zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Omezení použití některých látek

20.08.2004
Odpady
Chemické látky
Omezení použití některých látek
Současně se směrnicí o odpadních elektronických a elektrických zařízeních byla přijata také směrnice, která nařizuje omezení používání některých látek v těchto zařízeních.
Dostupné důkazy svědčí o tom, že opatření týkající se sběru, zpracování, recyklace a odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jsou nezbytná ke zmírnění problémů odpadového hospodářství spojených s určitými těžkými kovy a retardéry hoření.

I kdyby byla OEEZ sbírána odděleně a byla předávána k recyklaci, jejich obsah rtuti, kadmia, olova, šestimocného chrómu, PBB a PBDE by pravděpodobně nadále představoval riziko pro zdraví a životní prostředí. Proto se bude při současných postupech odstraňování a navzdory různým opatřením i nadále vylučovat významný podíl OEEZ.

Nejúčinnějším způsobem, jakým lze zajistit významné snížení rizik pro zdraví a životní prostředí spojených s těmito látkami, je jejich náhrada v elektrických a elektronických zařízeních bezpečnými nebo bezpečnějšími materiály. Pochopitelně je při tom nutno brát úvahu technickou a ekonomickou proveditelnost a dosažení zvolené úrovně ochrany ve Společenství. Je pravděpodobné, že omezení používání těchto látek zvýší možnosti a ekonomickou prospěšnost recyklace OEEZ a sníží negativní zdravotní dopady na pracovníky v recyklačních zařízeních. Účelem směrnice 2002/95/ES je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a přispět k ochraně lidského zdraví a k využití a environmentálně šetrnému odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Podle této směrnice mají členské státy zajistit, aby od 1. července 2006 nová elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE). Vnitrostátní opatření, která omezují nebo zakazují používání těchto látek v elektrických a elektronických zařízeních, jež byla přijata v souladu s právními předpisy Společenství před přijetím této směrnice, mohou být zachována do 1. července 2006.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí