zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lze vyhlásit zvláště chráněné území a ochranné pásmo k tomuto území formou nařízení kraje?

18.05.2004
Příroda
Lze vyhlásit zvláště chráněné území a ochranné pásmo k tomuto území formou nařízení kraje?
Podle § 77a odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, vyhlašují přírodní rezervace a přírodní památky, jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky a zajišťují péči o ně.

Podle mého názoru není výše uvedené ustanovení zákonným zmocněním k vydání nařízení kraje o vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma k tomuto území. Nařízení kraje je svojí povahou derivativním (odvozeným) pramenem práva. K jeho vydání musí být kumulativně dána existence tří podmínek stanovených v čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR, kterými jsou: zákonný základ, zákonné meze a výslovné zákonné zmocnění.

Posuzované ustanovení neobsahuje formulaci typu: \"vydá nařízení, kterým vyhlásí...\" nebo \"ve svém nařízení vyhlásí...\" či alespoň \"nařídí...\" apod. Jako příklad zákonného zmocnění pro vydání derivativního normativního správního aktu mohu ostatně uvést i odst. 2 cit. ustanovení, podle něhož kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území. Mám za to, že pokud by zákonodárce vyžadoval, aby akty kraje vydávané podle § 77a odst. 3 písm. d) měly podobu právního předpisu kraje, formuloval by toto ustanovení obdobně, jako je tomu u § 77a odst. 2.

Jako podpůrný důvod pro podporu tohoto tvrzení mohu uvést i rozdílné označení subjektů pro vydání daných správních aktů (kraj - krajský úřad). I s tím vědomím, že zákonodárce není vždy důsledný při rozlišování pojmů kraj - krajský úřad, je nutné zdůraznit, že nařízení kraje vydává vždy kraj, nikoliv krajský úřad.

AUTOR: Mgr. Jan Břeň
právník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí