zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Táboření a rozdělávání ohně bez souhlasu se může citelně prodražit

19.08.2004
Příroda
Táboření a rozdělávání ohně bez souhlasu se může citelně prodražit
Táboření nebo rozdělávání ohně na nedovolených místech, v lese nebo dokonce v přírodních rezervacích bez souhlasu nebo i proti vůli vlastníka pozemků není bohužel žádnou vzácností. To i přesto, že pokud je zjištěno stráží přírody, následuje citelná bloková pokuta.
\"Ve správním řízení je možno udělit pokutu až do výše 50 000 korun,\" potvrdil Právu vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko RNDr. Jan Piňos. Jím řízená organizace se loni setkala mimo jiné s případem, kdy vlastník pozemku v Dolním Adršpachu vyhradil bez souhlasu Správy CHKO prostor pro stanování, parkování motorových vozidel a rozdělávání ohně a za úplatu provozoval nelegální autocamping pod Křížovým vrchem.

Odvolání nepomohlo

\"To bylo oprávněně trnem v oku i obci, neboť se jednalo o činnost v rozporu s územním plánem a nevhodné a nelegální využívání území i z hlediska stavebního zákona. Správa CHKO s obcí a policií provedly šetření, činnost správním rozhodnutím zastavily a uložily vlastníkovi pozemku pokutu. Ten se sice legitimně odvolal, nicméně ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí Správy CHKO a udělení pokuty ve výši 15 000 korun nabylo právní moci. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na území chráněných krajinných oblastí zakázáno tábořit a rozdělávat oheň mimo místa vyhrazená se souhlasem příslušné Správy CHKO.

Osmdesát tábořišť

V CHKO Broumovsko lze tábořit jen tam, kde je tato možnost stanovena přímo v územním rozhodnutí či stavebním povolení. To jsou rekreační zařízení, kde je kromě ubytování například v chatkách dovoleno též stanování, případně společně s parkováním motorových vozidel. Zde mají zájemci k dispozici potřebné příslušenství, zejména sociální zařízení.
\"Dále je možno tábořit tam, kde vlastník dotčených pozemků se souhlasem Správy CHKO Broumovsko vyhradí tábořiště. Správa vydává ročně okolo 25 souhlasů ve správním řízení, které umožňují zejména provozování letních dětských táborů v přírodě. Souhlasy se po zkušenostech z minulých let vydávají pro bezproblémové táborníky na období pěti let, aby se tak zjednodušil a urychlil proces vyhrazení tábořiště. V podmínkách rozhodnutí je stanoven maximální počet osob, časové rozmezí, kdy je na místě možno tábořit, a osoba zodpovědná za provoz a stav tábořiště. Táboření se povoluje především v lokalitách, které jsou určeny platným plánem péče o CHKO,\" upřesnil šéf CHKO.
Aktuálně je na celém území CHKO Broumovsko vytipováno přibližně osmdesát vhodných ploch pro táboření. Nejde však v žádném případě o veřejná tábořiště tak, jak je v některých mapách chybně označeno. Táboření v těchto lokalitách je možné jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Broumovsko.
Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí