zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Den Země ve Zdravých městech ČR potrvá celý duben

21.04.2004
Obecné
Den Země ve Zdravých městech ČR potrvá celý duben
U příležitosti Dne Země radnice Zdravých měst ČR spolu se svými partnery (školy, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, kluby ad.) veřejnosti nabídnou množství jednodenních akcí, jejichž pojítkem bude životní prostředí a ekologie. Rozjedou se také dlouhodobé osvětové eko projekty.

Třídění odpadu je ve Zdravých městech věnována pozornost po celý rok a bude také důležitým tématem oslav Dne Země. Na Velkém náměstí v Kroměříži proběhne 22. 4.  vyhodnocení celoročního programu pro žáky ZŠ ve sběru hliníku Třídíme s Toníkem. Veřejnost si zde bude moci prohlédnout techniku pro zacházení s odpady a ozdobené kontejnery na separovaný odpad, děti si zasoutěží na téma: Hliník sice není zlato, sbírat ho však stojí za to.

Nový osvětový program zaměřený na třídění odpadu Kytičky pro panáčka Sběráčka se u příležitosti oslav Dne Země od 1. 4. 2004 rozjel v Moravské Třebové. Určen je všem generacím a probíhat bude až do konce roku. Žáci ZŠ a děti z MŠ se ve vyučování doví informace o  třídění a recyklaci odpadu a až do prosince budou moci soutěžit ve sběru a třídění odpadu.Body - samolepky s kytičkami, získají za uložení bioodpadu a separovaného odpadu ve sběrovém dvoře. Nejúspěšnější sběrači budou oceněni v závěru roku,\" uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Veronika Cápalová. Stranou v oceňování nezůstanou ani školy jako celek. Po sérii přednášek dostanou nádoby na separaci odpadu. Přehled o třídění domovního odpadu začnou poskytovat samolepky na kontejnerech. Kytičky rozkvetou tam, kde si s odpadem umějí poradit, problémy s tříděním bude signalizovat samolepka velkého bodláku.

Vypěstovat návyk pro třídění odpadu u žáků ZŠ má také vsetínský projekt Recykloš, který byl poprvé představen na dubnové konferenci Vsetín – Město k životu s podtitulem Ekologický provoz úřadu a zařízení města Vsetína. Projekt bude zahájen 1. září 2004. 

Chrudimi proběhnou u příležitosti Dne Země na popud radnice ekologické audity školských zařízení. Jako první se zaměří na základní a mateřské školy (ZŠ, MŠ). Zkoumat se bude mimo jiné zacházení s odpady, ekologická výchova, nakládání se zelení, a také prostředí jednotlivých škol (nekuřácké prostředí atd.). „Hlavním cílem auditu je osvěta. Při stanovení kritérii jsme vycházeli ze zkušeností Zdravého města Vsetína. Nejde nám o pouhé zjištění nedostatků, ale o to, aby se začaly postupně řešit. Při jejich odstraňování jsme připraveni poskytnout školám pomoc,“ uvedla koordinátorka Projektu Zdravé město Šárka Trunečková. Ekologické audity jsou v Chrudimi naplánovány na druhou polovinu dubna. Počátkem letošního roku již eko testování proběhlo v deseti MŠ a čtyřech ZŠ v Hodoníně. V pořádku bylo např. začleňování prvků ekologické výchovy do vyučování, údržba zeleně v okolí školy nebo podpora zdravé výživy ve školní jídelně. Kvůli nedostatku finančních prostředků základní školy zatím příliš nevyužívají spořiče vody.  

Čištění potoka a přilehlého lesoparku Dubina je další etapou dlouhodobého projektu na záchranu raka říčního v Karviné. Děti a studenti čistí potok a jeho okolí každý rok. Loni se do čištění lesíka, kam v hezkých dnech míří mnozí na procházku, pustilo okolo sto padesáti žáků a studentů karvinských škol. Akce, kterou již tradičně připravil Nadační fond Zdravé město společně se Stanicí mladých přírodovědců, proběhne v úterý 20. dubna.   

V Brně potrvají oslavy svátku Země dva měsíce. Připraveny jsou besedy, hry a soutěže, výstavy, výlety i úklid města. Soutěžní odpoledne pro děti i jejich rodiče Strašidýlka ze Špilberku aneb Jak běží rok, připravilo na neděli 25. 4. Centrum pro rodinu a sociální péči. Během několika hodin prožijí účastníci Velikonoce, letní prázdniny, Vánoce i Silvestra. Nebude chybět ani tradiční pohádka na baštách hradu Špilberku o sedmi strašidýlkách, zlém Všekazovi a moudré Bílé paní. To vše v parku pod hradem Špilberkem (vstup z Husovy ul.) od 13.00 do 15.30 hod.

V rámci Dne Země se bude ve Zdravých městech také uklízet, vysazeny budou nové stromky. Dobrovolníci z řad veřejnosti a z Centra pro rodinu v Hodoníně vyrazí na úklid slepého ramene řeky Moravy (pá 23.4.).  Nové stromky a keře vysadí „amatérští“ sadaři na okraji města Moravská Třebová (čt 22. 4. – pá 23. 4., sraz v 16.00 hod u vjezdu do ZD Udánky). Čištění Kopřivničky s večerním zábavným programem je naplánováno v novém Zdravém městě Kopřivnici (út 20. 4.).

Na své si v rámci oslav Dne Země ve Zdravých městech ČR přijdou i milovníci umění. Pro ně, i pro širokou veřejnost jsou připraveny výtvarné a fotografické výstavy se společným tématem příroda a krajina. Výstava fotografií a příběhů stromů, kterou připravily děti a nazvaly jí Památné stromy, proběhne v Domě dětí a mládeže Letovice (út 20. - pá 23. 4.). Ve Vsetíně bude ve čtvrtek 29. 4. zahájena výstava nejlepších prací XV. ročníku výtvarné soutěže ke Dni Země nazvané Nakresli si svůj ostrov (ROKYTcentrum, od 15.00 hod). Výstava fotografií Jana Odehnala z Austrálie probíhá v Galerii umělecké fotografie v Moravské Třebové až do neděle 30. května. V rámci oslav Dne Země v Brně vystoupí v úterý 20. 4. mladí symfonikové. Koncert, jehož výtěžek bude věnován na podporu sázení stromů v programu Strom života Nadace Partnerství, proběhne od 19.00 hod v sídle Veřejného ochránce práv (Údolní 39).  

Oslavy Dne Země přinesou i odborné přednášky a diskuse s ekologickou i zdravotní tématikou. Do komerčních potravin se v současnosti přidávají i mnohé syntetické látky, které se v přírodě nevyskytují a jejichž dopad na náš organismus je více než diskutabilní. Přednáška Ing. V. Syrového, autora knihy Přidané látky v potravinách, veřejnosti ve Velkém Meziříčí osvětlí, proč se tomu tak děje a jak lze omezit příjem syntetických látek v potravě (20. 4., od 15.00 hod v budově bývalé mateřské skolky, Ostrůvek 1). O tom, že vytříděný plastový odpad nekončí na skládce a jak se dále využívá se přesvědčí obyvatelé Chrudimi na exkursi do zpracovatelského závodu TRANSFORM v Bohdanči (29. 4.). Trvale udržitelný rozvoj dopravy na Třeboňsku bude tématem veřejné diskuse v Třeboni. Na otázky veřejnosti bude v expozici odpovídat člen Komise Projektu Zdravé město Ing. Tomáš Otepka (23. 4.). 

Kontakt:

Spiralis, o. s.
Markéta Židlická
Tel: 222 251 619, 776 578 069
Email: zidlickam@spiralis-os.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí