zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech

30.07.2004
Chemické látky
Návrh Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech

Usnesením vlády č. 483 bylo uloženo ministru životního prostředí, aby ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu zabezpečil provádění Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech po jejím vstupu v platnost. Úmluva vstoupila v platnost dne 17. 5. 2004. Jedním z úkolů ČR jako její smluvní strany je připravit a předložit konferenci smluvních stran Národní implementační plán Úmluvy (Plán).
Vzhledem k tomu, že jeho plnění si vyžádá spolupráci mnoha resortů (nejen MPO), je nutné, aby Plán získal širší podporu a proto bude předložen ke schválení vládě. Příprava plánu je popsána v předkládací zprávě materiálu pro vládu. Institucionalizace meziresortní spolupráce by měla být zajištěna vytvořením Národního POPs centra na základě projektu předloženého ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (viz návrh Plánu).
Dopisem ze dne 7.6.2004 bylo MŽP vyzváno nevládními organizacemi k veřejné diskusi o návrhu Národního implementačního plánu a podrobení návrhu procesu SEA. Návrh plánu nepodléhal v době předání návrhu plánu MŽP tehdy platnému zákonu č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Přesto je navrhováno, aby byl návrh v souladu s požadavkem nevládních organizací, které se podílely i na procesu jeho přípravy, otevřen veřejné diskusi prostřednictvím internetové stránky MŽP.
Předložený návrh Národního implementačního plánu je ve smyslu usnesení porady vedení ministerstva životního prostředí rozeslán do vnějšího připomínkového řízení s termínem ukončení 30. srpna 2004.
Připomínky a komentáře k Návrhu zasílejte, prosím, na adresu
holoubek@recetox.muni.cz
do 30. září 2004
Ing. Karel Bláha, CSc
Ředitel odboru environmentálních rizik
Pověřen výkonem funkce Národního kontaktního místa Stockholmské úmluvy

Návrh usnesení vlády České republiky (pdf, 28 kB)
Předkládací zpráva (pdf, 39 kB)
Návrh implementačního plánu Stockholmské úmluvy (pdf, 254 kB)
Seznam zkratek (pdf, 19 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí