zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vimperk chce změnit systém sběru

28.06.2004
Odpady
Vimperk chce změnit systém sběru

Od loňského podzimu se uskutečňuje pilotní projekt, jehož cílem je zavést jednotný systém sběru využitelných složek komunálního odpadu na správním území obce s rozšířenou působností Vimperk.

Správní území města Vimperk zahrnuje 21 obcí s 17 560 obyvateli. Zatímco v Jihočeském kraji bylo v roce 2002 vytříděno na 1 obyvatele 17 kg využitelných složek, tj. 3 kg papíru, 3 kg plastů, 4 kg skla a 7 kg kovů, v oblasti Vimperska byla ve stejném roce výtěžnost na 1 obyvatele 2,7 kg plastů, 5 kg skla a 2 kg kovů.

Změna systému sběru se tedy bude týkat skla a intenzifikace pak sběru papíru a plastů (PET). Předpokládá se zajištění odvozu separovaných plastů i papíru na dotřiďovací linku. Pro sběr papíru a plastů se budou nadále využívat stávající sběrné nádoby, pro separaci skla bude nutné na daném území vyměnit zhruba 100 nádob s horním výsypem za nádoby se spodním výsypem, například sklolaminátové kontejnery o objemu 1,3 m3. Stávající sběrové nádoby na sklo mohou v případě potřeby posloužit k separaci ostatních komodit.

Protože nynější svozová firma nedisponuje technikou umožňující svážet nádoby se spodním výsypem, bude tuto službu zajišťovat dle dohody obcí AMT, s. r. o., Příbram. Tato společnost bude také separované sklo dotřiďovat a upravovat na kvalitu požadovanou sklárnami. Výměna nádob se uskuteční ve dvou etapách: V první bylo nakoupeno a vyměněno 67 nádob v obcích Vimperk, Čkyně, Stachy, Vacov a Zvíkov. Na stanoviště byly umístěny začátkem letošního ledna. V druhé etapě bude vyměněno dalších 30 ve zbývajících obcích. Také Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava se rozhodla zakoupit dva kontejnery na sklo, aby přispěla k zintenzívnění separace na území, které spravuje.

Pilotní projekt se týká papírových a kovových obalů. Proto je město Vimperk ochotno zapůjčit ostatním obcím či CHKO bezúplatně 20 kontejnerů (s obsahem 1100 l) s horním výsypem pro sběr papíru a plastů. V následujícím období bude dále projekt doplněn o mobilní sběry především nebezpečných a objemných odpadů.

V regionu se bude postupně doplňovat i systém sběrných míst. Pro méně dostupná rekreační střediska a v blízkosti turistických cest bude podle možností zaveden pytlový svoz plastů a papíru. Ve spolupráci s jednotlivými obcemi budou na správním území obce Vimperk vybudovány tři donáškové sběrné dvory.

Pilotní projekt se bude realizovat v průběhu tří let. Na základě výsledků analýz bude určeno optimální řešení. Vzhledem k velkým dojezdovým vzdálenostem a nepřístupnosti terénu se uvažuje o pevné svozové trase a posílení kontejnerových stání, aby nedocházelo ke svozům \"na zavolání\", které sběr komodit neúměrně prodražují. Projekt se bude v půlročních etapách vyhodnocovat a upřesňovat na základě získaných údajů. Město ve spolupráci se zpracovatelem projektu Čech-odpady, s. r. o., již připravuje zřízení separačního dvora přestavbou části bývalé kotelny ve Vimperku. Prostředky poskytne nejen město, ale i společnost Eko-kom, která celý projekt financuje. V případě kladného vyřízení připravované žádosti lze také očekávat dotaci od Státního fondu životního prostředí.

Realizaci projektu doprovází informační kampaň. Například film Cesta skla bude dokumentovat zpracování skla - od občana přes separační nádoby až ke zpracovateli. Prezentace projektu bude probíhati na červnové Vimperské pouti. Připravují se různé soutěže, přednášky na základních a středních školách, pojízdná výstava na mateřských školách a další akce, které by měly zvýšit všeobecné povědomí občanů a dětí o nakládání s odpadem. Budou je doprovázet ankety zkoumající vývoj postojů obyvatel k třídění odpadu v průběhu celého projektu. V poslední etapě bude zpracována informační brožura, která zahrne povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky města Vimperku, orientační mapku, návody na třídění komunálního odpadu, provoz sběrného dvora atd.

Konečné vyhodnocení projektu se uskuteční na konci roku 2006.

AUTOR: JAN TYLŠAR
projektový manažer
společnosti Čech-odpady, s. r. o.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí