zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lidem nelze brát možnost hájit svá práva

13.12.2004
EIA
Lidem nelze brát možnost hájit svá práva
Navržený dálniční zákon razantně zasahuje do právního řádu. Předkládající poslance lze přirovnat k chirurgovi, kterému se nechce zdlouhavě operovat, a tak jednou ranou rozetne břicho a prohlásí operaci za hotovou. Podobně i oni bezhlavě ruší práva vlastníků a mění procesní postupy tak, že řízení před stavebním úřadem se stanou fraškou. To vše kvůli proklamovanému účelu - co nejrychleji povolit stavbu dálnic a rychlostních komunikací a kvůli představě, že dálnice rovná se blahobyt.

Řízení se stejně nezrychlí.
Tohoto cíle ale předkladatelé nedosáhnou. Na výstavbu silnic a dálnic nemá stát peníze v takovém objemu, aby mohly být plánované stavby postaveny rychleji, než by tomu bylo bez dálničního zákona. Pokud jednotlivé stavby budou mít stavební povolení, avšak prostředky na jejich výstavbu nebudou k dispozici, dojde aplikací tohoto zákona ke zbytečnému zásahu do práv vlastníků, práva na samosprávu obcí nebo k zásahu do práva na soudní ochranu.
Nemyslím, že by přijetím zákona došlo k výraznému zrychlení správních řízení. V mnoha případech nyní dochází k jejich podstatnému zdržení jen v důsledku nepřipravenosti dokumentace či nedodržování zákonných lhůt stavebními úřady. Kromě nedodržování lhůt činí úřady při projednávání procesní chyby. Tím také odůvodňuje poslanec Hanuš předložení zákona. Ale namísto toho, aby se zasazoval o to, aby úřady chyby nedělaly a rozhodovaly v souladu se zákony, řeší to tím, že omezuje lidem postiženým chybným rozhodnutím právo se takovému chybnému rozhodnutí bránit.

Omezení práva vlastnit
Navíc jde o výrazný zásah do vlastnického práva neboť nutí stavební úřady, aby ignorovaly jeho porušování tím, že nevyřešené občanskoprávní námitky nejsou důvodem pro přerušení řízení. Stavební úřad tak musí vydat povolení pro dálnici přes soukromé zahrady. A dálniční zákon následně vylučuje efektivní soudní ochranu poškozených vlastníků.
Dálniční zákon fakticky umožňuje vyvlastnit bez náhrady. V případě, že stát majiteli vyvlastní pozemek použitý jako zástava, má se rozdělit kupní cena mezi vyvlastněného majitele a zástavního věřitele. A když se nedohodnou, má být složena u soudu, dokud ten nerozhodne. Při rychlosti soudů tak vlastník přijde o pozemky a náhradu dostane možná až po několika letech. Podobně zákon řeší i věcná břemena a předkupní právo.
Bohužel se upřednostňuje co nejrychlejší rozhodování, i když bude špatné a nebude vycházet z reality. Umožňuje totiž, aby stavební úřad vydal stavební povolení bez toho, že by se ke stavbě vyjádřily dotčené státní orgány. Fakticky tak přenáší jejich kompetenci na stavební úřad. Stavba dálnice tak bude posuzována jen z hlediska stavebního.
Dále se v návrhu zakazuje požadovat při posuzování vlivu stavby na životní prostředí posouzení variant trasy dálnice neobsažených v územním plánu. Předložený zákon je totalitní - místo aby trasování dálnic i sama jejich potřeba byly projednány s veřejností a samosprávami, zachovává trasy vymyšlené projektanty podle parciálních zájmů Ředitelství silnic a dálnic. Mnohdy jde o desítky let staré trasy, které nemohly předvídat vývoj.

Občané ztratí vliv
Ti, kterých se výstavba dotkne, mají teoretickou šanci se vyjádřit až k hotovému projektu před stavebním úřadem. Avšak při prosazování těchto hotových projektů ve stavebním řízení jsou marginalizovány jiné zájmy - nejen ochrana životního prostředí - a pošlapávána práva vlastníků. Jak přímo omezením vlastnického práva, tak oslabením procesních práv.
Co si projektanti usmyslí, to stavební úřad vrchnostensky prosadí a lid ať mlčí, stejně ničemu nerozumí! Dálniční zákon činí z obyvatel bezprávné tvory - rozhodování o tom, jaké mají zájmy, dává plně do rukou úřadu (a navrhovatele tras). A to vše chtějí předkladatelé označit za veřejný zájem.
Autor je právníkem občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí