zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Najvyšší rating dostala výmena PET odpadu za nové lavičky

29.09.2004
Odpady
Najvyšší rating dostala výmena PET odpadu za nové lavičky

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch Slovenskej republiky, ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni.

HESO - Regióny - pagina

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch Slovenskej republiky, ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO - Regióny je druhý štvrťrok 2004.

V rámci projektu HESO - Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a uskutočneným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO - Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:HESO - Regióny

Ratingapríl - jún 2004

[300, -300]

1.

Výmena PET odpadu za obnovené lavičky v Prievidzi

221

2.

Zavedenie skúšobného množstvového zberu odpadov v Dubnici nad Váhom

140

3.

Náramkový komunikačný systém pre starých a chorých v Trsticiach

134

4.

Zakúpenie školského žltého autobusu pre školopovinné deti v Poprade

132

5.

Využívanie vlastného doručovateľa pošty občanom na mestskom úrade v Nitre

132

6.

Vytvorenie parkovacích miest zavedením jednosmerných ciest v Petržalke

98

7.

Zníženie počtu mestských poslancov v budúcom volebnom období v Poprade

96

8.

Odmeňovanie informátorov o narušení verejného poriadku v Prievidzi

57

9.

Vysťahovanie neplatičov bytov v Šali do ubytovne v Nitre

50

10.

Označenie priechodov pre chodcov v Poprade červenou farbou

34

11.

Limitovanie počtu chovaných zvierat v Podunajských Biskupiciach

-6

12.

Proces predaja pozemku pre Aupark v Košiciach

-105

13.

Pôsobenie obvinených samosprávnych činiteľov v úrade

-128Komentár k ratingom:

1. Výmena PET odpadu za lavičky

V máji mesto Prievidza spolu so Strediskom pre separovaný zber a Informačným centrom mladých vyhlásilo akciu pre domové samosprávy na sídliskách: každý vchod v bytovom dome za odovzdanie 40 kg stlačených PET fliaš dostane od mesta obnovenú lavičku pri dome, a to výmenou starých drevených dosiek za trvácnejšie plastové vyrobené práve zo zozbieraného PET odpadu. Hodnotitelia vysoko ocenili inovatívny spôsob motivácie občanov na ochranu životného prostredia a k skrášlenie okolia. Na rozdiel od mnohých recyklačných plánov majú ľudia možnosť priamo vidieť výsledky svojej práce.

2. Skúšobný množstvový zber odpadov

V júni mestskí poslanci schválili zavedenie vrecového množstvového zberu odpadov od 1. januára 2005 v Dubnici nad Váhom v mestskej časti Prejta ako prví na Slovensku. Pri množstvovom zbere platia občania podľa objemu vyprodukovaného odpadu. Malo by to viesť k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému oproti tradičnému paušálnemu systému (paušál podľa počtu ľudí v domácnosti). Komisia víta testovanie množstvového zberu odpadov pred prípadným zavedením v celom meste. Podľa hodnotiteľov sú síce motivácia na minimalizáciu vlastného odpadu a spravodlivosť silnými stránkami systému, problémom však ostáva jeho vyššia administratívna náročnosť. Viacerí hodnotitelia poukazujú na riziko výskytu čiernych skládok pri zavedení takéhoto systému. Preto je podľa väčšiny opatrný prístup mesta správnym krokom.

3. Náramkový komunikačný systém pre starých a chorých

Vďaka iniciatíve starostu obce Trstice, okres Galanta, Františka Juhosa, zaviedli pre starých a chorých občanov náramkový komunikačný systém. Ten umožňuje rýchlu komunikáciu s miestnym zdrav...

www.openiazoch.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí