zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejen zkvalitnění spalovacích procesů

21.07.2004
Ovzduší
Nejen zkvalitnění spalovacích procesů
Regulace tahu komína je v dnešní době jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout úspor, snížení emisí, prodloužení životnosti komínů, zkvalitnění procesů spalování...
Regulace tahu komína je v dnešní době jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout úspor, snížení emisí, prodloužení životnosti komínů, zkvalitnění procesů spalování a odstranění sekundárních nepříjemných doprovodných jevů (zápach, dýmení atd.). Jako velmi výhodná v našich podmínkách, a to pro nové i starší komíny či kotle, se jeví aplikace regulátoru POLMAR do hrdla komína.

Výhradním prodejcem tohoto zařízení pro evropský trh včetně ČR je firma CENTROPA Thermology, s.r.o., z Kroměříže, jejímž cílem je uvést do souladu potřeby ekonomické a ekologické. V této souvislosti lze hovořit o zkvalitnění spalovacích procesů a díky tomu složení spalin, jejichž množství uvolněné do ovzduší může ovlivnit méně spáleného paliva. Výhodný poměr mezi pořizovacími náklady a ekonomickým přínosem uživatelů dává tomuto systému šanci na rychlé rozšíření a tudíž na významný dopad v plošném měřítku.

V České republice je aplikováno přes tisíc regulátorů a předpoklad pro každý následující rok činí minimálně dalších 2000 kusů. Samozřejmě, že možnost regulace se vztahuje pouze na kotle, které potřebují k činnosti komín (netýká se turbokotlů, kondenzačních kotlů a kotlů o výkonu nad 2 MW), důležité je rovněž posouzení stavu komína a spalinové cesty, tedy úzká spolupráce s kominíky, která napomáhá zkvalitnění práce a dosahování lepších výsledků.

Předpokládaný ekologický přínos

K výpočtům byly přijaty údaje z vědecké práce katedry teplárenství Vysokého učení technického v Bialymstoku pro kotel s výkonem 20 kW, navýšeným na 24,94 kW (průměrného) kotle -viz tabulka. Vycházely z předpokladu, že používaným palivem je uhlí. Pro tento účel se mohou sledovat i jiné druhy paliv, jako například dřevo, v jehož případě lze díky montáži regulátorů dosáhnout mnohem vyšších úspor. Maximální úspory v případě plynu a topného oleje činí 20 %.

Při realizaci programu zvýší v následujících letech efekty úměrné množství namontovaných regulátorů komínového tahu POLMAR.

Statistické vyhodnocení výsledků dospělo u jednotlivých typů paliva k průměrným úsporám, které přibližuje tabulka. Samozřejmě, že úspora paliva se rovná úspoře do okolí vypouštěných emisí.

Reálná účinnost

Pokud bychom chtěli provést určitý odhad, pak při zregulování 5000 komínů do roku 2006 by došlo k minimálnímu snížení emisí (při předpokladu 100% plynofikace) v průměru o 18 %. Průměrná spotřeba za rok (při 100 % rodinných domů) se uvažuje 3000 m3.

Výsledné snížení spotřeby při 100% regulaci: 5000 x 3000 x 0,18 = 2 700 000 m3.

Takto provedené regulace by přinesly snížení emisí, odpovídající úplnému odstranění 900 komínů.

Je ovšem třeba vzít v úvahu, že 30 % komínů je ve skutečnosti na pevná paliva, spotřeba u více než 50 % kotlů je nad 3000 m3. Dosud také není pro tento případ využita poskytovaná státní podpora, jinak by se projevil růst až dvojnásobně rychlejší.

Snížení emisí u pevných paliv uvádí tabulka, u zemního plynu je to o 18 % a při 460 zregulovaných komínech to zjistíme následovně:

-Průměrná spotřeba za rok při 70 % rodinných domů (3000 m3) a 30 % středních kotelen (6500 m3) činí 4050 m3.

-Výsledné snížení spotřeby: 460 x 4050 x 0,18 = 335 340 m3.

Již provedené regulace u objektů vytápěných zemním plynem tedy znamenají snížení emisí odpovídající odstranění 112 komínů na rodinných domech.

Řešení společnosti Centropa Thermology, s.r.o., se dostalo do finále Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2003 a bylo označeno za Projekt hodný zvláštního zřetele.

AUTOR: kor/


Průměrné úspory dle typu paliva (v %)

Dřevo 58 %

Uhlí 35%

Koks 36%

LTO 13 %

Zemní plyn:

- atmosférické hořáky 10 -20 %

- tlakové hořáky (statisticky neurčitelné -malý počet aplikací) 2 - 4 %

Energetická úspora ~ 99 220 430 kW/rok

Ekologická úspora

-prach 856 050 kg/rok

-SO2 428 950 kg/rok

-CO 755 050 kg/rok

-NOx 80 450 kg/rok

Ekonomická úspora

v prvním roce 878 950 EUR

(= 26 737 000 Kč)

v následujících letech 2 028 950 EUR

(= 60 869 000 Kč) Úspora paliva (uhlí) 18 455 tun/rok

Snížení emisí u pevných paliv (dle propočtu)

Prach 171,21 kg/rok x 306 ks 52 390 kg/rok

SO2 85,79 kg/rok x 306 ks 26 252 kg/rok

CO 151,01 kg/rok x 306 ks 46 209 kg/rok

NOx 16,09 kg/rok x 306 ks 4924 kg/rok Energetická úspora ~ 19 844 kW/rok
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí