zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - novela vyhlášky 381/2001 Sb.

16.12.2004
Odpady
Nad dotazy čtenářů - novela vyhlášky 381/2001 Sb.

Je i po novele vyhlášky č. 381/2001 Sb. nutné mít souhlas k netřídění odpadu, pokud původce odpadu podobného komunálnímu odpadu ze živností apod. zařadí odpad pod katalogové číslo 20 03 01?

S účinností dnem 1. října 2004 byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, částka 175, ročník 2004 pod č. 502/2004 Sb. až 505/2004 Sb. vyhlášky, kterými se mění vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Vyhláškou č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) bylo, mezi jinými, změněno i ustanovení § 2 odst. 4. Změna zjednodušuje nakládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu z nevýrobní činnosti (z úřadů, škol, kanceláří apod.) právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v případě, že se nezapojí na základě písemné smlouvy do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky v původním znění, kterým bylo stanoveno zařazování zbytkového odpadu po vytřídění nebezpečných a využitelných druhů odpadů z odpadu podobného komunálnímu odpadu pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu nebo jako směs v něm obsažených konkrétních druhů odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru a to ještě pouze v případě, že původce tohoto odpadu získá souhlas k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu od příslušného orgánu veřejné správy, se ukázalo v praxi problematickým, a to jak pro původce, tak pro svozové firmy, tak pro provozovatele skládek, kteří tento zbytkový odpad po nezbytném vytřídění nebezpečných a využitelných složek komunálního odpadu braly od obcí pod katalogovým číslem 20 03 01. Problémy s nadbytečnou administrativou toto ustanovení činilo i příslušným orgánům veřejné správy. Podle § 2 odst. 4 vyhlášky ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. bude zbytková směs odpadů po vytřídění nebezpečných a využitelných druhů odpadů z odpadu podobného komunálnímu odpadu i od původců tohoto odpadu zařazována pod katalogové číslo 20 03 01 a to bez souhlasu k upuštění od dalšího třídění a odděleného shromažďování v něm obsažených druhů odpadů, jak vyplývá z formulace „pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad“. Se zařazováním tohoto odpadu pod katalogové číslo 20 03 99, které bývá pro zařazení tohoto odpadu používáno, nelze doporučit z důvodu stanoveného postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů, stanoveném v § 2 odst. 1 písm.d) vyhlášky.

Zdroj: e-mailove noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí