zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Ambrozek, stomatologové a vodaři podepsali dodatek dobrovolné dohody o omezování znečištění rtutí ze zubních ordinací

14.04.2004
Voda
Ministr Ambrozek, stomatologové a vodaři podepsali dodatek dobrovolné dohody o omezování znečištění rtutí ze zubních ordinací

Dnes dopoledne v budově MŽP podepsal ministr životního prostředí Libor Ambrozek spolu se zástupci České stomatologické komory (ČSK) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) „Dodatek č. 1 k Dobrovolné dohodě mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení“.

Zákon o vodách ukládá každému, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami povinnost činit opatření, aby nevnikaly do povrchových a podzemních vod nebo do kanalizací a současně požádat o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do vod povrchových nebo do kanalizace. Takovou látkou je i rtuť ve všech svých formách, tedy i amalgám (30 % rtuti) používaný ve stomatologických zdravotnických zařízeních. Vzhledem ke značnému počtu těchto zařízení (přes 6 500 křesel), množství zpracovávaného amalgamu (cca 20 t ročně) a nebezpečnosti rtuti pro životní prostředí, představují tato zařízení závažný zdroj znečištění životního prostředí. Část amalgamu spolu s odpadními vodami z ordinací odchází do kanalizace, kde kontaminuje čistírenské kaly, které nemohou být dále využívány v zemědělství a musí být nákladně ukládány na skládky nebezpečných odpadů.

Hlavním cílem dohody je závazek ČSK na instalaci a řádný provoz účinných (min. 95 %) odlučovačů amalgamu na stomatologických pracovištích:

-        u souprav nově instalovaných po datu uzavření dohody ke dni uvedení do provozu,

-        u stávajících souprav, které nemají odlučovač instalován do 31. 12. 2004,

-        u stávajících souprav, které již mají instalován odlučovače s účinností nižší než požadovanou, ale vyšší než 70 %, do 31. 12. 2005.

Z posledního hodnocení realizace dohody vyplývá, že ke konci roku 2003, tj. za dva roky realizace, bylo instalováno 3 156 odlučovačů a dosaženo 49 % vybavenosti ordinací.

Při vyhodnocování dohody se ukázalo jako potřebné, zapojit do ní i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), zejména z důvodu jednání mezi oblastními komorami ČSK a jednotlivými provozovateli kanalizací o podmínkách vypouštění odpadních vod a formulaci vodoprávních povolení. Toho bylo dosaženo podepsáním dodatku o přistoupení SOVAK k dohodě.

Poznámka:

Dodatek č. 1 navazuje na „Dobrovolnou dohodu mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení“, kterou dne 13. prosince 2001 podepsal tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart a prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Návazně vydalo MŽP „Směrnici k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace“, kterou společně s dohodou v plném znění uveřejnilo počátkem roku 2002 ve Věstníku MŽP a na svých internetových stránkách.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí