zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vsetín vyzývá města a obce k měření ekologických stop ve školách

27.09.2004
Obecné
Vsetín vyzývá města a obce k měření ekologických stop ve školách

Vsetín, Chrudim a Hodonín jsou prvními městy v České republice, která měří ekologickou stopu (ES) svých základních škol. Poznají tak a mohou porovnat vzájemně i v čase, nakolik udržitelně se jejich školy rozvíjejí a jak šetrně se chovají k životnímu prostředí. Starosta Vsetína Jiří Čunek a ministr životního prostředí Libor Ambrozek proto dnes vyzvali ostatní města a obce k následování. „Ekologická stopa jednoduše ukazuje to, co se jinak dost složitě popisuje – jak udržitelně kdo z nás žije,“ říká Ambrozek. „A bez poznání chyb je těžko můžeme napravovat“.

Ekologická stopa školy je souborným ukazatelem, jehož velikost určuje celá řada faktorů – od managementu školy po jednání žáků. Mezi ně patří například způsob a efektivita vytápění školní budovy, velikost školy a školních pozemků, používání energeticky šetrných spotřebičů, spotřeba potravin ve školní jídelně, produkce a způsob třídění odpadů, ale například i to, z jaké vzdálenosti a jakým způsobem se děti a učitelé do školy dopravují. Výsledný údaj se vztahuje na jednoho žáka dané školy. Zjednodušeně řečeno – udává, kolik plochy je zapotřebí k zajištění běžných potřeb tohoto žáka za určité časové období.

Kromě toho, že ES umožňuje porovnávat mezi sebou i v čase, jak šetrně k životnímu prostředí školy fungují a srozumitelně ukáže, jaké mají v tomto ohledu možnosti zlepšení, je i užitečným nástrojem osvětovým a výchovným. V prostředí škol to platí dvojnásob.

„Stopa nabízí řadu možností, jak dětem i dospělým názorně přiblížit důležité ekologické zásady, které jsou jinak těžko srozumitelné“, říká Viktor Třebický z Ústavu pro ekopolitiku, který se dlouhodobě tímto konceptem zabývá. „Do sledování stopy je možné zapojit samotné žáky, kteří mohou v rámci různých předmětů shromažďovat údaje pro její výpočet. Prostřednictvím ‘stopování‘ si uvědomí propojenost zdánlivě nesouvisejících aktivit a mohou sledovat, jak se stopa sníží, pokud začnou třídit odpady či používat úsporné zářivky,“ dodává k praktickému efektu tohoto nástroje.

Individuální ekostopu si už dnes může každý spočítat v jednoduché aplikaci na stránce http://www.hraozemi.cz/ekostopa.

Ekologická stopa pro školy ve Vsetíně se řeší v rámci právě probíhajícího projektu Národní sítě Zdravých měst ČR, který financuje Ministerstvo životního prostředí. „Akademické debaty o udržitelnosti jsou k ničemu, pokud si na to nemůžete ‘sáhnout’. Ekologická stopa tu možnost dává – každý se podívá, jak na tom je a vidí i to, v čem dělá chybu,“ vysvětluje ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar, proč ministerstvo projekt finančně podpořilo.
Ve Vsetíně bylo vyhodnoceno všech pět základních škol, jejichž zřizovatelem je město. Velikost ekologické stopy škol se pohybuje v rozmezí od 385 gha (globálních hektarů) do 609 gha. Při přepočtu ekologické stopy na jednoho žáka se pořadí škol změní. Tento ukazatel totiž závisí na naplněnosti školy. „Ekologická stopa je názorným prostředkem, vypovídajícím o ekologickém chování našich škol a radnice samotné.  Bude sloužit nejen k ekologické výchově žáků, ale také k navrhování konkrétních opatření, která povedou k co nejnižší spotřebě neobnovitelných zdrojů energie na žáka a tedy ke snižování ekologické stopy jednotlivých škol,“ vysvětlil vsetínský starosta Jiří Čunek.
Vzhledem k významu tohoto tématu se město Vsetín rozhodlo vyzvat další města, obce a regiony, aby se k této aktivitě připojily. „Chceme vyzvat všechna města a obce, aby nás v této činnosti následovaly. Vzájemným porovnáváním výsledků se můžeme inspirovat a následně zavést nejlepší praxi. Sledování objektivních ukazatelů je jedním z nejdůležitějších nástrojů rozhodování a  je ho potřeba také při čerpání zdrojů ze státních či evropských fondů,“ vyzval Jiří Čunek.

Kontakt pro další informace:

Městský úřad Vsetín, Ing. Jiří Trezner, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, tel. 571 491 323, www.vsetin.cz.

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Mgr. Viktor Třebický, Hradební 3, Praha 1, tel.: 224 828 557, viktor.trebicky@ecn.czwww.ekopolitika.cz.

Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů, tel.: 267 122 040, Jakub_Kaspar@env.cz.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí