zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dalším krokem ve zpracování odpadů bude kompostárna

03.09.2004
Obecné
Dalším krokem ve zpracování odpadů bude kompostárna
Boskovice Právě nyní se v Boskovicích rozbíhá stavba nové kompostárny, která pomůže řešit odpadovou situaci ve městě, co se týče bioodpadu. Na jaře příštího roku již začne pracovat naplno. Podrobnosti vysvětlila boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Z jakého důvodu se město rozhodlo stavět kompostárnu?

Odpadové hospodářství jsme chtěli řešit v návaznosti na to, co ukládá zákon o odpadech, a vycházeli jsme také z krajské koncepce. To znamená především omezovat množství odpadu, separovat, po vytřídění využít ať už materiálově nebo energeticky, a teprve ten malý zbytek ukládat na skládku. Nebezpečné odpady vyřešené jsou, separace skla, papíru a plastů nastartována je, a proto se jednalo bioodpad. Likvidace bioodpadu totiž trápí nejen Boskovice, ale řadu dalších obcí a měst. Dnes není mnoho zařízení, která by tento odpad nějakým způsobem zpracovávala.

Co se dá představit pod pojmem bioodpad?

Ve vztahu k záměru vybudovat kompostárnu je bioodpad chápán jako součást komunálního odpadu, jehož původcem je město. Tedy větve z ořezu nebo údržby zeleně, tráva, listí, v úvahu by připadaly i piliny nebo dřevní hmota. Projekt kompostárny je úzce zaměřen na město jako na původce odpadu, samozřejmě v širším měřítku mají bioodpady daleko větší spektrum. Mohou to být zbytky z kuchyní, zpracovatelského potravinářského průmyslu nebo dřevní hmota při výrobě nábytku a podobně. My se s menší kapacitou kompostárny snažíme řešit hlavně situaci města, po zkušebním provozu i občanů- - zahrádkářů a případně okolních obcí.

Jaký druh kompostárny tedy bude v Boskovicích fungovat?

Jako nejlepší se jevila kompostárna kontejnerová. Vlastní proces bude probíhat v šesti kontejnerech, které mají přibližně objem asi sedmadvacet kubíků. Kontejnery jsou uzavřené. Do nich se naveze nadrcený odpad, pak se tam přidají kaly. Asi dvacet procent tvoří kaly z čistíren odpadních vod a zbytek je pevná hmota. Po nadávkování se kontejner uzavře a asi tři až čtyři týdny probíhá samotný proces kompostování. Pak je hmota hotová k vyskladnění a nechá se
dozrát na volné ploše. Kompostárna sama o sobě je vlastně zpevněná plocha, kam se naplněný kontejner přemístí. Jediný zastřešený prostor je místo, kde se kontejnery plní, kde jsou také drtič a dopravníky.

Při kompostovaní určitě vzniká zápach, jak se to řeší?

Výhodou uzavřeného systému je, že by neměl hrozit žádný zápach, což nám potvrdila i rozptylová studie, ve které byla hodnocena konfigurace terénu, převládající směr větru, ale i stávající a plánovaná výstavba. Přesto, kdyby se zápach objevil, je možné použit biofiltry. V rámci zkušebního provozu se provede podle platných právních předpisů měření pachu a v případě potřeby se použijí již zmiňované biofiltry.

Na co všechno se dá použít hotový kompost?

Výslednou hmotou bude kompost, který bude možné použít například na rekultivaci skládky, na náspy komunikací, může se použít i v rámci údržby městské zeleně. V případě dosažení kvality podle normy by bylo kompost povoleno prodávat v síti pro zahrádkářské potřeby.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí