zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na mezilaboratorní porovnání odběrů a zkoušek vzorků zemědělských půd

26.04.2004
Zemědělství
Pozvánka na mezilaboratorní porovnání odběrů a zkoušek vzorků zemědělských půd
CSlab spol. s r.o. ve spolupráci s firmami EKOTOXA OPAVA s.r.o. a  Laboratoř MORAVA s.r.o. Vás zvou k účasti na pilotní studii

PT/S/P/1/04 - mezilaboratorní porovnání odběrů  a zkoušek vzorků zemědělských půd

Cílem této pilotní studie je:

 • identifikovat vybrané složky nejistot laboratorního výsledku, související s  odběrem vzorku, s jeho úpravou a analýzami,
 • pokusit se interpretovat úrovně nejistot vzniklých fází vzorkování,
 • pomoci v přípravě laboratoří pro akreditaci v oblasti vzorkování půd,
 • ověřit vypovídací schopnost a reprodukovatelnost u nás používaného způsobu vzorkování půd,
 • pokusit se o sjednocení metodických postupů vzorkování půd v praxi, a tak zvýšit reprodukovatelnost výsledků, zejména u AZP,
 • zjistit nebo ověřit zdroje chyb (outliers).

Úspěšná účast na tomto testu je faktorem, který by měl poskytnout vyšší preference laboratoře při získávání nových zakázek.

Metodický postup:

 1. Zvlášť bude provedeno hodnocení kultury orné a TTP. Plocha každé vzorkované kultury  bude cca 7,5 ha.
 2. Pořadatel odebere kontrolní směsné vzorky  – 15 vzorků z každé kultury (jeden směsný vzorek bude složen z 30 vpichů po úhlopříčce obdélníka 50 x 100 m. Analýzy všech 30 směsných vzorků budou provedeny v centrální  laboratoři (Laboratoř Morava s.r.o.).
 3. Jednotliví účastníci budou odebírat vzorky z obou kultur. Z každé kultury jeden směsný vzorek složený z nejméně 30 individuálních vzorků odebraných po úhlopříčce pozemku s příslušnou kulturou => každý účastník odebere tedy celkem dva směsné vzorky. Každý z nich se po homogenizaci na příslušném pracovišti rozdělí a provedou se analýzy, jak v centrální laboratoři, tak v laboratoři účastníka. Každý účastník stručně popíše v protokolu o odběru provedený odběr vzorků.
 4. Stejným způsobem jako účastníci odebere kontrolní směsný vzorek u každé kultury pořadatel. Analýzy budou provedeny v centrální laboratoři.
 5. Vyhodnocení – výsledky analýz jednotlivých parametrů stanovených v laboratořích účastníků musí být v povoleném rozmezí variability výsledků směsných vzorků odebraných pořadatelem (Stanovená jednotka směrodatné odchylky, z-skóre).
 6. Pro vyhodnocení vlivu vzorkování se porovnají hodnoty výsledků účastnických a pořadatelských vzorků stanovené v centrální laboratoři (jednotlivé parametry).

Počty odebraných vzorků:

 a)      pořadatel: z každé kultury 16 směsných vzorků = 32 vzorků

b)      účastníci: z každé kultury 1 směsný vzorek = 2 vzorky, násobeno počtem účastníků

Celkem (odhad): cca 70 vzorků humusového horizontu (ornice).

 Stanovované parametry:

 • pH
 • obsah P, K, Mg, Ca metodou Mehlich III
 • obsah Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn extrakcí lučavkou, Hg celkový obsah.

 Místo konání:

 Pozemky ZDOBNICE a.s., Slatina nad Zdobicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

 Datum konání:

30.4. 2004

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci včas.

 Cena za účast:

 Předpokládaná maximální cena je 3900,-Kč.

 V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji E-mailem na adresu cslab@cslab.cz

nebo na adresu CSlab spol. s r.o., Bavorská 856, Praha 5 – Stodůlky, PSČ: 155 00

Odborní garanti:                                                                        

RNDr. Vladimíra Bryndová  
Dr.Ing. Milan Sáňka

Organizační garant:

Ing. Pavel Bernáth

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí