zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Navržený rozsah ochrany ptactva je neúnosný - méně by bylo více

27.08.2004
Příroda
Navržený rozsah ochrany ptactva je neúnosný - méně by bylo více
Poněkud chvatně a ukvapeně byl připraven soubor návrhů nařízení vlády na vyhlášení zatím 41 (!) ptačích oblastí na území naší republiky. Zcela přirozeně se muselo při rychlém projednávání nového režimu hospodaření narazit na ostrý nesouhlas obcí, průmyslových podniků i majitelů pozemků.
Velkým, a možno říci zásadním nedostatkem je to, že ani prvních šest ptačích oblastí předkládaných na jednání vlády ministerstvem životního prostředí nezahrnulo podmínku vyplývající ze zákona o ochraně přírody, že budou rovnoměrným způsobem posuzovány vedle ekologického hlediska, tj. ochrany ptáků, i zájmy ekonomické, hospodářské, rekreační a jiné.
Tato podmínka, která je pro rozhodování vlády zásadní, nebyla plně akceptována. Především z uvedeného důvodu byl materiál přeložen na příští zasedání. Předkladatel se určitě nevyhne jednání s cílem zajistit finanční prostředky na vyrovnání újmy s obcemi, podnikateli a vlastníky pozemků.
Za nedomyšlenou považuji i tu skutečnost, že zatímco v Evropě se vymezuje maximálně 5 až 10 procent území, tak my, obdobně jako u většiny zákonů implementujících směrnice EU do našeho práva, se snažíme uvažovat mnohem přísněji. Nikde se však nepočítá s tím, že určitá omezení v mnoha územích musí někdo zaplatit, přičemž státní rozpočet to určitě nebude.
Podle předložených a projednávaných návrhů zahrnuje zatím uvedený počet ptačích oblastí kolem 9 procent nových území státu. V součtu s již chráněnými oblastmi pak je to kolem 20 procent území ČR. V materiálech se objevují pouze minimální kompenzace při ztíženém podnikání, zemědělské výrobě. Těžařské firmy se zase obávají, že může dojít k likvidaci zákonné těžby, což by se neobešlo bez dalekosáhlých sociálních důsledků. To vyvolává nesouhlas průmyslových a hornických svazů i značného množství podniků.
O způsobu hospodaření je však možno s vlastníky pozemků uzavřít smlouvu. Podle mého názoru je dohodu zapotřebí uzavřít ještě před rozhodováním vlády. Jako ekolog musím připustit, že ochrana stěhovavého ptactva, kde do vymezených území se započítávají i plochy zajišťující potřebné potravní řetězce, je značně problematická a pro stát ve velkém rozsahu neúnosná. Za reálné bych považoval vyhlášení jedné třetiny chráněných oblastí, s převahou ploch pro vodní ptactvo.
Připomínám, že na podzim se připravuje vyhlášení dalších oblastí v projektu Natura 2000, který je rozšířen i na ochranu rostlin a dalších živočichů. Bude o to závažnější, že pro budoucí úpravy, které lze předpokládat, se bude muset žádat souhlas Evropské unie. Už proto by měl být záměr mnohem uvážlivější tak, aby bylo dosaženo opravdové vyrovnanosti mezi ochranou přírody a potřebami národního hospodářství.
Ministerstvo průmyslu rozhodně nemá výhrady k ochraně přírody, ale musí být zohledněny i ekonomické a sociální zájmy státu. Doporučujeme proto celý megaprojekt znovu uvážit a uvedené nedostatky z něj odstranit.

(Autor je ekologický poradce ministerstva průmyslu a obchodu)
Autor: Jiří Hanzlíček
Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí