zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OCENĚNÍ „NEJLEPŠÍ EKOLOGICKÝ ZEMĚDĚLEC ROKU 2003“ ZÍSKÁ FARMA POLLAU NA PÁLAVĚ

06.05.2004
Zemědělství
OCENĚNÍ „NEJLEPŠÍ EKOLOGICKÝ ZEMĚDĚLEC ROKU 2003“ ZÍSKÁ FARMA POLLAU NA PÁLAVĚ
Vyhlášení nejlepšího ekologického zemědělce roku 2003 a slavnostní předání Barákova hrnce proběhne v sobotu 29.5.2004 na ekologické farmě Pollau rodiny Abrlovy v Pavlově pod Pálavou.

Součástí akce bude mezinárodní spotřebitelská ochutnávka biovína.

Tradiční cenu nejlepšímu ekologickému zemědělci uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců každoročně jednomu ze svých členů jako ocenění práce a dosažených výsledků v oblasti ekologického zemědělství. Cenou je putovní pohár plný zlaťáků v podobě desetikorun čerstvé ražby, tzv. Bartákův hrnec.  Za rok 2003 získává ocenění ekologická farma Pollau rodiny Abrlovy z Pavlova, která hospodaří v CHKO Pálava a již 13 let se zabývá ekologickým pěstováním vinné révy a bylin a jejich zpracováním. Na trh dodává 16 druhů biokoření a přívlastková biovína odrůd typických pro oblast Pálavy. Ocenění si farma zasloužila především za dlouhodobé působení v oblasti ekologického zemědělství, průkopnictví v oblasti produkce biovína, schopností přivádět na trh finální výrobky v biokvalitě a aktivní spolupráci při propagaci značky BIO.  

Akce je pro návštěvníky příležitostí přátelsky si popovídat s lidmi z ekologického zemědělství, spojit návštěvu farmy se zajímavým výletem v regionu Mikulovska a ochutnat jedinečná biovína z vybraných evropských zemí. Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Rodinná farma Pollau se nachází na úpatí Pálavských vrchů, blízko vodní nádrže Nové mlýny. Rodina Abrlova ekologicky hospodaří od roku 1991. Na 5 ha půdy pěstuje byliny a koření (bazalka, saturejka, šalvěj, estragon, yzop, dobromysl, tymián, majoránka atd.), které dále zpracovávají, balí a prodávají. Do finální podoby přivádí 16 druhů koření a 5 druhů bylinných koupelí. Za kolekci koření získala farma Pollau čestné uznání při příležitosti vyhlašování České biopotraviny roku 2002. Rodina Abrlova pěstuje také vinnou révu a produkuje přívlastková vína odrůd Pálava, Muškát moravský, Cabernet Morávia. Vína dodává několika odběratelům, vybraným vinotékám a prodejnám. Za Pálavu 2000 výběr hroznů získala Bacchusův pohár (zlatá medaile) v rakouském Poysdorfu v roce 2002. Rodina Abrlova aktivně spolupracuje se svazem PRO-BIO na propagaci ekologického zemědělství, slouží jako modelová farma. V areálu farmy je prodejna s bioprodukty.

 Akce, jejímž duchovním otcem je nestor českého ekologického zemědělství Ing. Richard J. Barták, vznikla původně jako akt poděkování a ocenění aktivit a služeb farmářů, kteří se aktivně a dlouhodobě podílejí na rozvoji ekologického zemědělství v České republice. Budoucí držitel poháru je vybírán na základě návrhů veřejnosti a svazu PRO-BIO a výběr probíhá dle platných kritérií. Hodnocena je nabídka a kvalita služeb, produkce bioproduktů, ekologická uzavřenost hospodářství, délka členství ve svazu a celkový dojem. Akce je vyhlašována pravidelně poslední květnovou sobotu v roce a probíhá vždy v místě oceněného. Jejím vyvrcholením je slavnostní předání Bartákova hrnce a jeho symbolické naplnění zlaťáky v podobě čerstvě ražených desetikorun. Pro návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti je tradičně připravena exkurze po farmě, ochutnávka farmářských výrobků a další společenský program.

Za 12 let existence Bartákova hrnce byli oceněni tito farmáři:

1992 – paní Růžena Rebrošová z Osvětiman
K tomu R. J. Barták: „Její statek mně připadal jako archa Noemova – bylo tam nejméně dvacet druhů šťastných zvířat, volně pobíhající prasátka mezi slípkami a kůzlaty a jako skutečná rarita páv, jezdící na koni.“
1993 – pan František Špatný z Bílska u Vodňan
Dobře prosperující ekologická farma pro chov koz a produkci kozích biosýrů.
1994 – Ing. Petr Weidenthaler, zahradnictví Luční údolí v Machové u Zlína.
Exkluzivní zelinář, který posléze přesunul sídlo svého zahradnictví do Velehradu. Překrásnou biozeleninu prodává na tržnici ve Zlíně.
1995 – pan Jaroslav Netík ze Spáleniště u Dobrušky
Původně údržbář textilních strojů, manželka učitelka hudby. Vytvořili malé hospodářství, kde pěstují zeleninu, chovají krávy a huculské koně a nabízejí ubytování turistům.
1996 – Ing. Martin Hutař ze Starého Města pod Sněžníkem
Zakladatel a dodnes ředitel firmy PRO-BIO, s.r.o., našeho nejznámějšího zpracovatele bioproduktů.
1997 – Ing. Miloš Knápek z Horních Heřmanic
Ekofarma zaměřená na chov masných plemen skotu a poskytující agroturistiku na velmi vysoké úrovni. Knápkovi dnes uvažují o zřízení chráněných dílen na své ekofarmě.
1998 – pan František Březík z Kostelce u Zlína
Březíkovi jsou v okolí známí svým kravským biomlékem a tvrdým sýrem. Při předávání poháru uspořádali rodinný koncert vážné hudby.
1999 – Ing. Tomáš Křišťan z Milotiček na Pelhřimovsku
Ing. Křišťan nejen vede statek zaměřený na produkci biobrambor a chov ovcí, ale navíc učí na střední zemědělské škole v Humpolci, která se věnuje výuce ekologického zemědělství. Na statku také provádí polní pokusy a provozuje agroturistiku.
2000 – Ing. Zdeněk Ševčík z Pitína na Uherskohradišťsku
Sadař, který pěstuje různé druhy ovoce a suší je ve vlastní sušárně. Je zapojen do hnutí Tradice Bílých Karpat.
2001 – paní Jana Radičová, farma Babiny u Ústí nad Labem
Na své 770 ha velké farmě chová paní Radičová masný skot, kozy a koně. Pěstuje zde také ovoce a prodává sušené bylinné směsi. Pro zájemce nabízí vyjížďky na koních. Ve volném čase se věnuje muzicírování ve stylu country. Jejich rodinná country kapela zahrála i na slavnostním předávání ceny v Babinách.
2002 – Josef Šourek, farma Filoun, Plavy u Jablonce nad Nisou
Chovatel  mléčného skotu plemene Holštýn a obhospodařuje na sedmdesát hektarů půdy nejen v Plavech, ale i Držkově. Ze své mlékárny denně rozváží po celém okrese syrové mléko, pasterované mléko, měkký sýr, tvaroh, máslo i podmáslí.

Svaz PRO-BIO je celostátní sdružení ekozemědělců České Republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů - ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů - a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům. V ČR zatím existuje deset regionálních center svazu. Členů svazu PRO-BIO stále přibývá, v současnosti jich je 525. S cílem podat veřejnosti ucelený výčet informací o českých ekologických farmářích, zpracovatelích, poradcích, prodejcích a spolupracujících organizacích spravuje internetové stránky www.pro-bio.cz.

Kdo jsou ekologičtí zemědělci ?

·         při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy

·         pečují o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny

·         nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO)

·         zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy

·         starají se o pohodu chovaných zvířat

·         krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají  preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.

·         produkují nutričně i hygienicky vysoce kvalitní suroviny

·         podrobují se přísné kontrole ekologického zemědělství

·         používají známku Bio

Markéta Doubravská
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Tel.: 420 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz

www.pro-bio.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí