zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SR pokročila pri plnení záväzkov voči EÚ v oblasti ochrany prírody

13.08.2004
Příroda
SR pokročila pri plnení záväzkov voči EÚ v oblasti ochrany prírody
Slovensko úspešne plní svoje záväzky voči EÚ pri tvorbe sústavy Natura 2000. Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu nadobudol platnosť od 1. augusta 2004.

1. augusta 2004 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Povinnosť vydať takýto zoznam a najmä zabezpečiť účinnú ochranu všetkých v ňom uvedených území vyplýva pre Slovenskú republiku z legislatívy Európskej únie, presnejšie z tzv. Smernice o biotopoch (Habitats Directive) ako aj zo zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Zoznam bol už 27. apríla zaslaný do Bruselu Európskej komisii, ktorá ho do troch rokov posúdi a po jeho schválení začne proces vyhlasovania týchto chránených území osobitnými vyhláškami.

Národný zoznam obsahuje údaje o 382 lokalitách území európskeho významu (ÚEV). Pri každom území je uvedený jeho názov, výmera, identifikačný kód, katastrálne územie v ktorom sa nachádza, stupeň územnej ochrany, doba platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie návrhu ochranu s uvedením najvýznamnejších zastúpených druhov a biotopov európskeho významu, ktoré sa v ňom vyskytujú.

Celková rozloha 382 území uvedených v zozname predstavuje 573 936 ha (11,7 % územia SR), pričom prekryv so súčasnou sieťou chránených území tvorí 86 %.

Nadobudnutím účinnosti národného zoznamu ÚEV získavajú všetky v ňom uvedené lokality štatút chráneného územia, v ktorom okrem stanoveného stupňa ochrany platia v zmysle zákona aj niektoré osobitné podmienky, napr. každý zásah do územia, ktorý by ho mohol ohroziť, sa bude musieť posudzovať z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa osobitného zákona. Zmyslom týchto sprísnených podmienok pre tieto územia nie je obmedzovať ich vlastníkov a užívateľov, ale zabrániť ich prípadnej devastácii v súlade so záväzkami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z členstva v Európskej únii.

www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí