zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svitavští jezdí do Bruselu pro ocenění za životní prostředí

22.06.2004
Obecné
Svitavští jezdí do Bruselu pro ocenění za životní prostředí
Svitavy se rozhodnutím svých zastupitelů připojily k projektu sledování společných evropských ukazatelů v oblasti života ve městě a stalo se tak součástí sítě 144 měst z celé Evropy. Zapojeným městům a následně jejich obyvatelům tato spolupráce umožní výměnu zkušeností při sledování trendů v udržitelném rozvoji a ovlivňování kvality života ve městech. Stejně důležité je pro volené zástupce získávání informací a názorů od obyvatel pro stanovování priorit rozvoje města. Svitavy se tak přihlásily k principům trvale udržitelného rozvoje, vyjádřených v Agendě 21 a Aalborgské chartě, a k přijetí společných evropských indikátorů ECI. Tím se spolu s Hradcem Králové a Vsetínem staly prvními městy v ČR, která se zapojila do společného projektu sledování indikátorů místní udržitelnosti.

Projekt Evropské komise s plným názvem \"Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje\" probíhá v rámci kampaně za trvale udržitelná města a jeho praktická fáze byla slavnostně zahájena na Evropské konferenci o udržitelných městech a obcích v Hannoveru v únoru 2000. Jak prozradila Haló novinám tisková mluvčí města Svitav Zdenka Celá, Smyslem iniciativy \"Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory\" je na praktické úrovni sledovat pokrok, kterého města dosahují v oblasti udržitelného rozvoje. \"Jeho podstatou je přikládat při rozhodování rovným dílem váhu ekonomickým a sociálním zájmům, a také zájmu zachování zdravého životního prostředí. Udržitelný rozvoj zajišťuje spokojený a kvalitní život obyvatel, kteří jsou hmotně a sociálně zajištěni, a přitom žijí ve zdravém životním prostředí. Udržitelný rozvoj také předpokládá šetrné zacházení s přírodními zdroji, aby takovýto spokojený život společnosti byl zaručen i pro příští generace,\" zdůraznila Celá. V rámci uvedeného projektu města např. sledují celkovou úroveň spokojenosti občanů s prostředím, v němž žijí, kvalitu ovzduší a úroveň hluku, dostupnost ploch pro rekreaci a odpočinek a základních služeb ve městě, úroveň místní přepravy obyvatel a další hlediska. Výsledky pak slouží nejen pro lepší rozhodování o klíčových otázkách ve městech, ale také k vzájemnému srovnání na evropské úrovni. Občané se k tomu, co je zajímalo a co by chtěli dále ve městě sledovat nad rámec společných evropských indikátorů, vyjádřili v hlasování, které obsahovalo témata Vliv dopravy na prostředí - Parkování vozidel - Problémy s domácími \"miláčky\" - Přemnožení potkanů - Zajištění třídění a sběru odpadu - Znečištění ovzduší a hlučnost - Čistota a pořádek ve městě - Cyklodoprava, cyklostezky - Údržba a obměna zeleně - Bezpečnost ve městě - Nabídka pracovních příležitostí. V ČR se od r. 2001 prosazováním projektu \"Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory\" zabývá \"Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj\" (TIMUR). Jde o volné sdružení neziskových organizací, které se věnuje udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. \"Tato skupina také spolu s odborem životního prostředí města Svitavy připravila všechny podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města. Projekt je v ČR podporován ministerstvem životního prostředí a vlámskou vládou v rámci programu podpory nových členských zemí EU,\" doplnila informace tisková mluvčí. \"EU nás třikrát ocenila za naplňování norem ve vztahu k životnímu prostředí a jsme na to právem hrdi,\" říká starosta Václav Koukal (nestr.). V r. 1999 město získalo, dokonce jako jediné v ČR, cenu v soutěži \"Město v souladu s požadavky EU\", jež vyhlásil Direktoriát EU pro životní prostředí v Bruselu. \"Obhájili jsme ji pak ještě dvakrát, v l. 2000 a 2001, to už jsme si do Bruselu pro ocenění jeli spolu s dalšími dvěma městy,\" doplňuje starosta.
Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí