zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trestné činy v ochraně životního prostředí

10.08.2004
Obecné
Trestné činy v ochraně životního prostředí
V právu životního prostředí rozlišujeme odpovědnost za porušování právem stanoveným povinností, za majetkovou škodu a za ekologickou újmu.

Porušit právní předpisy mohou jak fyzické osoby (občané), tak fyzické osoby oprávněné k podnikání i právnické osoby. Na trestné činy fyzické osoby se vztahují ustanovení trestního zákona a jejich odpovědnost je odpovědností za zavinění. Jednají-li protiprávně právnické osoby a fyzické osoby oprávněné pro podnikání, pak jejich odpovědnost upravuje správní právo (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů), a jde o odpovědnost za protiprávní jednání bez ohledu na zavinění.

Trestné činy

Trestných činů proti životnímu prostředí se týká paragraf 180 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o § 181a, který zavádí trest jeden až osm let za úmyslné znečištění nebo poškození půdy, ovzduší, lesa nebo jiné složky životního prostředí tím, že pachatel poruší předpisy k ochraně životního prostředí nebo úmyslně poškození zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Paragraf 181b stanoví, že šesti měsíci odnětí svobody, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude potrestán ten, kdo z nedbalosti způsobí a zvýší poškození životního prostředí (podle §181a) anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Vyšší sazbu (až do dvou let) dostane ten, kdo takový čin spáchá proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho povolání, postavení, funkce nebo uloženou mu podle zákona. Dalším důvodem zpřísnění je čin, který trvale nebo dlouhodobě poškodí životní prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit velké náklady. Saz! ba pak může dosáhnout až pěti let odnětí svobody.

Za poškozování lesa těžbou (§ 181 c) je sazba odnětí svobody až na tři roky. Paragrafy 181f-181h jsou věnovány neoprávněnému nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy.

Pro oblast odpadového hospodářství je významný § 181e trestního zákona, který se věnuje nakládání s nebezpečnými odpady. Uvádí se v něm, že pokud někdo ohrozí nebo poškodí životní prostředí tím, že v rozporu s právními předpisy ukládá, odkládá, přepravuje nebo nakládá s nebezpečnými odpady, bude potrestám odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Stejná sazba platí pro přepravu nebezpečného dopadu přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu, nebo za uvedení zkreslených nebo nepravdivých informací v takovém povolení. Sazba se zvyšuje při značném prospěchu z trestné činnosti nebo při opětovném činu.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí