zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí se zlepšuje, ale stále máme co dohánět

07.10.2004
Obecné
Životní prostředí se zlepšuje, ale stále máme co dohánět

Pravidelnou Zprávu o stavu životního prostředí dnes schválila vláda. Zpráva analyzuje vývoj a aktuální stav životního prostředí a srovnává jej s trendy v zahraničí.

 

Po výrazném zlepšování celkového stavu životního prostředí v 90. letech 20. století lze současný stav charakterizovat jako stabilizovaný na úrovni průměru členských států EU.

 

V roce 2003 pokračovalo výrazné snižování množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. V porovnání s rokem 1990 se jedná o snížení u ukazatelů rozpuštěné anorganické soli o 13,6 %, chemická spotřeba kyslíku o 85,3 %, nerozpuštěné látky o 89,2 % a biologická spotřeba kyslíku o 92 %. Toto snížení se kladně projevilo na kvalitě řady vodních toků, což má příznivý vliv i na biologickou rozmanitost. Rok 2003 lze označit za abnormálně suchý (nejsušší za posledních 30 let), což odpovídá 76 % srážkového normálu vzhledem k dlouhodobému průměru za období let 1961–1990.

 

České lesy však stále patří k nejpoškozenějším v Evropě, průmysl má téměř dvakrát větší energetickou náročnost než je průměr bývalé evropské patnáctky. Problémem je i vysoká produkce skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele, stejně jako vysoké koncentrace přízemního ozónu.

 

„Životní prostředí se výrazně zlepšilo, ale stále máme co dohánět. Omezit vysokou produkci skleníkových plynů by mohl pomoci zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů, který v současné době projednává parlament. Připravujeme také návrh na podporu alternativních paliv, který by mohl alespoň částečně snížit znečištění z dopravy. K nápravě stavu krajiny přispívají krajinotvorné programy, které patří k jedné z mých priorit“, komentuje Zprávu ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

U emisí základních znečišťujících látek lze od roku 1990 zaznamenat výrazný pokles. U tuhých znečišťujících látek na úroveň 13,5 % roku 1990, u SO2 na 12,2 %, u NOx na 59,9 % a u CO na 44,6 %. V posledních pěti letech se však vývoj emisí nijak výrazně neměnil. Měrné hodnoty na jednoho obyvatele a na jednotku vytvořeného HDP jsou stále velmi vysoké, zejména ve srovnání s průměrnými hodnotami u EU-15 (před rozšířením k 1. 5. 2004). V oblasti kvality ovzduší lze dlouhodobě zaznamenat kladný vývoj v ukazatelích kvality ovzduší. Stálým problémem zůstává překračování imisních limitů v některých dopravně exponovaných oblastech. Nově se také objevují tendence k návratu k používání uhlí při vytápění v lokálních topeništích.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí