zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Lázeňské a rekreační lesy

26.08.2004
Les
Pozvánka na seminář Lázeňské a rekreační lesy
Odborná akce  se koná ve čtvrtek  23. září se zahájením v restauraci Diana, Výšina přátelství 5 v Karlových Varech.

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Lázeňské lesy  Karlovy Vary,
s finančním přispěním a pod odbornou záštitou
Ministerstva zemědělství Praha, úsek lesního hospodářství

si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář Lázeňské a rekreační lesy
ISBN  80-02-01617-3

čtvrtek, 23. září 2004
Karlovy Vary

Odborný garant:
Ing. Evžen Krejčí, ředitel Lázeňské lesy Karlovy Vary
tel:353 224 468, fax: 353 224 561, GSM:  606 637 757,
e-mail:  lesy@lazenskelesykv.cz
Pavel Reiser,Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35
tel: 353 224 468, fax: 353 224 561, GSM: 606 638 348
e-mail:lesy@lazenskelesykv.cz    

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti,      
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, GSM: 603 163 409,
fax: 222 222 155, e-mail: cesles@cesles.cz,
Mgr. Iva Kubátová, Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1
tel: 221 082 384, GSM: 732 549 727,
fax: 222 222 155, e-mail: cesles@cesles.cz

Časový program odborné akce:
 
8,00   -    8,30 hod.        prezence
8,30   -   12,30 hod.        zahájení a přednášky
12,30  -   13,30 hod.        polední přestávka
13,30  -   16,00 hod.        exkurze
16,00                        hodnocení a závěr
16,15  -   18 00 hod. posezení pro zájemce  na Rybářské baště
Exkurze  - ukázky porostů s přirozeným zmlazením, rekreační stavby na vyhlídkových místech, využití vodních ploch v Lázeňských lesích KV,

Odborné referáty:

Mgr. Zdeněk Roubínek, Primátor města Karlovy Vary
Význam lesů pro lázeňské město Karlovy Vary

Ing. Evžen Krejčí,ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary:
Lázeňské lesy Karlovy Vary na prahu třetího tisíciletí

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., a Ing. Jana Kohlová:
Sportovně rekreační lázeňských lesů - areál Hubertus

Pavel Reiser, Lázeňské a rekreační lesy Karlovy Vary:
Několik pohledů do dávné i nedávné historie LLKV

Mgr. Jiří Melichar, CHKO Slavkovský les,
Ing. Martin Jiřík, Lázeňské lesy Karlovy Vary:
Přirozené zmlazení a ochrana jedle bělokoré

Ing. Stanislav Wieser, CHKO Slavkovský les:
Lázeňské lesy Karlovy Vary – nedílná součást CHKO

RNDr. Tomáš Vylita, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary:
Voda a les

Exkurze:
Porosty s přirozeným zmlazením,
Využití vodních zdrojů,
Rekreační a účelová zařízení v LL KV

Organizační pokyny:

1. Odborná akce  se koná ve čtvrtek  23. září se zahájením v restauraci Diana, Výšina přátelství 5 v Karlových Varech.  Tam je  odborné jednání a občerstvení. Příjezd k místu jednání je od západu K.V. přes Doubí, kde za viaduktem je výrazně značená odbočka k lesní restauraci Linhart a zde bude veliké značení „Seminář ČLS“. 
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace. 
3. Účastnický poplatek činí 480,- Kč. Účastnický poplatek je stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990Sb. Poplatek za každého účastníka uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437-111/0100, v.s. 224 421, k.s. 0308. Upozornění: ČLS není plátcem DPH.                    IČO ČLS: 00549746.
4. Součástí účastnického poplatku je sborník, občerstvení .
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10.září 2004 na adresu: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Další přihlášky možno zajistit telefonem, faxem,  e-mailem či vložným na místě. Je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Zprávu obdrží pouze zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.
8. Levnější ubytování si mohou případní zájemci osobně dojednat na tel. číslech: Pension Hestia,  353 225 985 nebo Domov mládeže Drahovice, tel. 353 241 111
9. Důležité!  Tato pozvánka platí jako vstupenka do lanovky Diana a na rozhlednu!
10. Informace o odborných akcích a další činnosti ČLS hledejte na internetové adrese: www.cesles.cz
Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí