zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadu na skládkách bude ubývat

17.09.2004
Odpady
Odpadu na skládkách bude ubývat

Krajští zastupitelé schválili Plán odpadového hospodářství

Jihočeský kraj bude postupně snižovat objem komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Krajští radní na svém posledním zasedání schválili Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje (POH JČ), který spolu s obecně závaznou vyhláškou určuje s platností minimálně na deset let pravidla, jak bude možné v kraji s odpadem zacházet.
Veškerá opatření přitom vycházejí z požadavků, jež na své členské státy klade v této oblasti Evropská unie. "Cílem Plánu odpadového hospodářství je snižování množství odpadu, který končí nevyužitý na skládkách," vysvětlil předkladatel návrhu, radní kraje Josef Novák (KDU-ČSL).
Mezi základními unijními požadavky, jejichž nesplnění může vést do budoucna k finančním sankcím, je například snížení hmotnostního objemu odpadů ukládaných na skládky do roku 2010 o 20 procent ve srovnání s rokem 2000. Do roku 2013 pak bude možné umístit na skládky jen polovinu biologicky rozložitelných komunálních odpadů proti roku 1995, což v podmínkách kraje znamená snížení z 92 tisíc tun na 46 tisíc tun za rok.
Mezníkem je rok 2025, kdy je navržen úplný zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu ve všech státech EU bez možnosti přechodného období.

Podmínky EU stále tvrdší

Konzervativní propočet k roku 2025 ukazuje, že pro Jihočeský kraj bude potřeba počítat pro směsný komunální odpad se zpracovatelskými kapacitami minimálně 130 tisíc tun za rok. Jde o to, že Unie vyžaduje postupné snižování objemu odpadu ukládaného na skládky, ačkoli jeho produkce do budoucna stále poroste. Pro jeho likvidaci je tedy nutné hledat jiná řešení, než je skládkování.
Jen v roce 2001 se v Jihočeském kraji vyprodukovalo celkem přibližně 1,8 miliónu tun odpadů. Komunálních a jim podobných odpadů bylo ve stejném období evidováno 210 tisíc tun. "Jen využitím všech Evropskou unií doporučovaných možností v nakládání s komunálními odpady se můžeme vyhnout případným sankcím ze strany jejích orgánů," konstatovala Jiřina Vyštejnová ze společnosti Envifinance

Základem recyklace

Základem plánu Odpadového hospodářství Jihočeského kraje je podle zpracovatelů tvorba systému s důrazem na důsledné třídění a separaci komunálních odpadů s jejich následným materiálním využitím, zaměřeným především na odděleně získané složky jako jsou papír, plasty, sklo, železné kovy, bioodpad z domácností, stravovacích zařízení, údržby veřejné zeleně, zemědělství a lesnictví.
"Spalitelné, jinak nevyužitelné, vytříděné složky komunálního odpadu budou zpracovány za účelem jejich dalšího (energetického) využití, případně energeticky využity bez předchozí úpravy," uvedl Novák. Na skládkách by tak v budoucnu měly končit pouze zbytky odpadů, které už nelze žádným dostupným způsobem využít.
Ačkoli ekologům se v mnoha bodech POH JČ nelíbí, upozorňují odborníci, že jeho přijetí umožní čerpat kraji nemalé prostředky z evropského fondu ISPA. Ten totiž podporuje i projekty v oblasti odpadového hospodářství, tedy i výstavby zařízení na třídění odpadů, kompostování, materiální či energetické využití.

Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí