zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČR doporučuje pozornost věnovat financování Natury 2000

15.10.2004
Příroda
ČR doporučuje pozornost věnovat financování Natury 2000

Evropský akční program k omezení povodňových rizik, nakládání s odpadem z těžebního průmyslu, návrh směrnice o emisích z klimatizačních plynů  motorových vozidel, silniční doprava, financování soustavy Natura 2000, příprava na konferenci o změně klimatu či městské životní prostředí – to všechno jsou témata, kterými se bude zabývat dnešní zasedání Rady ministrů životního prostředí Evropské unie. Českou delegaci vede ministr Libor Ambrozek, který vystoupí s některými konkrétními návrhy.

 

Česká republika podpoří koncepci integrovaného financování Natury 2000 tak, jak ji ve svém sdělení navrhuje Evropská komise. Česká republika podpoří také nově navržené nařízení k programu LIFE , u kterého navrhne rozšíření financování na monitorování a sledování stavu lokalit a péči o lokality s převažujícím přírodním charakterem. „Finanční prostředky pro monitorování a sledování stavu lokalit soustavy Natura 2000 by měly být členským státům rozdělovány podle plochy, kterou tato území v daném státě skutečně zabírají,“ vysvětluje ministr Ambrozek. To by podpořilo ochranu přírody v těch zemích, kde se vyskytují přírodní fenomény významné z celoevropského pohledu – tedy například v České republice či na Slovensku. Česká republika také  doporučuje, aby i u strukturálních fondů a prostředků pro Rozvoj venkova byla uvedena konkrétní opatření k financování Natury 2000.

 

Česká republika podpoří záměr vyzvat Evropskou komisi ke zpracování Evropského akčního programu na omezení povodňových rizik.  K tomu se mohou využít zkušenosti a výsledky z přípravy akčních programů povodňové ochrany, které byly zpracovány a schváleny v rámci mezinárodních komisí pro ochranu evropských veletoků (například Labe a Odry) a  dosavadní výsledky spolupráce v oblasti prevence povodní z Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.

 

Podporujeme také schválení Tematické strategie o městském životním prostředí. Ta by měla řešit zejména problémy s hlukem a znečištěním ovzduší způsobenými automobilovou dopravou a problém opětného využití opuštěných, či kontaminovaných pozemků (tzv. brownfields). Za klíčové oblasti považuje Česká republika zvyšování participace obyvatel a veřejného povědomí o této problematice, podporu ekologicky šetrného chování, téma městské biodiverzity či plánování městského systému zeleně a péči o kvalitu veřejných prostranství.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí