mladší děti se budou moci zúčastnit jen v případě doprovodu rodičů.
Od 9,00 do 12,00
Dětské muzeum Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác,
Zelný trh 8, Brno, K. Prokopová, tel.: 542 321 205, kl. 274

9. květen
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Každoročně pro Vás otevíráme bránu naší spalovny, aby jste se mohli podívat, jak se u nás nakládá se zbytkovým odpadem, který odkládáte do popelnic. Letos navíc předvedeme vozy na svoz odpadu.
Prohlídky po skupinách začínají v 10, 12 a ve 14 hodin
SAKO Brno, a.s., Ing. Jana Švestková, Jedovnická 2,
Brno, tel.: 548 138 206, svestkova@sako.cz

16. květen
EXKURZE PO STUDÁNKÁCH U VEVERSKÉ BITÝŠKY
Tradiční exkurze po studánkách Brna a okolí. Navštívíme studánky Pod hradem Veveří, odtud přes nový most ke studánce na Junácké louce, po modré k prameni U tří křížů. Poté sejdeme do přístaviště Veverská Bitýška (5 km občerstvení), dále podél přehrady po červené k prameni Nad Mečkovem, před silnici k prameni U hájovny na Hlince. Po žluté značce k Vápenici (občerstvení) a Podkomorskými lesy k Ríšové studánce a prameni Rakovec. Odtud odjezd autobusem MHD. Sraz účastníků na zastávce autobusu č. 303 Bystrc - ZOO, odjezd 8.22 na zastávku Hrad Veveří - Přístaviště.
ČSOP, Regionální sdružení v Brně, Rudolf Pecháček, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 753, rscsop.brno@ecn.cz

16. květen
BAREVNĚJŠÍ SVĚT
Malování na chodníku s doprovodným programem pro děti od 1 do 12 let let s rodiči a prarodiči v parku na Moravském náměstí. Na chodníku připravíme čtverce s čísly a napneme folii, aby děti mohly pohodlně malovat a neseděly na zemi. Každé příchozí dítě dostane přidělenou část chodníku, zaregistruje se, dostane medaili s přiděleným číslem a logem našeho centra. Děti namalují obrázek na volné téma. Křídy budou k dispozici. Po dokončení obrázku děti budou plnit úkoly na připravených stanovištích.
Registrace 13.00-16.00
Mateřské centrum Kuřátka Brno, Eliška Břoušková,
Poštovská 1, Brno, tel.724 229 321, kuratka@quick.cz

22. květen
BAMBIRIÁDA 2004
Děti přijďte si prohlédnout \"popelářské auto\" a zasoutěžit si o drobné dárky!
Sobota 22.května 2004 od 9 hodin do 16 hodin v parku Lužánky
(společnost SAKO Brno, a.s. se účastní jako spolupořadatel)
SAKO Brno, a.s., Ing. Jana Švestková, Jedovnická 2, Brno,
tel.: 548 138 206, svestkova@sako.cz

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
Cyklus přednášek s environmentální tematikou - Blok expertů
Semestrální cyklus environmentálně zaměřených přednášek, se kterými vystupují zejména mimobrněnští univerzitní učitelé a odborníci z praxe. Přednášky jsou určeny studentům všech fakult Masarykovy univerzity i nejširší veřejnosti. Vstup volný.

Z programu vybíráme:

7. duben
Genetické technologie - naděje či hrozba?
RNDr. Lubica Lacinová, CSc., Ústav molekulární fyziologie a genetiky SAV

14. duben
Jezero Viktoria ve východní Africe na začátku třetího tisícíletí - lidé a ryby.
RNDr. Jan Pokorný, CSc., Ústav ekologie krajiny AV ČR, ENKI, o.p.s.

21. duben
Úloha mokřadů v krajině, zejména v biosférických rezervacích.
RNDr. Jan Květ, CSc., Botanický ústav AV ČR

28. duben
Politická řešení ekologické krize
Mgr. Jakub Patočka, Literární noviny

5. květen
Rak bahenní v důlních odkalištích Karvinska
RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Přednášky se konají každou středu v 16 hodin v místnosti J31, Fakulta sociálních studiií MU, Gorkého 7.
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Gorkého 7, Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., ulcak@fss.muni.cz

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ

VÝSTAVY

13.5. - 30.10. 2004
ZA POSLEDNÍMI LIDMI DOBY KAMENNÉ
aneb Bohové musejí být šílení
V 60. letech 20. století podnikli pracovníci MZM expedici do Austrálie, aby navštívili jedny z posledních lidí, kteří žili na úrovni starší doby kamenné - neznali zemědělství ani výrobu keramiky a živili se lovem a sběrem. Stejně tak žijí nebo donedávna žili v souladu s přírodou i další \"přírodní\" národy, např. Eskymáci, Indiáni Ohňové Země v Americe či Pygmejové v Africe. Jak tedy tito lidé žijí, co a jak jedí, jaké nástroje používají a jak se oblékají? A můžeme se od nich i něco naučit? Připravená výstava Dětského muzea se pokusí odpovědět na tyto otázky. Jako vždy si bude možno řadu věcí vyzkoušet.
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
PaedDr. Zdena Poláková, tel. 542 214 438
Doprovodné akce: tvůrčí dílny, sobotní programy

27.2. - 28.8. 2004
TAJEMNÁ INDONÉSIE
Prostřednictvím výstava cestovatel Rudolf Švaříček představuje netradičním způsobem unikátní exponáty, které přivezl ze svých cest po Indonésii. Akce již proběhla v Praze, kde sklidila značný úspěch.
Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Ing. Jitka Popelková, tel. 542 214 645 (MZM není pořadatelem akce, pronajímatel výstavního prostoru je Livingstone s.r.o.)
po celý rok 2004

SVĚT BUNĚK
Dlouhodobá výstava se zabývá procesy vzniku a zániku buněk, významem mezibuněčné komunikace, buněčným cyklem a životem buňky. Zvláštní pozornost je věnována klonování.
Mendelianum (kancelář veřejného ochránce práv), Údolní 39, Brno
PhDr. Jiří Sekerák, tel. 542 216 216
po celý rok 2004

KÓD PRO ROZMANITOST ŽIVOTŮ
Dlouhodobá výstava snažící se přiblížit problém evoluce od nejjednodušších živých struktur po významné aspekty kulturní rozmanitosti lidských společenstev. Je doplněna sbírkou fosilií vymřelých druhů flóry a fauny.
Mendelianum (kancelář veřejného ochránce práv), Údolní 39, Brno
PhDr. Jiří Sekerák, tel. 542 216 216
Doprovodné akce: výklady pro školní skupiny

31.3. 2004 - poč. roku 2005
MINERÁLY EVROPSKÝCH ZEMÍ
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
RNDr. Stanislav Houzar, tel. 542 321 205

Cyklus přednášek
NOVÉ OBJEVY ČESKÝCH EGYPTOLOGŮ

7. dubna 2004
NEKRÁLOVSKÁ HROBKA V ABÚSÍRU - nové objevy
PhDr. Břetislav Vachala Csc., Český egyptologický ústav FF UK Praha

14. dubna 2004
NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY NA KRÁLOVSKÉM POHŘEBIŠTI V ABÚSÍRU
PhDr. Jaromír Krejčí, Český egyptologický ústav FF UK Praha

21. dubna 2004
ABÚSÍR V I. TISÍCILETÍ PŘED KRISTEM
Doc. PhDr.Ladislav Bareš Csc., Český egyptologický ústav FF UK Praha

28. dubna 2004
ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V OÁZE EL - HAYZ
Prof. PhDr. Miroslav Verner DrSc., Český egyptologický ústav FF UK Praha

Dietrichsteinský palác, přednáškový sál. I. poschodí, Zelný trh 8, Brno,
začátky vždy v 17,00 hodin
Informace na Programovém oddělení MZM, tel. 542 211 661, paní Olga Sedláčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí