zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference Odpady a obce má příznivý ohlas

07.06.2004
Odpady
Konference Odpady a obce má příznivý ohlas
Konference Odpady a obce, která je součástí cyklu Odpadové dny 2004, se uskuteční 16. - 17. června v Hradci Králové letos už popáté.
Jubileum je vhodným okamžikem k hodnocení minulých ročníků i k plánům do budoucna.

Za posledních pět let se toho v odpadovém hospodářství mnoho přihodilo - změnila se legislativa, vstoupili jsme do Evropské unie. Města i obce musí na všechny tyto změny reagovat: vyhovět novým nárokům a zajistit fungování svého odpadového hospodářství na vysoké úrovni. Naše konference by jim - stejně jako v posledních pěti letech - chtěla v této nelehké práci pomáhat.

Konference má příznivý ohlas, účastníci na ni jezdí již pravidelně, v kuloárech \"to pozitivně šumí\". Kromě toho máme i dobrou zpětnou vazbu - účastníci na konci loňského ročníku odpovídali na podrobnou anketu a její výsledky zohledňujeme při přípravách letošního jubilejního ročníku. Obecně se dá říci, že preferovali diskuse a výměny názorů před pouhými přednáškami. V tomto trendu bude letošní konference pokračovat. Upravili jsme program tak, aby na diskusi bylo dostatek času.

Hlavními tématy konference Odpady a obce bude plánování v odpadovém hospodářství (realizační programy k Plánu odpadového hospodářství ČR a zkušenosti z přípravy a financování krajských plánů), technické zajištění sběru, přepravy a úpravy odpadů (porovnání technických zařízení pro sběr jednotlivých složek odpadu, přeprava směsného komunálního odpadu na velké vzdálenosti, problematika sběrných dvorů jako součástí tříděného sběru nebo optimalizace velikostí svozových oblastí). V \"ekonomickém bloku\" se budeme věnovat například ekonomickým nástrojům pro zajištění zpětných odběrů nebo otázkám závislosti nákladovosti a účinnosti tříděného sběru odpadů. Praktické informace o cenách, nákladech a možnostech využití poskytne \"blok o nakládání s jednotlivými komoditami\" (včetně informací o trendech a cenách). Cílená komunikace s veřejností s důrazem na třídění odpadů bude prezentována na konkrétní ch příkladech zejména z krajů, měst a obcí.

Uvedená témata odpovídají požadavkům účastníků, jejichž zájem se obrací hlavně k ekonomice třídění odpadů nebo zpětných odběrů, možnostem a ekonomice zpracování druhotných surovin či bioodpadů.

Novinkou letošní konference bude vyhlášení soutěže pro obce O křišťálovou popelnici. Hlavním kritériem bude efektivnost systému odpadového hospodářství v obci. Věříme, že soutěž, která umožní obcím porovnat jejich systémy navzájem, podpoří efektivitu třídicích systémů včetně propagace moderních a účinných postupů.

Ve větší efektivitě systémů, komunikaci s veřejností a propagaci třídění vidíme budoucnost komunálního odpadového hospodářství. Touto cestou by se měla v příštích letech ubírat také konference Odpady a obce, jejímž mediálním partnerem jsou časopisy Moderní obec a Odpady.

Aktuální informace o konferenci naleznete na www.ekokom.cz. Zde také můžete vyplnit přihlášku.

AUTOR: Hana Hradecká
manažerka komunikace
Eko-kom, a. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí