zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

16.06.2004
Obecné
Krátce - různé

Středočeský krajský úřad uvažuje o výstavbě spalovny odpadů s technologií tzv. \"plazmového spalování\". Tento proces probíhá za velmi vysokých teplot a jeho produktem je v zejména plyn, využitelný enenrgeticky. Uvažuje se o možném umístění provozu buď v Mladé Boleslavi nebo v Kladně. Spalovny by využívaly zdroje z odpadu z okolí, biomasu a tříděný komunální odpad. Investorem výstavby by rozhodně nemohly být obce nebo kraj, neboť závazný Plán odpadového hospodářství financování dalších spaloven ze státního rozpočtu znemožňuje. Dají se předpokládat značné protesty obyvatel. Ekonomika provozu není zatím vyjasněna, neboť celá věc je dosud ve stavu úvah a prvních jednání.

Biomasa amazonských lesů obsahuje kolem 70 miliard tun uhlíku, které odpovídají desetiletým antropogením emisím oxidu uhličitého naší planety. Toto množství odpovídá na 1 hektar přibližně 350 tunám sušiny, resp. 175 tunám uhlíku. Odlesňování ekosystémů jako jsou amazonské lesy by vyvolalo zvýšení emisí oxidu uhličitého, které by v příštích 30 letech pravděpodobně kompenzovalo pokles emisí přepokládaný protokolem z Kjóta. Likvidace amazonských lesů způsobuje, že se ročně uvolní do atmosféry 200-300 milionů tun uhlíku, což odpovídá 2 až 4 % celosvětových emisí. Množství takto uvolněného oxidu uhličitého představuje téměř 67 % celkových emisí tohoto plynu v Brazílii.
Roční nárůst emisí oxidu uhličitého v atmosféře činí přibližně 3 miliardy tun, zejména zásluhou bouřlivého rozvoje energetiky v asijských zemích (především v Číně a Indii) založené na spalování uhlí a neochotě některých průmyslově vyspělých zemí (např. USA a Ruska) respektovat závěry protokolu z Kjóta.

O návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), který vychází ze směrnice ES č. 2001/77, se bude v Poslanecké sněmovně hlasovat nejspíš až na podzim. Cílem návrhu je zajistit 8 % výroby energií prostřednictvím OZE v roce 2010. Výroba by měla stoupnout z 1998 GWh v roce 2001 na 5445 GWh v roce 2010. Hlavními zdroji by měly být především větrné elektrárny (místo 0,5 GWh by vyráběly 930 GWh) a biomasa (2200 místo 5,9 GWh).
Zatímco zástupci energetického průmyslu považují tento požadavek za nesplnitelný, ekologům se naopak zdá příliš malý.

Sovětská armáda využívala v České republice 73 různě velkých lokalit. Významné ekologické škody byly zjištěny u 60 z nich. Do odstranění ekologických škod po Sovětské armádě zatím investoval stát více než jednu miliardu korun, v roce 2003 to bylo kolem 62 milionů korun. Do roku 2011 se počítá s dalšími výdaji ve výši zhruba 250 milionů korun. Na většině míst již nezbytná sanace proběhla, práce pokračují v lokalitách Hradčany, Milovice, Všejany, Luštěnice a Kuřívody. Zeminy i podzemní vody jsou v těchto lokalitách kontaminovány ropnými uhlovodíky (letecký petrolej, motorová nafta, benzín, mazací oleje, plynové oleje) a chlorovananými uhlovodíky. V roce 2003 bylo odstraněno přibližně 414,6 tun ropných uhlovodíků a 374 kg chlorovaných uhlovodíků.

Látka methyl terc.-butyl ether (MTBE) je dnes běžně přidávána do automobilových benzinů pro zvýšení oktanového čísla namísto dříve používaného jedovatého tetraethylolova. Nedávná detailní americká studie přinesla zjištění, že MTBE je přítomen téměř v 9 % testovaných obecných vod a těkavé organické sloučeniny (VOC), jako např. komponenty benzinů a trihologenované deriváty methanu, ve 27 % testovaných obecných vod. Studie odhalila rovněž přítomnost dalších 62 organických sloučenin, nejčastěji zjištěnou látkou byl (ve 13 % případů) chloroform, avšak jeho koncentrace byly obvykle nižší než 1 mikrogram na litr. Četnost zjištění a koncentrace látek VOC v pitných vodách byla úměrná hustotě obyvatelstva a intenzitě zemědělské výroby v dané oblasti. MTBE byl nejčastěji zjištěn v povrchových vodách, méně často v podzemních vodách.

Od 1. května letošního roku musí motoristé, kteří chtějí vozidlo trvale vyřadit z registru, předložit na odboru dopravy doklad o jeho ekologické likvidaci. Jestliže vůz rozebrali do 1. května na náhradní díly, musejí podat čestné prohlášení, že jej zlikvidovali ekologicky. Firmy, které mají oprávnění k ekologické likvidaci vozidel a vraků, vykupují autovraky od obyvatel vesměs za 500 korun. Pokud z autovraku majitel odstraní státní poznávací značky a odstaví ho v ulici, hrozí mu teoreticky poměrně přísný postih.

Slovenský Recyklační fond, fungující jako nestátní organizace, poskytl za tři měsíce tohoto roku podporu na sběr, zhodnocení a zpracování odpadů v celkové výši přes 140 mil. Sk. Většina z téměř 300 žádostí o podporu přitom přišla z měst a obcí.
Převážně žádaly o příspěvek z fondu za tříděný odpad odevzdaný k recyklaci (tento příspěvek je nárokovatelný). Podpora jednotlivých městům se pohybuje kolem 100-200 tisíc korun.
Fond také podpořil (nenárokovatelným) příspěvkem v hodnotě několik milionů korun regionální projekty na rozvoj separovaného sběru, zhodnocení plastového odpadu atd. Příjem fondu by měl v tomto roce dosáhnout kolem 800 mil. Sk (včetně poplatku 3000 Sk za každé individuálně dovezené vozidlo).

Německý elektronický a elektrický průmysl je spokojen s pracovním materiálem vlády o implementaci směrnice o WEEE, který vešel ve známost ještě před svým oficiálním zveřejněním a je postaven na původním návrhu zveřejněném před rokem (ED 24/04/03). Podle tohoto materiálu by měla města a obce nést náklady na sběr elektrošrotu, který je vyžadován směrnicí WEEE od srpna 2005.
Výrobci budou muset splnit svou povinnost tím, že ponesou náklady na recyklaci elektrošrotu v objemu odhadovaném 1,1 milionu tun za rok, náklady na jeho zpracování se odhadují na 350-500 mil. euro.

Polynésané hledali ve Zlíně inspiraci pro likvidaci odpadů
Polynésané z ostrova Tahaa se ve Zlíně zajímali o způsoby zpracování odpadů. Panensky čistý ostrov se podle tamního starosty Ismaela Toahua stále více potýká s odpady, které tamní správa neumí likvidovat. Polynéskou delegaci informoval o zdejším systému ředitel Technických služeb Zlín František Kostelník. \"Promítli jsme jim instruktážní video a byli docela překvapení. U nich to skutečně funguje zcela jinak. Žádné třídění neexistuje, jen vše naháží na hromadu a zapálí,\" řekl Kostelník. V případě, že zlínská technologie bude pro zástupce ostrova zajímavá a použitelná, jsou rozhodnuti ji zakoupit. Svou návštěvu však Polynésané neomezili jen na ekologickou tematiku, nabídli městu možnou kulturní a turistickou spolupráci. Zástupci malého ostrova si Zlín vybrali také proto, že znají české rodáky žijící v Polynésii.

Kraj Vysočina dá menším obcím dotaci na likvidaci odpadních vod
Kraj Vysočina dá menším obcím 45 milionů korun na budování čistíren odpadních vod a kanalizací. Podobnou dotaci kraj rozděluje poprvé. Loni o ní ještě rozhodovalo ministerstvo životního prostředí. Z 22 žádostí rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit jen polovinu.

Olomoučané se o sběrových sobotách zbavili 750 tun odpadů
Obyvatelé Olomouce odložili během letošních jarních sběrových sobot do kontejnerů technických služeb na 750 tun odpadů. Letošní cyklus trval od konce března do začátku května. Z celkového množství odpadů představovaly deset tun pneumatiky a 33 tun nebezpečné složky komunálního odpadu. Akce si vyžádala náklady 1,5 milionu korun a uhradil je v plné výši magistrát.

Irák vyváží železný šrot, Jordánci se bojí, že je radioaktivní
Jordánsko zakázalo dovoz železného odpadu z Iráku, protože nelze vyloučit, že materiál je radioaktivní. Vysoký představitel ministerstva životního prostředí řekl, že o tom byla informována jordánská ministerstva vnitra a obchodu. Irák radioaktivitu odpadu, který má být z Jordánska přepraven dál do Evropy a Spojených států, popírá. Jordánský tisk v minulých dnech oznámil, že lidé, kteří žijí blízko skládky, trpí dýchacími potížemi, bolestmi hlavy a dalšími zdravotními problémy. Shodují se, že je za tím ohromná skládka iráckého dopadu, která je východně od Ammánu, u Muvakkaru. \"Desetičlenný výbor, v němž byla zastoupena ministerstva, vládní agentury i armáda, doporučil, aby byl dovoz iráckého železného šrotu zakázán, protože ohrožuje veřejné zdraví,\" řekl Júsuf Šrikí z ministerstva životního prostředí. Vláda na doporučení údajně prozatím reagovala tak, že všechny kamiony, které šrot vozí z Iráku, jsou na hranici kontrolovány na obsah škodlivin. Zkoušky na skládce radioaktivitu nepotvrdily. Kromě železného šrotu jsou zde také vraky automobilů. V Jordánsku je jen překladiště odpadu, který má směřovat k blíže neupřesněným klientům v Evropě a USA.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí