zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

17.08.2004
Obecné
Krátce - různé

Polutanty mohou být v budoucnu likvidovány pomocí oxidu titaničitého dopovaného uhlíkem. Dosud byl oxid titaničitý většinou zkoumán jako levný fotokatalyzátor využívající slunečního světla jako zdroje energie pro štěpení vody na vodíkové palivo nebo při rozkladu polutantů v životním prostředí. Nevýhodou však byla jeho malá účinnost. Oxid titaničitý dopovaný uhlíkem má však účinnost mnohem vyšší, díky níž je schopen snadno oxidovat chlorované fenoly, azobarviva a jiné často se vyskytující průmyslové polutanty na neškodné produkty. Jako důkaz účinnosti tohoto nového katalyzátoru vědci uvádějí, že milimolární roztok 4-chlorfenolu nebo remazolového červeného barviva byl při umělém světle úplně rozložen na HCl, CO2, H2O a jiné minoritní produkty během několika hodin. Nový katalyzátor nanesený na filtrační papír oxiduje rovněž páry acetaldehydu a benzenu. Nejlepší výsledky byly dosaženy s katalyzátorem obsahujícím 0,42 % hm. uhlíku.

Polybromované difenylethery jsou látky využívané v nejrůznějších aplikacích jako zpomalovače hoření (flame retardants), jako např. v polyuretanových pěnách při výrobě bytového nábytku a doplňků (např. polštářů). Vzhledem k jejich vysoké persistenci a bioakumulaci v životním prostředí bude používání penta a oktabromdifenylétherů zakázáno v Evropě od roku 2005 a v USA od roku 2008. Největší americký výrobce penta a oktabromdifenylétherů firma Great Lakes Chemical prohlásila, že dobrovolně zastaví jejich výrobu koncem roku 2004. Jako náhrada byla vyvinuta látku Firemaster 550, která je směsí halogenovaného arylestheru a fosfátu. Testy nového výrobku prokázaly, že není persistentní v životním prostředí, bioakumolativní a ani toxický. Výroba nové látky začne koncem roku 2004.

Výrobce počítačů, společnost Dell, publikovala svou zprávu o recyklaci, v níž uvádí, že ve fiskálním roce 2004 bude v USA zpětně získáno více než 15 mil. kg počítačových komponent. Tyto komponenty jsou shromažďovány od spotřebitelů, pomocí servisu pro firmy, státní správu a školy, z darů, firmou sponzorovaných recyklačních akcí, návratem zařízení z leasingu a zpětným odběrem od spotřebitelů při nákupu nových zařízení a náhradních dílů.
Kvóta předpokládá zvýšení objemu zpětně získaných komponent až o 50 % oproti roku 2003 a společnost uvádí, že předpokládá v roce 2005 další růst opět o 50 %. Přes tento růst však množství zpětně získaných produktů stále představuje pouze 10 % produktů Dell, prodaných v roce 2000. Proto společnost ohlásila zájem vybudovat globální systém, který by zpětné získávání produktů postavilo na celosvětový základ. Dell spoléhá na to, že zvyšování zájmu spotřebitelů o recyklaci společně s letos zavedeným grantovým programem, který ji podporuje, dále zvýší recyklační kvóty počítačů a jejich komponent.

V roce 2002 koncentrace škodlivých plynů v ovzduší patnáctky \"starých států EU\" ve srovnání s rokem předchozím klesla o 0,5 %, uvádí výroční zpráva Evropské agentury pro životní prostředí. V předchozích letech naopak koncentrace škodlivin rostla. Agentura ale zároveň upozorňuje, že tempo poklesu zřetelně zaostává za požadavky Kjótského protokolu.
Pokles naměřených hodnot by se však měl přičítat spíše změnám klimatu, varují zástupci agentury. Díky teplejšímu počasí klesla spotřeba fosilních paliv používaných na topení, a tudíž také emise oxidu uhličitého, jenž se spalováním uvolňuje.
Jedinými zeměmi, které neměly problémy s plněním národních cílů, byly v roce 2002 Francie, Švédsko, Německo a Velká Británie.

Dodavatel autopříslušenství Valeo oznámil, že vyvinul klimatizaci, která bude jako chladicí médium využívat oxid uhličitý (CO2) namísto dosud běžných freonů. Jde o krok ke splnění ekologických předpisů, které EU chystá pro nové vozy, počínaje modelovým rokem 2011.

Termín chytrý prach se poprvé objevil v průběhu jednoho výzkumu na univerzitě v Berkeley na konci devadesátých let minulého století. Označuje síť levných (pod 100 dolarů) a velmi malých senzorů s nízkou spotřebou energie, které mohou monitorovat teplotu, světlo, nebo dokonce i zápach unikajících chemikálií.
Většina dnešních verzí těchto senzorů je poháněna bateriemi typu AA a řízena operačním systémem příznačně nazvaným Tiny OS (Maličké OS). Tato tak zvaná \"prachová zrnka\" sledují svět okolo sebe a komunikují mezi sebou a s řídícím počítačem. Pojem \"chytrý prach\" pak vychází z představy konečného cíle, kterým je zmenšit tyto senzory až na několik krychlových milimetrů. Když jedno zrnko prachu přestane fungovat, je snadno nahrazeno jiným.
Očekává se, že už brzy chytrý prach vyjde z laboratoří a začne být komerčně využíván. Najde uplatnění v průmyslu, ve vojenství, životním prostředí, medicíně a jinde. Podle odhadů má prý do roku 2006 být v provozu 150 000 000 prachových zrnek.. Ve výrobě mohou senzory předejít chybám a haváriím, v dopravě mohou zabránit nehodám, a mohou také varovat před nebezpečím lesních požárů.

Vlny horkého počasí v jednadvacátém století budou intenzívnější, častější a delší než doposud, tvrdí američtí experti v časopise Science. Vědci z Národního centra pro atmosférický výzkum došli k tomuto závěru díky použití klimatického modelu. Vlny horka podle nich postihnou některé oblasti Evropy a Severní Ameriky, především v druhé polovině jednadvacátého století. Tento problém ještě zhorší emise skleníkových plynů. \"Počet vln horkého počasí v Paříži se zvýší o jednatřicet procent a v Chicagu o pětadvacet procent,\" uvádí studie citovaná stanicí BBC.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí