zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrola subjektů provozujících zařízení s obsahem PCB

01.12.2004
Odpady
Kontrola subjektů provozujících zařízení s obsahem PCB
Inspektoři ČIŽP provedli v loňském roce celkem 66 kontrol společností provozujících zařízení s obsahem PCB. Společnosti zahrnovaly celé spektrum subjektů od drobných provozů až po rozsáhlé distribuční společnosti.

Kontrolovány byly především subjekty průmyslové a zemědělské výroby, servisy, společnosti zabývající se rozvodem elektrické energie, a také společnost provozující sběr odpadních olejů obsahujících PCB.

U těchto subjektů byl prověřován způsob nakládání s PCB a se zařízeními, která je mohou obsahovat, způsob nakládání s odpadními oleji s PCB a dodržování předpisů souvisejících s provozem zařízení s obsahem PCB. Výsledkem kontrol bylo zjištění odpadních olejů s PCB u 8 subjektů, v jednom případě došlo při nakládání s nimi k porušení zákona. Celkem ve 13 případech došlo k porušení zákona, ze zahájených správních řízení již jedno rozhodnutí nabylo právní moci.

Problémy při kontrolách

V průběhu kontrol narazili inspektoři ČIŽP také na další nedostatky, k nimž patřilo např. porušení zákona tím, že provozovatel nevedl evidenci zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a přítomnost PCB byla již prokázána. Řada provozovatelů ke zdůvodňování nejasností využívala nepřesných formulací zákona. Nejčastěji z jejich strany zaznívaly námitky, že "zařízení o obsahu oleje větším než 5 l, které může obsahovat PCB", nelze označovat, protože předpis nestanovuje jak. Častou námitkou rovněž bylo, že "zařízení o obsahu oleje větším než 5 l nemůže obsahovat PCB - i bez zákonem stanoveného prokázání o nepřítomnosti PCB -, tudíž jej není třeba evidovat ani označovat".

Ve druhém případě lze sice nařídit kontrolní rozbor, nicméně jeho provedení bude ze strany provozovatele podmiňováno technickými a provozními parametry a k ověření nedojde v zákonem stanovené lhůtě jednoho roku. Zákon zároveň nestanovuje termín, kdy má být prokázána nepřítomnost PCB v zařízení. Je zde pouze stanoveno datum, do kterého jsou povinni vlastníci (držitelé) PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci tato odstranit (nejpozději však do konce roku 2010).

Životní prostředí nebylo ohroženo

Z provedených kontrol vyplynulo, že zjištěné nedostatky v převážné části případů přímo neohrožovaly životní prostředí. Na základě provedených kontrol a zjištěných nedostatků vypracuje MŽP metodiku dalšího postupu v návaznosti na novelu zákona o odpadech a současně bude zajištěno školení inspektorů ČIŽP tak, aby se zamezilo nejasnostem ve výkladech zákona, což bylo největší překážkou při kontrolní činnosti ČIŽP v této oblasti.

Zdroj: ČIŽP
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí