zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O harmonizovaném přístupu k nebezpečným látkám

21.06.2004
Chemické látky
O harmonizovaném přístupu k nebezpečným látkám
Harmonizovaný přístup k problematice nebezpečných látek, pokud se týkají výrobků spadajících pod směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (dále jen CPD), je začleněn do základního požadavku č. 3 \"Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí\".
Základní požadavek je formulován pro stavby, a to takto:

\"Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, zejména následkem:

-uvolňování toxických plynů,

-přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

-emisí nebezpečného záření,

-znečišťování nebo zamořování vody nebo půdy,

-nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

-výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby\".

Uvedený základní požadavek je dále rozpracován v interpretačním dokumentu č. 3 \"Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí\". Zásady tohoto základního požadavku jsou v dokumentu systematicky utříděny jednak pro stavby (kategorie A - normy pro navrhování a provádění staveb) a jednak pro stavební výrobky a skupiny stavebních výrobků (kategorie B - technické specifikace a řídící pokyny pro evropská technická schválení). Požadavky jsou specifikovány s ohledem na vnitřní prostředí (kvalita vzduchu a vlhkost), zásobování vodou, odvádění odpadních vod, odstraňování tuhých odpadů a vnější prostředí. Z hlediska nebezpečných látek mají stavební výrobky a materiály vliv zejména na vnitřní ovzduší (uvolňování, emise, radiace škodlivin), ale i na zásobování vodou (migrace z materiálů při styku s vodou) a vnější prostředí (vypouštění emisí, disperze škodlivin do ovzduší, půdy, vod).

V mandátech udělovaných Komisí pro CEN/CENELEC k vypracování evropských norem harmonizovaných ke směrnici CPD, resp. pro EOTA k vypracování řídících pokynů pro evropská technická schválení, je nebezpečným látkám věnována příloha 4, která mj. uvádí: \"Pokud jde o přítomnost nebezpečných látek ve stavebních výrobcích, musí třídy a/nebo úrovně charakteristik, které se budou v technických specifikacích uvádět, umožňovat stupeň ochrany potřebný pro ručení za stavby s ohledem na jejich účel. Kromě toho musí zpracovatelé technických specifikací brát v úvahu právní předpisy mimo oblast působnosti směrnice CPD, které ovlivňují materiál používaný pro stavební výrobky a které jsou regulovány z důvodů, jež nesouvisejí se zabudováním stavebních výrobků do stavby\".

Vzhledem k tomu, že údaje o nebezpečných látkách a o ionizačním záření mají být zahrnuty do harmonizovaných norem, uvažuje se o dodatečném mandátu, jímž by byla příloha 4 stávajících mandátů, věnovaná charakteristikám jednotlivých skupin výrobků, doplněna o výčet nebezpečných látek a ionizačního záření, které (jejich úniky) by měly spadat do oblasti působnosti CPD.

V současné době je v harmonizovaných normách v úvodní části harmonizační přílohy Z uváděno toto upozornění:

\"Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou kromě jakýchkoliv jejích specifických ustanovení, týkajících se nebezpečných látek, vztahovat další požadavky (např. převzaté evropské právní předpisy a národní právní a správní předpisy). Aby byla splněna ustanovení směrnice o stavebních výrobcích, je třeba dodržet rovněž tyto požadavky, kdykoliv a kdekoliv se uplatní. Databáze informací o evropských a národních předpisech o nebezpečných látkách je dostupná na internetových stránkách Komise EUROPA týkajících se stavebnictví (http://europa.eu.int).\"

Cílem tohoto postupu prezentace informací je, aby byly pokud možno přístupné uživatelům a snadno se udržovaly v aktuálním stavu.

AUTOR: Ing. LUDMILA KRATOCHVILOVÁ
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí