zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika vyzvala ministra životního prostředí, aby zasáhl

08.04.2004
Odpady
Arnika vyzvala ministra životního prostředí, aby zasáhl

BRNO/VYŠKOV –Spalovna nebezpečných odpadů Ekotermex Vyškov nemá všechny potřebné souhlasy k přestavbám, které provádí (1). “Spalovna se sice chlubí, že bude mít nainstalovaný filtr zachycující dioxiny (2), ale na typ filtru, který postavila a chce jej spustit do zkušebního provozu, nemá stavební povolení. Povolení z roku 2002 na rekonstrukci spalovny nebylo vydáno na technologii, kterou nyní instaluje,” řekl na dnešní tiskové konferenci RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika. “Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by měly významné změny technologie ve spalovně navíc projít přinejmenším zjišťovacím řízením anebo přímo procesem posuzování vlivů na životní prostředí,” doplnil Mgr. Martin Fadrný, právní poradce Arniky.

“Jak nám sdělilo Ministerstvo životního prostředí, spalovna za celou svoji historii neprošla žádným procesem posouzení vlivů na životní prostředí. To považujeme za závažný nedostatek již vzhledem k tomu, že jde o provoz, který může mít závažné dopady na životní prostředí. Proto jsme dnes písemně vyzvali ministra Libora Ambrozka, aby jeho úřad zahájil tzv. zjišťovací řízení a případně přikázal posouzení spalovny z hlediska jejích dopadů na životní prostředí,” specifikovala reakci Arniky Vyškov její vedoucí Radka Štěpánová.

Arnika v závěru podnětu ministra Libora Ambrozka vyzývá: “To, že dosud nebylo provedeno posouzení vlivů spalovny ve Vyškově na životní prostředí, považujeme za velice vážný nedostatek. Doufáme proto, že se zasadíte o to, aby k takovému posouzení došlo. Bude tím naplněn i jeden z požadavků 422  signatářů petice “Stop nebezpečí ze spalovny”. Text a kopie podpisových archů zmíněné petice Vám zasíláme jako nedílnou součást našeho podnětu.”

Podle informací, které Arnika získala, má dioxinový filtr do vyškovské spalovny dodávat firma SMS Rokycany, která dodávala dioxinový filtr také spalovně nebezpečných odpadů v ŽDB Bohumín. Ta však ani po namontování tohoto filtru nevyhověla zpřísněnému limitu pro emise dioxinů do ovzduší (3).

Sdružení Arnika se již přes rok snaží získat bližší informace týkající se vlivu spalovny ve Vyškově na životní prostředí od různých státních institucí. Především Krajský úřad Jihomoravského kraje však odmítá informace poskytovat a vždy jejich poskytnutí nejdříve konzultuje se spalovnou.

Hlavní výhrady Arniky vůči vyškovské spalovně nebezpečných odpadů najdete v příloze k této tiskové zprávě (4).

Přílohy a poznámky:

(1) Seznam sdružení Arnika známých změn ve spalovně Vyškov, které jsou závažnými změnami technologie a měly by být posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí:

- výměna kotlů

- výměna systému čištění spalin

Další věci, které je třeba ve spalovně změnit:

- nakládání se zbytky po čištění spalin a se zbytky po spálení odpadů

- monitoring okolí spalovny

(2) Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz - “Dioxiny v potravinách”)

(3) Dioxinový filtr měla SMS Rokycany podle vlastní internetové prezentace do bohumínské spalovny dodat v roce 1995. Měření z roku 2001 prokázala v bohumínské spalovně koncentrace dioxinů na úrovni 0,439 ng TEQ/m3, což je více než čtyřnásobně vyšší hodnota oproti emisnímu limitu, který bude muset i vyškovská spalovna plnit od 1. května 2004. Vzhledem k tomu, že Arnice však dosud nebyly o filtru poskytnuty úplné informace, nemůžeme vyloučit, že jde o zcela jiný typ. Plán snižování emisí, na jehož základě dostala spalovna ve Vyškově výjimku z dodržování emisního limitu pro dioxiny, neobsahoval podrobnější informace.

(4) Základní výhrady sdružení Arnika vůči spalovně nebezpečných odpadů ve Vyškově:

- překračuje několikanásobně limity pro emise dioxinů (až dosud na to měla ze zákona vyplývající výjimku)

- nadměrně zatěžuje životní prostředí rtutí (jak v emisích, tak v odpadních vodách)

- vypouští vysoké koncentrace chlorovodíku, který může významně poškozovat okolní vegetaci

- vytváří vysoká množství toxických odpadů v podobě popílku, popela (strusky) a odpadních vod z čištění spalin

- pálí převážně zdravotnický odpad, který lze likvidovat ekologicky šetrněji (například v autoklávech anebo mikrovlnnou technologií)

- spaluje i vytříděné plasty, které je ekologicky šetrnější recyklovat.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí