zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Indikátory trvale udržitelného rozvoje v Hradci Králové

14.04.2004
Obecné
Indikátory trvale udržitelného rozvoje v Hradci Králové
Společné evropské indikátory trvalé udržitelnosti jsou rozděleny do dvou skupin, a to na indikátory základní (povinné), mezi které patří \"Spokojenost občanů s místním společenstvím\", \"Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu\" (tento indikátor se v ČR nevyhodnocuje), \"Mobilita a místní přeprava cestujících\", \"Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb\" a \"Kvalita místního ovzduší\". Vedle této sady existuje pět dalších tzv. doplňkových indikátorů, z nichž si města mohou vybrat ty, které by vyhodnocovat chtěla. Jedná se o indikátory \"Cesty dětí do školy a zpět\", \"Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání\", \"Zatížení životního prostředí hlukem\", \"Udržitelné využívání půdy\" a \"Výrobky propagující trvalou udržitelnost\".

V Hradci Králové se iniciativa sledování indikátorů trvale udržitelného rozvoje už dnes promítá do stěžejních programových dokumentů města, zejména do Programového prohlášení na léta 2002 - 2006, resp. jeho rozpisu do měřitelných ukazatelů, a odbor strategického rozvoje města magistrátu města již zahájil sledování vybraných indikátorů. Kromě magistrátu využívají výsledky ze sledování indikátorů trvalé udržitelnosti také např. dopravní podnik či městská policie, ale i jednotlivé školy a neziskový sektor.

Jedním z prvních indikátorů, které město Hradec Králové začalo sledovat a vyhodnocovat je indikátor \"Mobilita a místní přeprava cestujících\". Jeho cílem je zjišťovat jednak počet každodenních cest obyvatel města, čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy a zároveň celkovou průměrnou denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsob dopravy. V Hradci Králové proběhlo zjišťování údajů tohoto indikátoru v prosinci 2003, byl důraz kladen především na zjištění poměru tzv. tvrdé a měkké dopravy. Hradec Králové se v tomto směru drží evropského průměru, ve srovnání s českými městy je zde však větší podíl ekologicky výhodné dopravy.

Dalším ze společných evropských indikátorů, které město Hradec Králové sleduje, je indikátor B6 \"Cesty dětí do školy a zpět\". Podle společné evropské metodiky je hlavním cílem tohoto indikátoru určení převažujícího způsobu dopravy dětí z domova do školy a zpět. V Hradci Králové bylo sledování indikátoru navíc rozšířeno i o otázky týkající se bezpečnosti dětí a zjištění kritických míst, které děti při své každodenní cestě musejí překonávat.

V současné době má město Hradec Králové dále rozpracován indikátor \"Dostupnost místních veřejných parků a služeb\" a dále jsou připravovány indikátory \"Kvalita místního ovzduší\" a \"Spokojenost občanů s místním společenstvím\". Dále se předpokládá také pokračování spolupráce s Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu v rámci programu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a výměna zkušeností se sledováním indikátorů v rámci projektu podporovaného vlámskou vládou. Výsledky ze sledování indikátorů ECI budou využity i při zpracovávání žádostí o finanční podpory z Evropských fondů, případně dalších finančních zdrojů. Hradec Králové, na zákaldě svých dobrých zkušeností a osvědčeného přínosu sledování indikátorů nejen pro vlastní fungování města, ale i pro jeho další rozvoj, tento přístup všem dalším městům a obcím vřele doporučuje.

Zdroj:
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., zastupitelka Města Hradec Králové
Mgr. Kateřina Vyčichlová, Magistrát města Hradec Králové
Ing. Soňa Krátká (Buzková), Magistrát města Hradec Králové
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí