zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělci získají peníze na ekologické programy

05.05.2004
Zemědělství
Zemědělci získají peníze na ekologické programy
Písecko - Finanční podporu nabízí Evropská unie těm zemědělcům, kteří se rozhodnou pro agroenvironmentální opatření (AEO). Těžko vyslovitelné slovo znamená změny, které podporují rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, spočívajících v ochraně životního prostředí. Pokud se žadatel k takovému programu přihlásí, musí ho dodržovat po dobu nejméně pěti let a minimální výměra pozemku, na kterém ho chce uplatnit, musí být pět hektarů. V letošním roce se žádost o zařazení do AEO podává do 31. května, v následujících letech pak do 31. října předchozího roku.
\"AEO zahrnuje několik podopatření. Jsou to ekologické zemědělství, ošetřování travních porostů a péče o krajinu, které se dále člení na šest titulů. Těmi jsou zatravňování orné půdy, tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, pěstování meziplodin, hospodaření na podmáčených a rašelinných loukách, péče o ptačí lokality na travních porostech a osetí pásů orné půdy vybranými plodinami, které zvyšují potravní nabídku ptačím společenstvím a živočišným druhům. Zkráceně tomu říkáme biopásy,\" vysvětlil odborný referent územního odboru ministerstva zemědělství v Písku Karel Kratochvíle.
V podmínkách Písecka se jedná hlavně o louky a pastviny. U luk je dotace 1920 korun na hektar, ale nesmí se na nich po dobu pěti let pást zvířata, travní porost se může pouze sekat, a to minimálně dvakrát ročně. Není zde povoleno mulčování s výjimkou poslední seče, když výška porostu nepřesahuje patnáct centimetrů. K hnojení se smí použít maximálně 40 kg dusíku na hektar, včetně statkových hnojiv.
U pastvin je dotace 2890 korun na hektar, když délka pastvy musí být minimálně 120 dní s intenzitou od půl do jedné velké dobytčí jednotky na hektar. Omezen je začátek i konec pastvy a stejně jako u luk hnojení dusíkem. Pastvina se může sekat a důležité je její zajištění proti úniku zvířat.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí