zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

29.10.2004
Obecné
Krátce - různé

Evropská komise schválila švédský návrh na odpuštění energetické daně firmám, které zavedou řídící systémy šetřící elektrickou energii. Švédské firmy platí energetickou daň ve výši 5 švédských korun/MWh za elektřinu spotřebovanou ve výrobním procesu. Švédsko chce odpustit daň firmám, které během 5 let budou schopny dodržovat určité, předem stanovené podmínky. K těm patří zavedení energetického systému, který povede ke stanoveným úsporám spotřeby elektrické energie. Cílem je dosáhnout 2 % úspor v celkové spotřebě elektřiny Švédska.

Evropská komise se rozhodla, že podá na Německo žalobu u Evropského soudního dvora, pokud nedojde ze změně pravidel v oblasti placení záloh na jednorázové obaly na německém trhu, která byla zavedena od 1.1.2003 a 22.9.2004. Nová pravidla znamenají, že povinná záloha na obaly je účtována zákazníkovi při nákupu minerální vody, piva a sycených i nesycených nealkoholických nápojů a ovocných džusů. Maloobchodníci jsou však povinni odebírat zpět pouze přesně ty typy obalů, které sami prodávají. To znamená, že zákazník nemůže obal vrátit ve všech prodejnách. Současná německá legislativa tak postihuje hlavně zahraniční dodavatele, kteří uvedené výrobky vzhledem k dopravní náročnosti při zpětném odběru obalů dodávají v 95 % případů v obalech jednorázových.

KŘIŽANOV - Čistírnu odpadních vod a veřejnou kanalizaci v Křižanově, jejichž stavba stála 86 miliónů korun, čeká 4. listopadu kolaudace. Tentýž den budou stavby uvedeny do zkušebního provozu.
Po kolaudaci se na čističku budou moci postupně napojovat některé domácnosti. Zásadní podmínkou napojení je zrušení nynějších septiků. Užitá technologie totiž vyžaduje přítok nepřečištěné odpadní, případně dešťové vody. Poslední etapa výstavby kanalizace by měla být uvedena do provozu v září 2005 a poté bude možné na čističku napojit téměř celé dvoutisícové městečko. Čistírna odpadních vod byla vybudována pomocí státní dotace, proto se byli minulý týden při Dnu otevřených dveří podívat na postup stavby místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal (KDU-ČSL), ministr životního prostředí Libor Ambrozek a František Dohnal, hejtman kraje Vysočina.

Pětasedmdesát miliónů korun si vyžádala výstavba čistírny odpadních vod pro Klobouky a Kašnici. V úterý ji kloboucký starosta Jindřich Koubek (ODS) oficiálně převzal do trvalého užívání.
Z celkových nákladů Kloboučtí získali 38 miliónů ze státní dotace, 12,5 miliónu jim Státní fond životního prostředí poskytl ve formě půjčky. "Zbytek jsme museli zajistit z vlastních zdrojů, částečně také úvěrem města," doplnil Koubek. Samotná čistírna v nejnižší části u železničního přejezdu pod obcí Kašnice stála pětadvacet miliónů korun. Dvojnásobek bylo zapotřebí na zřízení 6,5 kilometru kanalizačního vedení a domovních přípojek pro obyvatele Klobouk.
Stavební práce započaly v roce 2002 a oficiální převzetí v úterý zakončilo zkušební provoz. Technologie musela obstát v praxi ověřovacího provozu a potvrdit, že vyhovuje předepsaným parametrům na kvalitu vypouštěných vod. Problém kanalizace ale mohl být na Kloboucku vyřešen již dříve. Původní plán totiž předpokládal, že vznikne čistírenský komplex pro Klobouky, Kašnici a Krumvíř. V Krumvíři ale zastupitelé nakonec na společný postup rezignovali. Výstavba tak musela být odložena, a to navzdory skutečnosti, že již bylo fakticky zajištěno i financování akce.

Rybáři tvrdí, že jejich velkým nepřítelem jsou kormoráni. Informace, o jak velká hejna u Musíku nebo Vrbsku jde, se velmi různí. Rybáři tu vídávají více než sto nenasytných zobáků. Ochránci přírody, kteří dlouhodoběji z ornitologického hlediska lokalitu sledují dalekohledem, jim odporují. Ohánějí se tím, že komunita čítá kolem deseti kusů. Otázku, jak to s kormorány je a zda je účinné je plašit, nebo raději žádat o odstřel, jsem probírala nejednou. Nemám jako laik úplně jasno, zda dát za pravdu jedné či druhé straně. Myslím si, že víc na frak může dát přírodě člověk. Pokud jde ale o pytláky, Oldřich Pecha junior hodnotí situaci pozitivně. Řádí prý daleko méně než v minulých letech. "Myslím si, že ty známé firmy v celém okruhu máme podchyceny. K výrazným konfliktům nedochází také změnou legislativy: pytláctví již není posuzováno jako přestupek, ale jako trestný čin," připomněl.

Když se nemůžeme dohodnout, sepíšeme příručku, řekli si ekologové a lovci ptactva. Ti se pětadvacet let hádali o výklad směrnice o tažných ptácích. Ta zakazuje tyto ptáky lovit během období rozmnožování a migrace. Zatímco ekologické organizace byly s touto úpravou spokojeny, lovci se od roku 1994 dožadovali změn.
Řešení sporu má přinést nová příručka, v níž ekologové společně s lovci vysvětlí, jakým způsobem se bude směrnice uplatňovat v praxi. Třeba i to, jak se uvede do života jeden z požadavků směrnice na vznik tzv. ptačího kalendáře. Jde o rozpis zásadních událostí v životě ptáků rozdělených do periody po deseti dnech. Příručka by měla také stanovit pravidla pro lov v chráněných oblastech Natura 2000.
Příručka však není všelékem, varují někteří ekologičtí aktivisté. Například francouzská Strana zelených raději nabádá k obezřetnosti. Francouzská lovecká lobby už totiž naznačila, že příručka nepříručka, lovit budou tak, jak uznají za vhodné.

Nemak, mexická firma, získala integrované povolení pro výstavbu druhého závodu v průmyslové zóně Joseph u Havraně na Mostecku. Ekologický právní servis (EPS) tvrdí, že ministerstvo životního prostředí ho mělo zrušit.

Největší prodejnu biopotravin v ČR otevřela v Praze firma Albio. Na ploše 150 metrů čtverečních najde spotřebitel vedle potravin v bio kvalitě také přírodní kosmetiku.

Vsetín Na šest tun nebezpečného odpadu se ve Vsetíně podařilo vybrat při letošním podzimním mobilním sběru. Lidé se jeho prostřednictvím mohli zdarma zbavit odpadu, který je klasifikován jako nebezpečný a do běžných kontejnerů a popelnic nepatří. Během čtyř dnů přistavila firma nákladní vůz postupně ve všech částech města, obyvatelé Vsetína na jeho korbu nanosili celkem pět a půl tuny nebezpečného odpadu. "Dvě tuny připadly na vyřazená elektronická zařízení, jako jsou například televizory, druhou nejvýznamnější položkou pak byly barvy, jichž se vybrala tuna,"řekla mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Mobilní sběr nebezpečného odpadu pořádá vsetínská radnice pravidelně na jaře a na podzim už od roku 2002. "Pro občany je to pohodlný způsob, jak zdarma odložit nebezpečný odpad. Nemají pak důvod zbavovat se jej například prostřednictvím černých skládek,"podotkl vedoucí městského odboru životního prostředí Jiří Trezner.

SVĚT MUSÍ INVESTOVAT DO ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Svět potřebuje investovat v příštím čtvrtstoletí do energetických zdrojů 568 miliard dolarů ročně, má-li být uspokojena rostoucí globální spotřeba energie. Ve svém ročním výhledu to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Kvůli nedostatečným investicím mají ceny ropy, zemního plynu i elektřiny v posledních letech tendenci k výraznému růstu, dodala agentura, která monitoruje energetické trhy pro 26 západních zemí včetně ČR. Dnešní odhad potřeby investic je 155 miliard dolarů, tedy 37 procent, nad ročním objemem investic v roce 2000, z něhož jsou poslední dostupné údaje. Celkově by se podle agentury a její zprávy World Energy Outlook mělo do roku 2030 globálně investovat celkem 16 bilionů dolarů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí