zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pesticídová časovaná bomba!

15.11.2004
Chemické látky
Pesticídová časovaná bomba!

Aktivisti Greenpeace pracujú na zabezpečení toxických chemikálií z bývalého JRD.

Organizácia Greenpeace dnes začala akciu na zabezpečenie chátrajúceho skladu starých pesticídov pri obci Bielovce na južnom Slovensku. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzajú približne 2 tony toxických látok, ktoré ohrozujú nielen životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Vzorky chemikálií z Bieloviec, ktoré nechala organizácia analyzovať v nezávislých laboratóriách, potvrdili prítomnosť viacerých nebezpečných a zdraviu škodlivých látok (1). Šokujúce je zistenie prítomnosti látky Toxafén, ktorej použitie je medzinárodne zakázané. Na Slovensku nie je povolené jej použitie už od roku 1984! (2)

Budova, v ktorej pesticídy ležia, chátra, okná a dvere na objekte sú rozbité. Časť strechy už spadla, takže do miestnosti, kde sú nebezpečné látky rozsypané, zateká. Merania, ktoré realizoval Greenpeace, potvrdili nielen prítomnosť nebezpečných pesticídov v budove, ale aj kontamináciu pôdy vo vzdialenosti 10 metrov od objektu. Prítomnosť pesticídov Atrazín, Simazín a Lindán, ktoré boli detekované vo vzorkách zo skladu i  pôdy mimo objektu, je alarmujúca, pretože existuje reálne nebezpečenstvo ich priesaku do spodných vôd. (3).

Vyše 20 aktivistov organizácie dnes ráno začalo zabezpečovať budovu v Bielovciach pred poveternostnými vplyvmi. Špeciálny tím aktivistov Greenpeace v protichemických oblekoch a plynových maskách začal pod dohľadom odborníkov umiestňovať staré pesticídy do špeciálnych sudov určených na skladovanie nebezpečných chemikálií.

Ako dnes na mieste akcie povedal Mgr. Martin Hojsík, koordinátor toxickej kampane Greenpeace, štátne orgány odhadujú zásoby starých pesticídov v SR na 300 až 400 ton. „Je pravdepodobné, že podobných objektov, ako je tento v Bielovciach, je po celom území Slovenska roztrúsených niekoľko stoviek. Každý z nich je pritom pesticídovou časovanou bombou, ktorá môže ohroziť zdravie ľudí i životné prostredie,“ dodal Mgr. Hojsík.

„Od revolúcie uplynulo 15 rokov a veci sa zmenili len k horšiemu – objekty chátrajú, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Štát na celej čiare zlyhal. Nemožno sa donekonečna vyhovárať na nedostatok finančných prostriedkov. Štát musí začať konať!“ vyhlásil koordinátor toxickej kampane Greenpeace Mgr. Hojsík. 

Akcia Greenpeace, na ktorej sa zúčastňujú aktivisti zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Rakúska a Nemecka, potrvá až do zabezpečenia všetkých nebezpečných látok v objekte tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu chemikálií do životného prostredia. Pravdepodobné ukončenie prác sa očakáva v piatok 12. novembra 2004.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Mgr. Martin Hojsík, Koordinátor toxickej a genetickej kampane Greenpeace, mobil: 0905313395

Juraj Rizman, hovorca Greenpeace, mobil: 0908 729 997, e-mail: juraj.rizman@greenpeace.sk

Poznámky:

(1) Analýzu chemických látok zo skladu v Bielovciach vypracovali pre organizáciu Greenpeace nezávislé laboratóriá Environmental Institute s.r.o. v Koši.

(2) Toxafén – v minulosti predávaný tiež pod obchodným názvom Melipax (vyrábaný v NDR). Ide o chemickú látku druhej triedy toxicity, ktorej používanie bolo v USA zakázané v roku 1982. U nás táto látka nie je registrovaná medzi povolenými prípravkami na ošetrovanie rastlín a jej import je zakázaný. Zákaz používania platí v SR od roku 1984. Medzinárodne Toxafén zakazuje Štokholmský dohovor o perzistetných organických polutantoch. Štúdie na zvieratách ukázali, že dlhodobá expozícia toxafénu môže spôsobiť poškodenie pečene, obličiek, štítnej žľazy a imunitného systému. Tiež môže spôsobiť mierne zmeny vo vývoji plodu.

(3) Atrazín, Simazín a Lindán (gama-hexachlórocyklohexán) sú chemické látky, ktoré sú na zozname prioritných zlúčenín Rámcovej smernice pre vodu Európskej únie (EU Water Framework Directive, Decision No 2455/2001/EC). Tieto pesticídy boli stanovené aj vo vzorkách pôd z Bieloviec. Podľa záverov analýz  Environmental Institute s.r.o. je reálne nebezpečenstvo ich priesaku do spodných vôd.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí