zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání se starými pneumatikami v Německu

30.09.2004
Odpady
Nakládání se starými pneumatikami v Německu
V Německu byl prezentován domácí koncept certifikace pro podniky, které se zabývají nakládáním se starými pneumatikami.
Nová směrnice Evropské unie prakticky zakazuje skladování starých pneumatik i jejich částí na skládkách odpadů, a to od 16. července 2003. Výjimku tvoří velké pneumatiky s průměrem větším než 1400 mm. Použití starých pneumatik je povoleno pouze jako "konstrukční prvek", tj. pro zábrany na okraje skládek před sesutím, dále v zemědělství a v přístavech.

Stav v Německu

Porušení této směrnice je v Německu podle zákona o odpadech trestné. V paragrafu 1 a 2, odst. 2 a 4 stojí: "Ten, kdo pověřuje druhou osobu odstraňováním odpadů, které škodí životnímu prostředí, je povinen předem se přesvědčit o tom, zdali jím pověřovaná osoba je vůbec schopna a má vůbec právní oprávnění k odpovídajícímu odstranění odpadu. Pokud tak neučiní, jedná neodpovědně a v rozporu se zákonem."

Německý Svaz obchodu s pneumatikami a vulkanizačního řemesla (BRV- Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk) reagoval na novou situaci založením pracovní společnosti ZARE - Zertifizierte Reifen-Entsorger (Certifikované podniky odstraňování starých pneumatik).

Tato organizace nabízí všem podnikům odstraňujícím pneumatiky přezkoušení jejich metod práce prostřednictvím auditů podle směrnic vypracovaných odpovídající komisí Evropské unie. Předseda BRV Peter Seher tento krok komentoval slovy: "Kladu velkou váhu na odpovědnost člověka vůbec, ale především na svou vlastní, vůči životnímu prostředí.

Proto je pro mne samozřejmostí, že náš Svaz bude v budoucnu odstraňovat staré pneumatiky výlučně přes certifikované podniky."

Tři sloupy certifikátů

Pracovní společnost ZARE vyvinula ve spolupráci s TÜV Rheinland a s BRV profil požadavků na prověřované podniky. Je složen ze tří základních sloupů: z odpovědnosti, ze smyslu pro ochranu životního prostředí a z požadavku na profesionalitu. Rekapitulujme jeho nejdůležitější části:

Odpovědnost

Certifikovaný podnik musí:

- mít registraci v obchodním rejstříku,

- mít povolení k činnosti,

- mít uzavřena všechna nezbytná pojištění,

- mít bezchybně vedeny provozní knihy a provozní deník,

- garantovat profesionální třídění,

- vracet provozuschopné opotřebené pneumatiky do obchodní sítě,

- dodržovat zákonní ustanovení při vývozu,

- dodržovat množství skladovaných pneumatik (nesmí překročit stanovenou hodnotu),

- dodržovat všechna protipožární opatření.

Ochrana životního prostředí

Staré pneumatiky se nerozpadají jako biologické odpady. Proto je nutné, aby byly odborně odstraněny nebo recyklovány. Podniky, které úspěšně obstály při auditu, třídí a transportují staré pneumatiky podle následujícího klíče:

- Pneumatiky s hloubkou profilu větší než 5 mm se exportují.

- Pneumatiky se zachovalým gumovým povrchem jsou předávány na protektorování.

- Ostatními pneumatikami zásobují recyklační podniky, kde se pneumatiky drtí na šrédrech. Drť se zpracovává na granulát nebo moučku.

- Absolutně nepoužitelné pneumatiky se využívají jako palivo v cementárnách (výhřevnost pneumatik je vyšší než výhřevnost hnědého uhlí).

Profesionalita

Certifikované podniky spolupracují se zákazníky prostřednictvím pevných dohod. Zaručují, že staré pneumatiky budou tříděny, a to na oploceném pozemku. O každé jednotlivé pneumatice se musí vést záznam v provozní knize s údajem výrobce, jejího stavu a budoucího určení.

Nejvyšší cíl: transparentnost

Přehled o komplexnosti situace v pohybech starých pneumatik v Německu podává obr. 1, sestavený na základě údajů z roku 2001. Pokusme se ho komentovat. V levém slouplku je zachycen celkový přísun pneumatik, který se skládá s pneumatik na nových automobilech (449 000 tun), z protektorovaných pneumatik (81 000 tun), z dovozu použitých vozů do Německa a z ještě použitelných pneumatik prodávaných na šrotištích. Celkové množství pneumatik za rok 2001 tudíž činí 661 000 tun.

V pravém sloupci jsou dokumentovány odhadnuté proudy obchodu s použitými pneumatikami (15 000 t) a odhadnutý provozní otěr všech pneumatik (54 000 tun). Statisticky dosud nebylo možno přesně podchytit vývoz použitých vozů, protože jsou zákazníky nakupovány nejen na trhu, ale i přímo od majitelů vozů.

V prostředním sloupku je zachyceno odhadnuté roční množství protektorování, které obnáší 545 000 t, a dále statisticky zjištěný počet starých pneumatik - 491 000 t. Poslední položka prostředního sloupku ukazuje překvapivý fakt, že do deponií je transportováno o 91 000 t pneumatik ročně více než se jich tam podle statistiky má nacházet.

Tento poněkud neúplný přehled naznačuje nejen smysl, ale i nutnost úplné registrace starých pneumatik způsobem požadovaným na Evropskou unií, protože je zřejmé, jak neúplné jsou především ty body statistiky, v nichž se skrývá možnost nelegální činnosti s odpadem nebo i nelegální obchody s automobily.

Toky starých pneumatik jsou dokumentovány na obr. 2. V pravém sloupku je uveden celkový počet pneumatik z deponií a množství pneumatik uvedených do oběhu prodejem na šrotištích.

Střední sloupek ukazuje množství v recyklaci a odstraňování: nejvyšší položku zde tvoří cementárny, které spalují ročně 260 000 t pneumatik a recyklovací zařízení dodávající 95 000 t granulátu. Kromě toho exportuje Německo ročně 40 000 starých pneumatik.

Konečně levý sloupek ukazuje různé použití starých pneumatik - na prvním místě figuruje základ (těleso) pro obnovu pneumatiky nanášením nové gumové vrstvy, poté následuje vývoz. Poměrně malá množství starých pmeumatik se používají jako konstrukční elementy, t.j. jako zábrany na skládkách nebo v zemědělství nebo v říšních a mořských přístavech.

Současný stav v Evropě

Z celkového počtu 23 německých podniků se jich v minulém roce už jedenáct úspěšně podrobilo certifikaci. Čeští zájemci si detailnější informace i pokyny pro certifikaci mohou objednat na adrese ZARE, Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.., Franz-Lohe-Stasse 19, D-53129 Bonn, Spolková republika Německo, nebo na e-mailu: info@budesverband-reifennhandel.de.

Jednou z nejznámějších firem vyrábějících zařízení a stroje na recyklování starých pneumatik je MeWa Recycling und Anlagenbau GmbH z Gechingu u Štutgartu. Tato firma postavila před rokem v hornorakouském Gmundenu největší a nejmodernější recyklační zařízení v Evropě, které získává granulát a gumovou moučku ze starých pneumatik. Na ploše 20 000 metrů čtverečních jsou tam v nepřetržitém provozu zpracovávány vyřazené pneumatiky na granulát zbavený ocelového drátu a textilu. Tento produkt se používá pro stavbu atletických drah a sportovních hřišť nebo pro povrch malých dětských hřišť. Recyklační centrum v Gmundenu zpracovává 40 000 tun starých pneumatik ročně.

Stav recyklování starých pneumatik v zemích západní a východní Evropy v roce 2001 podává tabulka, převzatá z informací ZARE. Na prvních místech figurují skandinávské státy, Rakousko a Nizozemí se stoprocentním stupněm recyklování. Nejhůře dopadá Maďarsko a Španělsko, které s 35 a 36 procenty recyklují dokonce menší podíl pneumatik než Polsko. České údaje nemá společnost ZARE bohužel k dispozici (podle dostupných údajů se u nás recykluje 15-30 % z celkového množství ojetých pneumatik, pozn. red.)

AUTOR: Čestmír Lang

Recyklace pneumatik ve vybraných evropských státech (%)

Portugalsko 86

Španělsko 36

Francie 76

Velká Británie 70

Itálie 68

Švédsko 100

Finsko 100

Polsko 43

Maďarsko 35

Německo 92

Dánsko 100

Rakousko 100

Belgie 63

Nizozemí 100
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí