zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

19.08.2004
Obecné
Krátce - různé

Členské státy měly do 13.8.2004 převést do národních legislativ dvě směrnice, které stanovují základní pravidla pro recyklaci nebo další použití elektronického odpadu. Jedná se o směrnici 2002/96 pozměněnou směrnicí 2003/108 o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a dále o směrnici o zákazu používání některých nebezpečných látek č. 2002/95. Cílem uvedených směrnic je zamezit, aby výrobky jako televize, mobilní telefony, pračky nebo klimatizace nekončily na skládkách nebo ve spalovnách, kde by látky obsažené v jejich součástích mohly způsobit kontaminaci půdy, vody nebo ovzduší. Do stanoveného termínu pouze Řecko transponovalo obě směrnice do své legislativy.Ostatní národní státy na transpozici ještě pracují.

Evropská komise zveřejňuje došlé národní zprávy o využívání bio-pohonných hmot v dopravě v jednotlivých členských státech. Zprávy mají být podle směrnice 2003/30 předloženy národními státy vždy do 1. července a mají zahrnovat údaje o opatřeních k podpoře užívání bio-pohonných hmot, o výši národní podpory poskytnuté v uplynulém roce i o množství prodaných pohonných hmot celkem a o podílu bio-pohonných hmot. Komise bude každé dva roky (od 2006) vyhodnocovat situaci za celou Evropskou unii.

Evropská komise žádá evropskou odbornou veřejnost, aby se zapojila do konzultace, která má shromáždit názory na EU strategii v oblasti lesního hospodářství. Politika lesnictví je v rukou jednotlivých národních států, EU ji však podporuje prostřednictvím společných politik (součást rozvoje venkova a společné zemědělské politiky). S ohledem na mezinárodní charakter řízení lesního hospodářství - závazky vyplývající z členství v mezinárodních organizacích - vystupuje do popředí potřeba lepší koordinace a spolupráce jednotlivých členských států při implementaci evropské strategie týkající se lesního hospodářství. Komise připravila podkladový dokument shrnující současný stav v EU a připravované akce a politiky, jejichž prostřednictvím by měla být strategie uvedena v život. Konzultace je otevřena do 15. září 2004, pracovní dokument i on-line dotazník (v anglickém jazyce) jsou na adrese:
http://europe.eu.int/comm/agriculture/newsroom/en/197.htm

LETOŠNÍ ŽNĚ BUDOU NADPRŮMĚRNÉ
Žně budou nadprůměrné, řekl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Po dvou letech cenové či klimatické nepřízně se zemědělci dočkali slušné úrody, dodal. Farmáři by měli letos podle zpřesněného odhadu ČSÚ z července sklidit 6,99 milionu tun základních obilovin. Proti loňsku je to o 1,73 milionu tun zrna více. Podle zemědělců je úroda mezi 6,5 až 7 miliony tun obilí v ČR běžná. Prezident Potravinářské komory Jaroslav Camplík soudí, že vyšší úroda se výrazně nepromítne do snižování cen potravin. Záležet bude podle něj na postupu řetězců, které se zřejmě budou snažit v případě levnějších surovin tlačit dodavatele ke zlevnění. Například v pekárenství by to ale byl problém, protože ceny výrobků jsou už tak nízké, řekl Camplík.

Tučapy - Přípravy na zářijovou výstavbu čističky odpadních vod vrcholí. V současné době se připravuje dokumentace. Kromě toho bude v obci vybudován i hlavní kanálový řad s šesti sty metry potrubí. Akce si vyžádá přibližně 14 milionů korun.
\"Osmdesátiprocentní dotaci jsme získali od Fondu životního prostředí, zbytek jsme si financovali sami,\" uvedl starosta Jaromír Kuttelwascher.
Předpokládaná dostavba je plánována na květen příštího roku. Poté budou následovat kolaudace a ověřovací provoz.

Temže, tradičně považovaná za nejčistší městskou řeku na světě, má letos mimořádnou smůlu. Před dvěma týdny tam uhynuly tisíce ryb poté, co její vody otrávily dva milióny tun splašků, jež se tam dostaly při průtrži mračen. O pár dnů později do Temže vtekl další milión tun odpadní vody, kterou měly vyčistit dvě čističky, ale neměly dostatek kapacity.
V Londýně jde dešťová a odpadní voda stejným potrubím do stejných čističek. Při dešti se kapacita kanalizace rychle naplní a hrozí vylití splašků na ulice. To si londýnská radnice nemůže dovolit, a proto jde nečistota přímo do řeky. \"Je to katastrofa. Temže bude svůj ekosystém obnovovat léta,\" zdůrazňuje Jon Goddard z Institutu životního prostředí, který kontroluje znečištění.
Mluvčí společnosti, která má na starosti zásobování Londýna vodou, Chris Shipway v tom však takovou tragédii nevidí. \"Je to politováníhodné, ale lepší než vylévat splašky na ulice a soukromý majetek,\" míní. Společnost se snaží škody v Temži napravit injekcemi kyslíku, aby se zachránily alespoň nějaké ryby. Podle Shipmana je Temže nicméně stále ještě relativně čistá řeka ve srovnání s jinými, které protékají hlavními městy. Žije v ní 121 druhů ryb a savců, včetně delfínů a tuleňů.

Volevčice - Kousek za Volevčicemi se nachází nevysoký vršek, Velká Volavka. Celý kopec a jeho okolí je vyhlášen přírodní památkou, protože se jedná o jedinou lokalitu s výskytem kriticky ohroženého jitrocelu přímořského na Mostecku.
Na severním svahu kopce rostou listnaté stromy smíchané s borovicemi a modřínem, na jižním svahu se vyskytují teplomilné trávy.
Přírodní památky jsou ze zákona nejnižším stupněm ochrany přírody, jedná se vesměs o území plošně malá, nebo případně zřízená k ochraně třeba jen jednoho ohroženého druhu rostlin či živočichů.

Olomouc Možnost zbavit se za symbolický poplatek nevyžádané reklamy v dopisních schránkách a zároveň pomoci ohroženým druhům dřevin nabízí projekt ekologické Společnosti přátel přírody. Nálepku, která vyjadřuje nesouhlas s vhazováním reklamních letáků, si zájemci mohou koupit v padesáti informačních centrech po celé republice, včetně olomouckého.
\" Zakoupením samolepky přispějí lidé nejen ke snížení množství zbytečně vyrobeného a potištěného papíru, ale i na pěstování a výsadbu původních druhů dřevin v České republice,\" uvedla vedoucí neziskové organizace Společnost přátel přírody Šárka Kočí. \" S výsadbou stromů začneme na jaře roku 2005. Bude se jednat především o buky, javory, jilmy, jedle a tisy. Byli bychom rádi, kdyby se nám tímto způsobem podařilo získat finance na vysazení deseti tisíc stromů,\" doplnila. V informačním centru olomoucké radnice začaly nálepky prodávat minulý týden pracovnice informačního centra olomoucké radnice.\" Máme zde k dispozici také leták, který o celé akci inform u j e , \" uvedla pracovnice informačního centra. Podle zákona O regulaci reklamy se zakazuje šířená nevyžádaná reklama, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, přitom hrozí pokuta až dva miliony korun. Majitel poštovní schránky si na nevyžádanou reklamu může stěžovat u krajského živnostenského úřadu, případně u zadavatele reklamy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí