zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

07.01.2005
Obecné
Krátce - různé

Více než půl miliardy korun chce v letech 2006 až 2008 investovat akciová společnost VaK Zlín do budování a rekonstrukce kanalizační sítě a čističek odpadních vod. Všechny aglomerace na Zlínsku nad 2000 obyvatel tak budou odkanalizovány a napojeny na zmodernizované čističky. Na projekt přispěje pravděpodobně Fond soudržnosti, počítá se i s prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Zbytek pokryjí vlastní zdroje investora. "Více než polovinu nákladů tvoří dotace. Tyto peníze se neodepisují. Investiční náklady se tak v cenách odrazí v sociálně akceptovatelné míře," uvedl předseda představenstva společnosti Milan Soldán.

Zařízení na výrobu tepla a rekonstrukce
Je rekonstrukce zařízení na výrobu tepla pro sušárnu a výrobní haly předmětem podpory programu OPPP, programů Úspory energie nebo Obnovitelné zdroje energie?
Rekonstrukce zařízení, respektive celého tepelného hospodářství předmětem podpory je. Používání hoblin a pilin, tedy biomasy, je zahrnováno do využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto je nutné, aby vaše zařízení svou výrobou přispělo ke snížení emisí CO2 minimálně o 600 tun ročně. Výše dotace se určuje z uznatelných nákladů. Jejich výpočet se provádí porovnáním s náklady klasického zdroje. Tím může být i plynová kotelna. Na rozdíl od plynové kotelny se do nákladů na kotelnu na biomasu zahrnují i náklady spojené s vybudování a zajištěním skladovacích prostor.

REGISTR EMISNÍCH POVOLENEK BY MĚL BÝT DO BŘEZNA
Zakázku na dodávku a provozování technologické infrastruktury pro národní registr emisních povolenek získala společnost LogicaCMG. Obchodování s povolenkami mělo v ČR stejně jako v dalších členských státech EU začít v lednu, ale opozdí se. LogicaCMG chce uvést systém do provozu k 1. březnu. Registr, který bude přístupný přes internet na adrese www.povolenky.cz, společnost LogicaCMG dodá společně s firmou Soluziona. Systém bude zajišťovat například registraci povolenek a jejich přidělení producentům CO2. Bude také zaznamenávat data o emisích vypouštěných do ovzduší jednotlivými podniky a srovnávat s přidělenými povolenkami, evidovat obchody s povolenkami či řídit schvalování obchodních transakcí. Bude rovněž zajišťovat komunikaci se systémy Evropské komise.

Port Blair Jeden z posledních kmenů, který žije jako v době kamenné a jehož členové se živí výhradně lovem a sběrem, je po tsunami ohrožen hladomorem. Kmen Ongeů na indickém souostroví Andamany a Nikobary přežil tsunami, škody na životním prostředí však mohou znamenat jeho zkázu. "Prostředí Ongeů vlny těžce poškodily,"sdělil včera ekolog Samir Áčárja. "U takovýchto kmenů zničení některého přírodního zdroje může rozhodovat o přežití či vyhynutí." Ongeové se oblékají do kůry a listů stromů a brání se jakýmkoli kontaktům s okolním světem. Jejich jídelníček tvoří kokosy, banány, lesní plody, zvěř a především - ryby. Na jejich lovu jsou závislí. Jenže ústí ostrovních řek zaplavila voda a další loviště - pobřežní lesy - byla zničena. Ničivým vlnám tsunami nejspíš podlehla čtvrtina kmene, to je pětadvacet lidí. Ekolog Áčarja rovněž upozornil, že zbytek kmene evakuovali z původní osady do vzdálených míst, vyšších poloh. Ongeové tam již týden žijí mezi místními obyvateli a setkávají se s novými neřestmi, jakými jsou alkohol a tabák, které mohou kmen zcela rozložit.

Středočeský kraj podpořil projekt na sanaci objektů neratovické Spolany, které jsou zamořeny dioxiny. Radní včera projednali vliv stavby na životní prostředí a bez výhrad souhlasili se závěry posudku k projektu odstranění staré ekologické zátěže. Veřejná diskuze s občany o chystaném projektu bude 12. ledna v Neratovicích.

Travnatá pláň, osázená stromy a keři, se dnes rozprostírá na šesti hektarech někdejších Malnických skal.
Lokalitě, k níž odbočuje polní cesta kousek z Lipencem, sloužila desítky let jako úložiště odpadků pro město Louny.
Po jejím zaplnění byla skládka urovnána, zavezena zeminou a osázena. V současné době odbor životního prostředí města plochu pravidelně kosí a udržuje vysázené keře a stromy.
Zatímco v roce 2004 vynaložil městský úřad na údržbu bývalé skládky 52 tisíce korun, pro letošní rok počítá rozpočet města se 60 tisíci korunami.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí