zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

2. jednání Standing Working Group Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD)

15.10.2004
Voda
2. jednání Standing Working Group Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD)
Ve dnech 16. a 17. 9. 2004 se ve Vídni uskutečnilo 2. jednání Standing Working Group MKOD. Za ČR se ho účastnili zástupci MŽP, ředitel odboru ochrany vod a vedoucí delegace ČR v MKOD, Ing. Jaroslav Kinkor a vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v ochraně vod, Ing. Doubravka Nedvědová. Jednání řídil pan Patrick Murphy, který zastupoval prezidentku MKOD pro rok 2004 paní Catherine Day z Evropské komise. Přítomni byli dále zástupci Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Evropské komise, Německa, Maďarska, Moldávie, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Černé Hory, zástupci pozorovatelských organizací a sekretariát MKOD.

Kromě otázek rozpočtu a zpráv o činnosti pracovních skupin a podskupin MKOD (pro řízení povodí - RBM, pro přípravu mapových podkladů – GIS, pro ekonomiku – ECON, pro monitoring, laboratoře a informační management – MLIM, pro emise – EMIS, pro varovný systém a prevenci havárií – APC, pro ekologii – ECO, pro ochranu před povodněmi – FP) byly podrobněji projednány organizační záležitosti týkající se připravované ministerské konference, která se má konat ve Vídni 13. 12. 2004. Byly prodiskutovány materiály, které mají být na konferenci schváleny (Zastřešující zpráva 2004 za povodí Dunaje (Roof Report 2004) k Rámcové směrnici EU o vodní politice, Akční program ochrany před povodněmi pro povodí Dunaje a Deklarace ministrů). Na konferenci budou také představeny nejlepší práce z mezinárodní školní soutěže ke Dni Dunaje a předána cena za vítěznou práci.

Důležitým tématem jednání Standing Working Group bylo zapojení veřejnosti do procesu implementace Rámcové směrnice EU o vodní politice a úloha Dne Dunaje v tomto procesu. Den Dunaje byl uspořádán poprvé 29. 6. 2004 u příležitosti 10. výročí podepsání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. V budoucnosti by měl být slaven pravidelně a jeho účelem by mělo být zvýšení povědomí veřejnosti o její odpovědnosti za stav vody v povodí Dunaje i jejích ekosystémů.

Na tomto jednání dostala delegace Ukrajiny možnost prezentovat projekt plavební cesty Bystroje, která významným způsobem ovlivní Deltu Dunaje a přítomní byli seznámeni s postupem prací na Regionálním projektu UNDP/GEF pro povodí Dunaje. V roce 2004 začala druhá fáze tohoto projektu, který se významnou měrou podílí na financování mnoha aktivit a studií, bez kterých by MKOD nemohla dosáhnout tak významného pokroku.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí