zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakupování s ohledem na životní prostředí

30.04.2004
Obecné
Nakupování s ohledem na životní prostředí
Phil Page, Vedoucí rozvoje politiky v Národní radě spotřebitelů ve Velké Británii informuje o výsledcích prvního mezinárodního nákupního průzkumu o \"zelených\" tvrzeních. (prohlášení o ekologické nezávadnosti)

Nová zpráva organizace Consumers International (CI) byla napsána s ohledem na životní prostředí a lze to dokázat. Ale mohou výrobci a prodejci něčím podpořit podobná prohlášení uvedená na jejich výrobcích?

Zpráva s názvem Zelená tvrzení: Tvrzení o ekologičnosti na výrobcích a obalech v obchodech - mezinárodní průzkum je jedna ze série zpráv, které jsou součástí projektu Podpora spotřebitelských organizací při propagaci udržitelné spotřeby. Ukazuje tisíce zavádějících tvrzení o ekologičnosti, které se objevují v zemích po celém světě, a to i tam, kde mají přísnou legislativu.

\"Zelené\" tvrzení je marketingové prohlášení o ekologických výhodách výrobku. Příklady lze nalézt všude. Od označení a obalů přes literaturu o produktech až po reklamu a výlohy. Mohou mít formu symbolu, loga, slov, obrázků nebo sloganů.

Ustanovení přesné, nestranné, jasné informace je klíčovým problémem spotřebitele, zatímco přístup k informacím je zásadní, pokud mají mít spotřebitelé možnost výběru na volném trhu. Nedostatek informací pochopitelně snižuje možnost výběru, ale zavádějící nebo matoucí informace ji rovněž omezují.

První z řady zpráv CI, Zelené poradenství , upozorňuje a problémy, které jsou působeny matoucími a zavádějícími informacemi v tzv. \"zelených\" tvrzeních:

  • prohlášení bývají neurčitá a nepřesvědčivá
  • prohlášení se často nevztahují k životnímu cyklu výrobku, tak jak by měla
  • prohlášení neposkytují pravdivý obraz o skutečných přednostech výrobku
  • prohlašení často nejsou relevantní ve vztahu k trhu, na kterém se výrobek prodává tvrzení se nedají ověřit
  • na produktech a obalech je příliš mnoho symbolů a log
  • kvůli existenci tolika tvrzení, jimž lidé nevěří, nevěří ani oficiálním symbolům o ekologické nezávadnosti

Zelené poradenství také poskytlo stručný přehled hlavních bodů návrhu Mezinárodních standardů tvrzení o ekologické nezávadnosti a deklarací výrobců a distributorů zboží, což Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) popsala jako \"samostatně vyhlášená tvrzení o ekologické nezávadnosti neboli označení o ekologické nezávadnosti typu II\". Konečná verze standardu ISO 14021 byla publikována 15. září 1999. Závěrem, ke kterému dospělo Zelené poradenství bylo, že problémy \"zelených tvrzení\" by byly vyřešeny, kdyby všichni výrobci používali standard.

Cílem zprávy Zelená tvrzení: Tvrzení o ekologičnosti na výrobcích a obalech v obchodech - mezinárodní průzkum bylo prozkoumat \"zelená tvrzení\" na výrobcích prodávaných v různých částech světa a vydat doporučení a analytické nástroje pro potřeby spotřebitelských organizací. Nákupní průzkum provedený 11 spotřebitelskými organizacemi v deseti zemích byl použit k identifikaci tvrzení, dobrých i špatných napříč výrobkovým spektrem, která uvádějí výrobci a prodejci. Do výzkumu byly zahruty i obaly, které mohou naznačovat tvrzení o ekologických přednostech výrobku tím, že jsou vyzdobeny obrázky delfínů, květin, vln, vodopádů, ptáků, zelené krajiny a podobně.

Ve všech deseti zkoumaných zemích bylo hlavním zjištěním, že tam, kde existuje legislativa nebo seberegulace či obojí, žádné tvrzení nevyhovuje standardu ISO. \"CFC free\" nebo \"ozone friendly\" byly nalezeny na aerosolových sprejích a chladících zařízeních. CFC jsou už deset let zakázány po celém světě, takže toto tvrzení je v rozporu se standardem. Tvrzení není v příslušném kontextu, protože CFC už nejsou spojována s těmito produkty. Ve skutečnosti standard zakazuje všechna tvrzení typu \"...free\" (bez...) (pokud není uvedený produkt stopovým prvkem). \"Ozone friendly\" (přátelský k ozónu) je neurčité neověřitelné tvrzení a také nevyhovuje standardu. Totéž lze říci o \"environement friendly\" (přátelský k životnímu prostředí) a \"nature friendly\" (přátelský k přírodě), což jsou tvrzení, která obzvláště převládala na papírových a čistících výrobcích. Tato tvrzení byla nalezena ve všech zemích kromě Dánska.

Ostatní tvrzení byla považována za neurčitá, protože obsahovala slovo \"green\" (zelený), které bylo nalezeno všude kromě Nizozemí. Například \"green and good\" (zelený a dobrý) bylo nalezeno na pracím prášku v Rakousku. Neurčitá tvrzení o dosažení udržitelnosti byla nalezena hlavně na papírových a dřevěných výrobcích. Například \"vyrobeno z lesa s managementem udržovaného výnosu\" bylo nalezeno na dveřích ve Velké Británii. Tato tvrzení nevyhovují standardu, neboť jsou ve většině případů neověřitelná. \"Buničina vyrobena s ohledem na životní prostředí\" bylo nalezeno na plenkách ve Velké Británii a mohlo by znamenat, že se dělníci při zpracovávání buničiny \"ohlíželi za životním prostředím\".

Nepřesné či zavádějící tvrzení \"vyrobeno z recyklovaných materiálů\" bylo nalezeno na komposteru ve Velké Británii si mohou spotřebitelé vykládat jako stoprocentně recyklované, ačkoli to může být méně než jedno procento.

Tvrzení by také neměla vést k chybným interpretacím. Například logo Forest Stewardship Council (FSC) uvedené na četných papírových a dřevěných předmětech by nemělo být vykládáno jinak než jako potvrzení lesního původu výrobku.

Avšak Der Grüne Punkt, který lze nalézt na produktech v zemích mimo Německo a Rakousko, je často chybně vykládán jako značka, která potvrzuje ekologické atributy výrobku (a příležitostně dokonce i v těchto zemích).

Mnoho kritérií ze standardu nebylo snadné otestovat. Tvrzení musejí být pravdivá pro konečný produkt, přičemž je třeba brát v úvahu všechny aspekty jeho životního cyklu. Například tvrzení \"recyklovatelný PE obal\" nalezené na balvně je pravdivé v Německu, protože tam tam existují zařízení na recyklaci PE (polyetylenu). Ale \"může být recyklováno\" uvedené ve Velké Británii na plastových lahvích je nepravdivé, protože v celé zemi není jediné zařízení na jejich likvidaci. Totéž lze říci o neurčitých tvrzeních \"recyklovatelné\" objevujících se na mnoha typech výrobků ve všech zemích kromě Dánska. Bylo nalezeno mnoho symbolů a log pokrývajících četné produkty. Různé globy, pečující ruce, obrázky z přírody (krajina, voda, divoký život) a většina log stromů jsou neurčité symboly často naznačující, že výrobek má nižší dopad na životní prostředí než je tomu ve skutečnosti.

\"Mobius Loop\", trojúhelník z tří šipek byl v různé podobě nalezen na stovkách produktů ve všech zemích.

Standard říká, že Mobius Loop může být použit k označení recyklovatelnosti, pokud je zároveň uveden typ materiálu nebo recyklovaný obsah a jeho procentuální podíl. V naprosté většině případů nebyl typ materiálu nebo recyklovaný obsah uveden, čímž se stává Mobius Loop neurčitým a zavádějícím tvrzením.

Tento projekt také \"testoval\" ISO 14021 jako měřítko, se kterým jsou tvrzení srovnávána. Očekává se, že tato metoda bude rozvinuta a používána spotřebitelskými organizacemi v dalším výzkumu. Souhrn zákonného rámce v každé z deseti zemí ukazuje, že ve všech existuje nějaký druh regulace, který, kombinovaný s nákupním průzkumem, může pomoci určit efektivitu jejich politik.

Zpráva bude rozeslána do všech zúčastněných zemí a doporučení budou použita celosvětově, a to jak za účelem vytvoření jednotné politiky, tak k eliminaci přeshraničních problémů způsobených tvrzeními na výrobcích, která zabloudí i do zemí, kde nemají žádný význam a jsou pro spotřebitele matoucí.

Projekt byl vyvinut a napsán Národní radou spotřebitelů Velké Británie ve spolupráci s členskými organizacemi v dalších deseti zemích. Projekt byl uskutečněn s finanční podporou a spoluprací Generálního ředitelstvím Evropské komise pro spotřebitelskou politiku a ochranu zdraví spotřebitele, německou Federální agenturou pro životní prostředí a nizozemským Ministerstvem pro bydlení, prostorové plánování a životní prostředí.

převzato z časopisu Consumer 21, No.5, Spring 2000 vydávaného Consumers International
http://www.spotrebitele.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí