zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběrné dvory a sběrny v Bratislavě

20.04.2004
Odpady
Sběrné dvory a sběrny v Bratislavě

Prevádzky zariadení na zber odpadov

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

A and R spol. s r.o., Bíliková, Bratislava

IČO

385172

Názov a adresa prevádzky

A and R spol. s r.o., Kopčianska 17/B, Bratislava

Kontaktná osoba

 

Telefón, fax, e-mail

 

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, MČ Petržalka

Kapacita zariadenia

500 t/rok

Druhy odpadu

150104, 160117, 160118, 170401, 170402, 170404, 170405, 170406, 170411, 170410, 191201, 191202, 191203, 200101, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Branislav Cvik, Račianska 12, 831 04, Bratislava

IČO

32137800

Názov a adresa prevádzky

Výkupňa farebných kovov a železa, Galvaniho 12, Bratislava

Kontaktná osoba

Branislav Cvik

Telefón, fax, e-mail

02/45522266, 0903/444219

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ Ružinov

Kapacita zariadenia

300 t/rok

Druhy odpadu

170401, 170402, 170404, 170405, 170407, 170411, 170410, 191001, 191002, 191202, 191203

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Branislav Cvik , Račianska 12, 831 04, Bratislava

IČO

32137800

Názov a adresa prevádzky

Výkupňa Farebných kovov a železa, Stará Vajnorská 39, Bratislava

Kontaktná osoba

Branislav Cvik

Telefón, fax, e-mail

02/45522266, 0903/444219

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ

Kapacita zariadenia

280 t/rok

Druhy odpadu

170401, 170402, 170404, 170405, 170407, 170411, 170410, 191001, 191002, 191202, 191203

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

DETOX s.r.o., Zolenská cesta 139, Banská Bystrica

IČO

31582028

Názov a adresa prevádzky

Zberný závod priemyslených odpadov Bratislava, Kopčianska 14, Bratislava - areál GUMOV

Kontaktná osoba

Marek Béreš

Telefón, fax, e-mail

048/4161646, 0905/803509

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, MČ Petržalka

Kapacita zariadenia

300 t/jednorazovo

Druhy odpadu

OO a NO

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

DETRIEM spol. s r.o., Priemyselná 4, Žilina,

IČO

31568637

Názov a adresa prevádzky

Podunajské Biskupice, areál poľnohospodárskeho družstva

Kontaktná osoba

Ing. Milan Dočár

Telefón, fax, e-mail

041/7003462-4, fax 041/7003461

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ Podunajské Biskupice

Kapacita zariadenia

1000 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

120103, 120104, 150104, 160214, 160118, 170401, 170402, 170403, 170405, 170411, 191001, 191002, 191202, 191203, 200136, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberný dvor

Názov a sídlo prevádzkovateľa

EPSOL s.r.o., Robotnícka 16, 831 03 Bratislava

IČO

3133730

Názov a adresa prevádzky

EPSOL s.r.o., Technická 7, okres Bratislava II

Kontaktná osoba

Ing. Ladislav Bobiš

Telefón, fax, e-mail

02/4333 6648, epsol@epsol.sk

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ Ružinov

Kapacita zariadenia

1000 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

OO a NO

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa

Názov a sídlo prevádzkovateľa

FaxCOPY a.s., Domkárska 15,

IČO

35729040

Názov a adresa prevádzky

Bajkalská 22/a, Mickiewiczova 4, Seberíniho 1, Vajnorská 98, Domkárska 15, Vlastenecké nám. 3, Bratislava

Kontaktná osoba

p. Slimák

Telefón, fax, e-mail

02/43413800, 02/43413798, faxcopy@faxcopy.sk

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava I, II, III, V, MČ

Kapacita zariadenia

2,5 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

150102 obaly z plastov

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

GIP spol. s r.o.

IČO

35778547

Názov a adresa prevádzky

 

Kontaktná osoba

 

Telefón, fax, e-mail

02/6383822, 02/638355606

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, MČ

Kapacita zariadenia

 

Druhy zneškodňovaného odpadu

 

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Emil Kokles - EKO - QELET, Jirásková 6/1, žiar nad Hronom

IČO

34613153

Názov a adresa prevádzky

Výkup, predaj, spracovanie druhotných surovín, Pri Šajbách 1, Bratislava

Kontaktná osoba

Emil Kokles

Telefón, fax, e-mail

043/4927242, 043/4927234

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ

Kapacita zariadenia

1000 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

120101, 120103, 120113, 150104, 160106, 160117, 160118, 160214, 170401, 170402, 170404, 170405, 170406, 170407, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

LATEM RECYCLING s.r.o., Prístavná 10, Bratislava,

IČO

31404251

Názov a adresa prevádzky

LATEM RECYCLING s.r.o., Prístavná 10, Bratislava

Kontaktná osoba

Ing. Peter Rievaj

Telefón, fax, e-mail

02/53418507, 02/53418500, pristav@latemrecycling.sk

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ

Kapacita zariadenia

15 000 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

100210, 100302, 120101, 120102, 120103, 120102, 120113, 150104, 160106, 160117, 160118, 170401, 170402, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200136, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

MIKA ŠROT, Ihirisková 21, Bratislava

IČO

37499459

Názov a adresa prevádzky

MIKA ŠROT, Ihirisková 21, Bratislava

Kontaktná osoba

Michal Špaček

Telefón, fax, e-mail

 

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ

Kapacita zariadenia

20 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

170401, 170402, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberný dvor

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, Bratislava

IČO

 

Názov a adresa prevádzky

Dvojkrížna ul. parc.č. 5679, Bratislava

Kontaktná osoba

Ing. Straková

Telefón, fax, e-mail

02/45248088

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ Podunajské Biskupice

Kapacita zariadenia

480 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

170107, 200136, 200307

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

P K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava

IČO

35809787

Názov a adresa prevádzky

Výkup a likvidácia odpadových surovín, Vajnorská 129, Turbínová 1, Vajnorská 89, Bratislava

Kontaktná osoba

Peško Emil

Telefón, fax, e-mail

02/4446089

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ

Kapacita zariadenia

300 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

170401, 170402, 170405, 170411

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Polák spol. s r.o., Studené 524, 900 46, Most pri Bratislave

IČO

35831294

Názov a adresa prevádzky

Výkup druhotných surovín, Odeská 77, Bratislava II

Kontaktná osoba

Emil Polák

Telefón, fax, e-mail

0903/439464

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ

Kapacita zariadenia

500 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

150104, 160106, 160117, 160118, 170401, 170402, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191202, 191203, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

REKOV, Oráčska 29, Bratislava

IČO

30159253

Názov a adresa prevádzky

REKOV, Oráčska 29, Bratislava

Kontaktná osoba

Martin Graclík

Telefón, fax, e-mail

02/44873706

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ

Kapacita zariadenia

200 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

170401, 170402, 170405

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a triediareň použitého šatstva

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Textil House for euro Trade s.r.o., Balkánska cesta 1A, Bratislava

IČO

35685166

Názov a adresa prevádzky

Colný sklad Rusovce, Balkánska cesta 1A Bratislava

Kontaktná osoba

Jane Merete Nielsen

Telefón, fax, e-mail

02/62859069

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, MČ Rusovce

Kapacita zariadenia

2000 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

200110

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Čečková Beáta - WICKA, Tranovského 8, Bratislava

IČO

37332155

Názov a adresa prevádzky

Zberňa a výkupňa - areál skladu Slovenskej Grafie, Stará Vajnorská cesta, Bratislava

Kontaktná osoba

Čečková Beáta

Telefón, fax, e-mail

0903/444431, 02/64366582

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ

Kapacita zariadenia

500 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

160601

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Zberné suroviny a.s., Mlynské nivy 63, Bratislava,

IČO

35901986

Názov a adresa prevádzky

Zberňa a výkupňa druhotných surovín -Fazuľová ulica

Kontaktná osoba

V. Červenková

Telefón, fax, e-mail

0903/280913, 02/49103223, 02/44462733

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava I, MČ Staré mesto

Kapacita zariadenia

500 t/rok

Druhy zneškodňovaného odpadu

030308, 070213, 101112, 150102, 150104, 150107, 150109, 170401, 170402, 170405, 170407, 170411, 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Zberné suroviny a.s., Mlynské nivy 63, Bratislava,

IČO

35901986

Názov a adresa prevádzky

Zberňa a výkupňa druhotných surovín -Prievozská, Rádiová, Komárňanská, Astronomická, Rajčianska, Plátenícka

Kontaktná osoba

V. Červenková

Telefón, fax, e-mail

0903/280913, 02/49103223, 02/44462733

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, MČ

Kapacita zariadenia

500 t/rok/prevádza

Druhy zneškodňovaného odpadu

030308, 070213, 101112, 150102, 150104, 150107, 150109, 170401, 170402, 170405, 170407, 170411, 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Zberné suroviny a.s., Mlynské nivy 63, Bratislava,

IČO

35901986

Názov a adresa prevádzky

Zberňa a výkupňa druhotných surovín -Račianska ulica, Pri mlyne

Kontaktná osoba

V. Červenková

Telefón, fax, e-mail

0903/280913, 02/49103223, 02/44462733

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, MČ Staré mesto

Kapacita zariadenia

500 t/rok/prevádzka

Druhy zneškodňovaného odpadu

030308, 070213, 101112, 150102, 150104, 150107, 150109, 170401, 170402, 170405, 170407, 170411, 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140

 

Typ zariadenia na zber odpadov

Zberňa a výkupňa druhotných surovín

Názov a sídlo prevádzkovateľa

Zberné suroviny a.s., Mlynské nivy 63, Bratislava,

IČO

35901986

Názov a adresa prevádzky

Zberňa a výkupňa druhotných surovín-Šustekova ulica

Kontaktná osoba

V. Červenková

Telefón, fax, e-mail

0903/280913, 02/49103223, 02/44462733

Kraj, okres, MČ, resp. obec

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, MČ Petržalka

Kapacita zariadenia

500 t/rok/prevádzka

Druhy zneškodňovaného odpadu

030308, 070213, 101112, 150102, 150104, 150107, 150109, 170401, 170402, 170405, 170407, 170411, 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140

ZDROJ: www.bratislava.sk


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí