zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vystoupení ve sněmovně k vládnímu návrhu zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí

26.05.2004
Hluk
Vystoupení ve sněmovně k vládnímu návrhu zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
Seznámení se zpravodajskou zprávou k vládnímu zákonu o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí

\"Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové,
dovolte mi, abych vás velice krátce seznámil se zpravodajskou zprávou k vládnímu zákonu o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí.

Vládní návrh zákona zajišťuje transfer požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství 2002/49 ze dne 25. června 2002, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, do právního řádu České republiky v termínu, který je dán Komisí Evropských společenství.

Nedílnou součástí politiky Evropských společenství je snaha o dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky hluku a stanovení konkrétních postupů pro jeho snižování. Základním předpokladem je pak stanovení jednotlivých kritérií měření hluku, systému sběru měřených dat a metod jejich hodnocení v rámci států Evropských společenství. Na základě takto stanovených a zharmonizovaných ukazatelů se definují takzvané mezní hodnoty hluku. Konkrétní podobu těchto mezních hodnot si již určuje každý stát potom individuálně.

Předkládaný návrh zákona vyplňuje dosud neřešenou oblast legislativy v oblasti strategického plánování ochrany před hlukem. Jsou zde přijaty společné hlukové ukazatele a je zde zaveden systém hlukového mapování.

Vlastní realizaci zákona lze rozdělit do dvou etap. V etapě první by měly být pořízeny strategické hlukové mapy a akční plány. Hlukové mapy by měly být realizovány postupně v letech 2005 až 2007 a dále pak po pěti letech aktualizovány, a vše by mělo probíhat pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Akční plány by měly být realizovány v návaznosti v letech 2007 až 2008 a jejich pořizovateli by mělo být zejména Ministerstvo dopravy a jednotlivé kraje. Druhá etapa po roce 2008 by měla být již realizace vlastních opatření schválených v akčních plánech.

Předpokládaný nárok na státní rozpočet České republiky v první etapě je souhrnně necelých 258 milionů Kč, což je, jak se osobně domnívám, předpoklad více než optimistický. Například u krajů jsou uvedeny částky paušální - půl milionu Kč na rok, což se mi zdá velice, velice řekl bych neodpovídající realitě. Finanční zajištění etapy druhé, to je vlastní realizace opatření, zde není vůbec řešeno, ačkoli finační dopad na státní rozpočet bude významně vyšší.

Předložený návrh zákona je plně kompatibilní s právem Evropských společenství a není v rozporu s Ústavou České republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Ačkoli některé věci nejsou v zákoně řekl bych naprosto pregnantně dořešeny, přesto doporučuji propuštění do dalšího čtení, kde tyto věci mohou být korigovány a upřesněny.\"

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Paterovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Protože nikoho nevidím, tak obecnou rozpravu končím.

Ještě se zeptám pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání.

Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 61 z přítomných 104 poslanců 98 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím tento bod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí