zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované systémy řízení při certifikaci

27.10.2004
EMS
Integrované systémy řízení při certifikaci
Má-li se firma uplatnit na trhu, je jakost nabízených výrobků či služeb podmínkou nutnou, dnes však nikoli postačující.

Proces budování systému řízení je náročný a zdlouhavý.Při rozhodování, jaký systém bude té které organizaci vyhovovat, je nutno zvážit všechna hlediska připadající do úvahy. Má-li se firma uplatnit na trhu, je jakost nabízených výrobků či služeb podmínkou nutnou, dnes však nikoli postačující.

Následují další kritéria, jako například specielní problematika potravinářského průmyslu (zavedení systému a certifikace dle HACCP), v případě ochrany životního prostředí vhodnost zavedení systému environmentálního managementu (EMS nebo EMAS), dále hlediska vyplývající z legislativy, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( program „Bezpečný podnik“, riziková analýza). Jelikož zvlášť poslední tři systémy mají řadu společných prvků, ukazuje se jako výhodné komplexní zavádění integrovaného systému řízení.

Řada článků norem je nejen podobně zaměřená, ale některé se dokonce ve svých požadavcích shodují. Toho lze využít při plánování implementace těchto systémů a namísto jednotlivých dílčích kroků zvolit systém integrovaný. Tak potom namísto několika postupů popisujících adekvátní procesy lze vytvořit jeden společný (např. lze vyhlásit jednu celkovou politiku organizace společnou pro oblast SM BOZP (OHSAS), QMS i EMS; společný postup pro oblast komunikace, řízení dokumentů, monitorování a měření atd).

Rovněž zavádění, posuzování a certifikace těchto systémů odděleně by v jedné společnosti vedlo k tomu, že se neustále v organizaci budou střídat skupiny externích a interních auditorů, a organizace prakticky z auditování nevyjde. Pokud se sečtou také náklady na tyto audity (zvlášť v případě, že je budou provádět různé certifikační orgány), a při úvaze, že všechny certifikované systémy vyžadují periodický dozor, je jasné, že časově i finančně by náklady stoupaly. Do budoucna směřuje vývoj v oblastech systémů řízení k tzv. systémům integrovaným.

Je ovšem logické, že budování a organizace zavádění integrovaného systému bude náročnější než v případě oddělených systémů. Je možné postupovat 3 způsoby:

 1. Komplexní zavádění integrovaného systému řízení
 2. Implementace v rámci přechodu systému řízení na novou normu ISO 9001:2000
 3. Implementace v rámci rozšiřování stávajícího systému řízení, který již zahrnuje některou z částí budoucího integrovaného systému

Vzhledem k náročnosti bude vhodné uvážit ve všech těchto případech vhodnost využití kvalitní poradenské firmy a postupovat ve spolupráci s kvalifikovaným poradcem-konzultantem. Postupovat je nutné bude přibližně následujícím způsobem:

 • Úvodní analýzy v rozsahu požadavků jednotlivých norem (zpracování relevantních požadavků legislativy, definování hlavních a vedlejších procesů v organizaci)
 • Řešení implementace integrovaného systémového řízení:
 • Tvorba metodiky identifikace a hodnocení rizik v jednotlivých oblastech a návrh řešení identifikovaných rizik
 • Zpracování integrované politiky, cílů a cílových hodnot, programů pro jejich realizaci
 • Tvorba systémové dokumentace
 • Naplnění relevantních právních požadavků
 • Zajištění havarijní připravenosti
 • Stanovení způsobu měření a monitorování
 • Zajištění školení managementu, interních auditorů a nakonec i zaměstnanců všech úrovní
 • Naplánování a provedení interních auditů
 • Naplánování a provedení certifikačního auditu (případně předauditu)
 • Proces zlepšování, aktualizace, dozorové (recertifikační) audity

Působení společných faktorů v rámci integrovaného systému je vidět na následujícím obrázku:

Působení společných faktorů v rámci integrovaného systému řízení

Zvlášť v oblastech s velkým počtem environmentálních aspektů s významnou povahou a důležitostí (obvykle výrobní nebo zpracovatelské organizace s významnými dopady na životní prostředí jako např. chemický nebo gumárenský průmysl) a při vidině vstupu ČR do EU bude implementace některého ze systémů managementu ochrany životního prostředí nezbytností. Rovněž analýzy rizik a systém managementu BOZP bude stále více v popředí zájmu nejen u výrobních organizací, a tak implementace integrovaného systému řízení již dnes je nemalou výhodou a náskokem před konkurencí a do budoucna investicí, která se jistě vyplatí.

Pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci (malé a střední) je zde možnost navíc na realizaci takovéhoto projektu získat státní příspěvek v rámci vládního Programu TRH (Program podpory zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů poskytovaný prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky). Tento program umožňuje poskytnout podnikatelským subjektům příspěvek na certifikaci ve výši 50% nákladů na poplatek za vydání certifikátu a nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací podle norem ISO 9001 nebo ISO 14001 nebo zaváděním programu EMAS. Maximální výše příspěvku je 200 tis. Kč, výše příspěvku na certifikaci integrovaného systému podle ISO 9001 společně s ISO 14001 je maximálně 300 tis.Kč. Více informací a podmínky programu najdete na www.cmzrb.cz.


Ing. Monika Becková

Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí