zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program Reality pomůže i městům a obcím

04.11.2004
Geologie
Program Reality pomůže i městům a obcím
Nejen kraje nebo velká města, ale i malé obce mají příležitost dosáhnout na dotace z programu Reality a díky nim si pomoci ať už při regeneraci brownfields na svém území
Nejen kraje nebo velká města, ale i malé obce mají příležitost dosáhnout na dotace z programu Reality a díky nim si pomoci ať už při regeneraci brownfields na svém území, výstavbě a rekonstrukci objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb, či při výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro podnikatelské zóny.

Celkem 2,4 miliardy korun je v programu Reality, uskutečňovaném v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, připraveno pro období let 2004 až 2006 (resp. od července 2004 do října 2006) na podporu projektů výstavby a regenerace nemovitostí (objektů a tzv. podnikatelských zón) určených pro podnikání. Nenávratnou přímou dotaci mohou k tomuto účelu získat jak malé a střední podniky či developerské firmy, tak obce, svazky obcí a kraje.

PENÍZE PRO BROWNFIELDS

Počátkem října vládní agentura CzechInvest, která je pro program Reality implementačním orgánem, evidovala již dvě desítky žádostí o dotace, přičemž zhruba třetinu tvořily žádosti měst a obcí. Ing. Ivo Semerák, ředitel odboru finanční realizace projektů CzechInvestu, konstatuje, že program Reality má ambici významně pomoci i při regeneraci lokalit přímo na území měst a obcí, které byly dříve používány pro průmyslovou či zemědělskou výrobu, případně i pro jiné účely, a nyní jsou zdevastovány a opuštěny (tzv. brownfields). "Je však třeba připomenout, že území, které je regenerováno, musí být využito převážně na podnikatelskou zónu," zdůrazňuje inženýr Semerák. Podle jeho slov proto podporu v podstatě získají jen takové projekty, které budou sloužit zpracovatelskému průmyslu či na něj navazujícím službám. OP Průmysl a podnikání je zaměřen, jak už vyplývá z jeho názvu, na průmysl a návazné podnikání, které s průmyslem souvisí. Proto by na dotaci z programu Reality nedosáhl napřík lad projekt na výstavbu aquaparku, byť by měl i reálnou šanci stát se z podnikatelského hlediska velice úspěšným.

Výše dotace je omezena pouze spodní hranicí, která činí 1 mil. Kč (pro dotaci na projektovou přípravu projektů je spodní hranice 0,5 mil. Kč), horní hranice prakticky omezena není, resp. neměla by překročit 1,5 mld. Kč. V CzechInvestu ovšem nepředpokládají, že by se o žádosti z programu Reality hlásil větší počet subjektů s projekty takového rozsahu. Ostatně hodně napovídá už to, že zmíněné dvě desítky dosud podaných žádostí usilují o podporu celkem ve výši kolem 130 miliónů korun, takže každá z nich sahá po dotaci v průměrné výši zhruba 6 miliónů.

Brownfield je programem definováno jako území, které je v současné době nevyužitelné pro podnikání - a aby mohlo být k tomuto účelu využívané, musí proběhnout jeho regenerace. Může to tedy být nejen areál bývalého velkého průmyslového podniku na území města, ale třeba i opuštěný areál někdejšího JZD v malé obci či jiné zdevastované území. Dotacemi na úhradu uznatelných nákladů jsou přitom pro účely regenerace brownfieldu z programu Reality zejména podporovány sanace, demolice a rekonstrukce objektů..

Pro případné zájemce o dotaci z programu Reality je důležitá informace, že tuto podporu lze kombinovat s podporou z jiných zdrojů. Inženýr Semerák si proto umí představit případ, kdy by program Reality podpořil například demolice či rekonstrukce objektů ve zdevastovaném areálu, kde se již řadu let nevyrábí, a z dalšího zdroje, například Státního fondu životního prostředí, by přišly peníze na odstranění starých ekologických zátěží.

JAK DOSÁHNOUT NA DOTACI

Žádat o dotaci z programu Reality lze několika způsoby.

Obec může podat žádost až ve fázi, kdy má již projekt připravený, je vybrán zhotovitel a stavba je připravena k vlastní realizaci. Pokud se touto investiční akcí obec "vejde" do programu Reality a její žádost o dotaci je schválena, může počítat s přidělením podpory zhruba do dvou měsíců.

Jinou možností - a tu inženýr Semerák doporučuje - je, že obec podá CzechInvestu přes některou z jeho regionálních kanceláří obecnější informace o uvažovaném projektu a již v této v první fázi obdrží rozhodnutí, zda je projekt v rámci programu Reality přijatelný. Zároveň od CzechInvestu dostane k tomu podmínky a dodrží-li je, má reálnou naději pro přípravu projektové dokumentace a na vlastní realizaci projektu dotaci získat.

"Doporučujeme obcím, aby již v nejranější fázi, třeba jen projektového záměru, podaly žádost naší regionální kanceláři, která ji posoudí z věcného i formálního hlediska a vydá žadateli potvrzení o jejím přijetí. Tento krok představuje pro obec celkem značnou jistotu, že dotaci pak skutečně obdrží," tvrdí inženýr Semerák. Ještě výhodnější pro obec podle něho je, pokud si napřed podá žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace. Uspěje-li, má potom velkou šanci, že získá dotaci i na vlastní stavební část.

RADIT SE UŽ OD POČÁTKU

"Obec určitě nešlápne vedle, jestliže si nejprve prověří slučitelnost svého záměru s programem Reality na naší Zelené informační lince 800 800 777 a pak přípravu žádosti co nejvíce průběžně konzultuje s naší regionální kanceláří. Úplné znění programu a další informace k němu nalezne také na naší webové stránce www.czechinvest.cz. Upozorňujeme také na nutnost určité obezřetnosti při případném výběru poradenské agentury. Na trhu jich už operuje velké množství a ne každá poskytuje profesionální, cenově přiměřené služby. Vzhledem k dobré spolupráci mezi CzechInvestem a regionálními poradenskými a informačními centry (RPIC) a regionálními rozvojovými agenturami bych právě tyto subjekty doporučil v první řadě. Jejich účast na přípravě projektu i žádosti pro nás totiž představuje určitou záruku," říká ředitel odboru agentury CzechInvest.

"Rozhodně by se však ani menší obce neměly zaleknout na první pohled - kvůli více typům podporovaných projektů - zdánlivě složitého programu Reality. Vždyť pro podání žádosti nevyžadujeme prakticky žádnou administrativu navíc a chceme vlastně pouze běžnou dokumentaci typu územního rozhodnutí a stavebního povolení, zhotovitele vybraného ve veřejné soutěži apod. Tedy náležitosti, které by si investor musel obstarat i tehdy, pokud by stavbu prováděl čistě ve vlastní režii," dodal inženýr Semerák.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

OP Průmysl a podnikání 2004 - 2006

(čerpání do 2008) mil. eurPriorita - Rozvoj podnikatelského prostředí 174

1.1. Prosperita 56

1.2. Reality 80

1.3. Školicí střediska 21

1.4. Klastry 17

Priorita - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků 160

2.1. Start, Kredit, Rozvoj a Marketing 83

2.2. Inovace 42

2.2. Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 35

3. Technická pomoc 14

Celkem 348
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí